Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé

  • Apie techninės kūrybos varžybas
  • Nuostatai
  • Partneriai
  • Remėjai
  • TechHero2018


TechHero - techninės kūrybos varžybos - tai renginys, subursiantis pačius kūrybingiausius, inovatyviausius ir technologijomis besidominčius mokinius. Šiomis varžybomis siekiama populiarinti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino ir matematikos sričių) dalykų mokymąsi ir ugdyti mokinių praktinius įgūdžius.

Keturių dalyvių komandos praktiškai taikys tiksliųjų ir gamtos mokslų žinias - spręs organizatorių paruoštą techninę užduotį bei iš duotų priemonių sukurs savo sprendimo prototipą.

Dalyvaujančios komandos varžysis dėl drono savo mokyklai, narystės VGTU „LinkMenų fabrike“, Micro:Bit rinkinių ir kitų vertingų rėmėjų prizų!

KADA? 2019 m. vasario 12 d.

KUR? Vilniaus licėjus, Širvintų g. 82

Varžybų rėmėjai:

VARŽYBŲ NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus
direktoriaus 2019 m. sausio 2 d.
Nr. V1-2

 

MOKINIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus licėjaus bendruomenės iniciatyva organizuojamos TechHero – Techninės kūrybos varžybos (toliau – Varžybos), skirtos paskatinti mokinius savo kūrybingumu ir išradingumu kurti šalies modernią ateitį.

2. Varžybų partneriai Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybiškumo ir inovacijų centras ,,LinkMenų fabrikas“.

3. Varžybų nuostatai reglamentuoja techninės kūrybos varžybų tikslą, uždavinius, dalyvių registravimo, varžybų organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką.

II. VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Varžybų tikslas – populiarinti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų/dizaino ir matematikos ugdymo sričių) dalykų mokymąsi ir skatinti mokinių kūrybiškumą.

5. Varžybų uždaviniai:

5.1. ugdyti mokinių domėjimąsi STEAM mokomaisiais dalykais;

5.2. skatinti mokinius taikyti tiksliųjų ir taikomųjų mokslų teorines žinias praktinėms užduotims spręsti bei ieškoti kūrybiškų problemos sprendimo būdų;

5.3. lavinti mokinių komandinio darbo įgūdžius bei gebėjimą pristatyti sukurtą produkto prototipą.

III. DALYVIAI IR REGISTRACIJA

6. Varžybos skirtos Vilniaus miesto ir šalies gimnazijų (I – IV klasių) mokiniams.

7. Iš vienos ugdymo įstaigos Varžybose leidžiama dalyvauti tik vienai komandai.

8. Komandą gali sudaryti ne daugiau kaip keturi toje pačioje gimnazijoje besimokantys I–IV klasių mokiniai.

9. Mokinių komandos registruojasi užpildydamos internetinę registracijos formą, kurioje nurodo:

9.1. mokyklą, kuriai atstovauja komanda;

9.2. lydinčio (atsakingo) mokytojo vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą;

9.3. dalyvių (mokinių) vardus, pavardes, klasę, el. pašto adresus.

10. Registracija į Varžybas vykdoma iki 2019 m. vasario 1 d. adresu www.licejus.lt/techhero2019

11. Į Varžybas bus pakviesta 12 anksčiausiai užsiregistravusių komandų. Apie kvietimą bus pranešta mokykloms atskiru laišku vasario 4 d.

IV. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

12. Varžybos vyks – 2019 m. vasario 12 d. Varžybų vieta – Vilniaus licėjus, Širvintų g. 82. Varžybų pradžia – 9.30 val. (dalyvių registracija nuo 8.30 val.). Detalesnė Varžybų programa bus išsiųsta po komandų registracijos tik pakviestoms mokykloms.

13. Varžybų metu gavę techninę užduotį dalyvių komandos iš duotų medžiagų kurs idėją ir produkto prototipą.

14. Varžybų užduočiai įgyvendinti skiriamos 4 valandos.

15. Komandas darbo metu konsultuoti gali tik Varžybų organizatorių paskirti atstovai ir lydintys (atsakingi) mokytojai.

16. Darbo metu komandos gali naudotis tik joms suteiktomis medžiagomis (kartono lakštai, elektronikos detalės, panaudotos priemonės ir kt.), taip pat renginio vietoje esančiais įrankiais (litavimo stotelės, karšti klijai ir kt.) ir prietaisais (spausdintuvas, kompiuteriai, lazerinės pjovimo staklės, plėvelės pjaustyklė). Kuriant idėją bei jos produkto prototipą leidžiama naudotis ir atsivežtais kompiuteriais (kompiuterinėmis programomis), jiems bus suteikta interneto prieiga.

17. Komandos pristato savo kūrinius (galutinį produktą). Pristatymo trukmė iki 5 min.

V. KOMANDŲ DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

18. Komandų idėjas ir jų produktus vertina iš anksto sudaryta bei organizatorių patvirtinta vertinimo komisija.

19. Komandų darbai ir pristatymai vertinami pagal šiuos kriterijus:

19.1. problemos sprendimas. Komandos pateikia idėją problemai spręsti, o jų sukurto produkto pagrindinė funkcija – tą idėją įgyvendinti;

19.2. produkto realizacija - prototipas. Pagamintas prototipas įgyvendina pateiktą idėją, funkcionuoja. Prototipą galima naudoti pagal paskirtį arba bent vizualizuoti pagrindines produkto funkcijas. Prototipas saugus naudoti;

19.3. produkto nauda. Produkto panaudojimo galimybės, nauda visuomenei, įtaka aplinkai, perspektyvumas, technologinis įgyvendinimas;

19.4. sprendimo kūrybiškumas. Sukurtas originalus problemos sprendimo būdas, produktas yra patrauklus;

19.5. darbo pristatymas. Pristatymas pagal nurodytus kriterijus (išsikelta problema ir jos sprendimas, prototipo funkcionalumas ir produkto nauda), įtikinantis, aiškus ir telpantis į laiko limitą.

20. Varžybų laimėtojai paskelbiami ir apdovanojami renginio pabaigoje:

20.1. geriausiai įvertintos komandos apdovanojamos Varžybų partnerių ir rėmėjų įsteigtais prizais.

20.2. visos renginyje dalyvaujančios komandos apdovanojamos Varžybų atributika ir organizatorių diplomais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Visa su renginiu susijusi informacija skelbiama internetiniame puslapyje https://licėjus.lt

22. Varžybose sukurti dalyvių darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako darbą pristatę Varžybų dalyviai.

23. Informaciją apie renginį teikia Vilniaus licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Milaknienė tel. 8 612 71154, el. paštu jolita.milakniene@licejus.lt ir informacinių technologijų mokytojas dr. Bronius Skūpas tel. 8 684 77349, el. paštu bronius.skupas@licejus.lt 

24. Varžybų organizatoriai ir partneriai pasilieka teisę renginio nuotraukas, vaizdo medžiagą naudoti žiniasklaidoje ir publikuoti internetinėse svetainėse.

 

                                  ________________________________________________________

PARTNERIAI

 

VGTU „LinkMenų fabrikas"

Vienas iš pagrindinių renginio partnerių - VGTU „LinkMenų fabrikas“. Kūrėjų meka, kurioje yra viskas nuo įrankių iki specialistų, padėsiančių įgyvendinti ir pristatyti tavo idėjas pasauliui! 

 

REMĖJAI

Moller Auto, UAB

Oficialus Volkswagen ir Audi automobilių atstovas, turintis tris atstovybes Vilniuje ir vieną Alytuje „Moller Auto“, įsteigia prizą – droną. Moller Auto – vertybinį pamatą turinti įmonė, kuri yra itin atvira jaunimui. Savo karjeros kelią čia kiekvienais metais pradeda dešimtys jaunųjų talentų – mechanikos meistrai, elektrikai, kėbulo priežiūros specialistai, pardavėjai ir kitų sričių ateities profesionalai. Visada esame atviri studentų praktikai, jaunųjų specialistų įdarbinimui, o taip pat tiek jaunesnių, tiek vyresnių klasių moksleivių ekskursijoms ir pažintims su automobilių industrija ir verslu.  

 

 

Norfos mažmena, UAB

NORFA - lietuviška įmonė džiaugiasi galėdama prisijungti prie edukacinio TechHero renginio ir skiria pagrindinius prizus laimėtojams. Labai svarbu ugdyti jaunosios kartos kūrybiškumą ir skatinti ją domėtis mokslu. Tikime, kad jaunosios kartos rankose mūsų visuomenės ateitis.

 

 

„Šviesos konversija“, UAB

Lazerių mokslo ir gamybos bendrovė „Šviesos konversija“ – inovatyvių šviesos technologijų pradininkė Lietuvoje bei pasaulyje, kurianti bei gaminanti femtosekundinius lazerius ir jų sistemas, skirtas mokslo tyrimams, pramonei ir medicinai. Didžioji įmonės produkcijos dalis eksportuojama į stambiausius pasaulio mokslo ir industrijos centrus Vokietijoje, Japonijoje, JAV, Kinijoje, Didžiojoje Britanijoje.

 

Bitdefender kompanijos atstovai

Bitdefender – tai technologijų kompanija, kurianti pažangius, naujos kartos, antivirusinius sprendimus verslui nuo „nulinės dienos“ grėsmių, “tikslinių“ atakų, šifruojančių virusų bei kitos kenkėjiškos programinės įrangos. Tai daugiausiai instaliacijų pasaulyje turintis sprendimas - 500 000 000. Kompanija turi 17 filialų visame pasaulyje. Pagrindinėje būstinėje Bukarešte, Rumunijoje, dirba daugiau kaip 1300 darbuotojų, pusė iš kurių yra inžinieriai bei tyrėjai.

Būdami kompanijos atstovais mes matome, kaip technologijos keičia pasaulį ir tikime, kad jaunoji karta, būtent šioje srityje pasieks tikrų aukštumų!

 

„Danske Bank“ Lietuvoje

„Danske Bank“ yra Šiaurės Europos regiono bankas, veikiantis 16-oje šalių ir aptarnaujantis 3,4 milijono privačių, verslo ir institucinių klientų. Pagrindinė „Danske Bank“ būstinė yra Kopenhagoje.

Lietuvoje „Danske Bank“ aptarnauja Šiaurės šalyse įsikūrusias ir Lietuvoje veiklą vykdančias įmones bei globalias korporacijas, taip pat yra įsteigęs vieną sparčiausiai augančių IT organizacijų, bei globalių paslaugų centrą.

 

„FIMA”, UAB

FIMA - pirmaujanti išmanios infrastruktūros sprendimų kūrimo kompanija, dalyvaujanti reikšmingiausiuose viešosios ir privačios infrastruktūros modernizavimo projektuose. Įmonės sėkmės variklis – technologijų ir inžinerijos profesionalai bei drąsa taikant inovacijas. Bendrovę FIMA prieš daugiau nei 25-erius metus įkūrė fizikų ir matematikų entuziastų komanda. Žodžių “fizika” bei “matematika” pirmieji skiemenys buvo panaudoti kuriant įmonės vardą.

https://www.facebook.com/fima.company/

 

Kompiuteriukai vaikams

„Lietuva - geriausių IT talentų šalis pasaulyje“, - sako Kompiuteriukai vaikams, dar vienas renginio rėmėjas, siekiantis tuos talentus atrasti ir padėti jų kūrybinėms svajonėms išsipildyti.

Įmonė įsitikinusi, kad darbas su technologijomis reikalauja ne tik programavimo įgūdžių, bet ir daugybės kitų gebėjimų, tokių kaip kūrybiškumas ar loginis mąstymas, o šios savybės turi būti ugdomos jau nuo vaikystės. Būtent todėl kompanija vykdo didžiausią nevyriausybinį IT edukacijos projektą Lietuvoje, kurio tikslas - padovanoti kiekvienam šalies penktokui po kompiuteriuką. 
BBC micro:bit yra kišenės dydžio kompiuteris, kuriuo programuoti galima vos per kelias minutes. „Kompiuteriukai vaikams“ įsteigė po micro:bit kompiuteriuką TechHero varžybų nugalėtojams. Savo dovana įmonė siekia ne tik žadinti mokinių susidomėjimą technologijomis, bet ir pasveikinti Lietuvą modernios valstybės šimtmečio proga.

 

UAB “Lemona”

 LEMONA electronics – lyderio pozicijas Baltijos regione užimanti tarptautinė įmonė, kurios pagrindinė veiklos sritis yra didmeninė ir mažmeninė prekyba įvairiais elektronikos komponentais, įrankiais, medžiagomis bei išmaniais sprendimais namams ir verslui. Įmonės elektroninė parduotuvė www.lemona.lt sėkmingai veikia jau daugiau nei 15 metų ir yra viena iš pirmųjų Lietuvos elektroninių parduotuvių.

Benedikto Gylio paramos fondas

 Benedikto Gylio paramos fondas (BGF) septintus metus gyvena projektais, skatinančiaiss laisvą saviraišką, verslumą bei jaunų talentų iniciatyvas. Nuo 2017 m. BGF kryptingai remia kūrybišką mokslą, inovacijas bei technologijas. Dirbtuvėse, studijose ir garažuose tyliai gimstančios kūrybingų Lietuvos išradėjų idėjos gali tapti pasaulį stebinančiomis inovacijomis. BGF veikia, kad šios idėjos taptų garsiomis istorijomis.

DRONETEAM

 DRONETEAM specializuojasi bepiločių orlaivių panaudojime inžinerijoje. Atliekame infrastruktūrų inspekcijas, fotogrametrinius matavimus, nestandartinius sprendimus ir filmavimą iš oro. Kiekvienam klientui atskirai parenkame duomenų apdorojimo ir atvaizdavimo platformas. Mūsų komandoje dirba patyrę dronų valdytojai, GIS ir IT specialistai.

TechHero varžybose tikimės supažindinti aktyvų jaunimą su naujausiomis technologijomis ir įžiebti aistrą dronams!  

Leidykla Šviesa

 Manome, kad mokymasis mokykloje, namie, lauke, kelionėje, su knyga ar planšete, telefonu rankoje ar bet kuria kita patrauklia forma yra įdomus, prasmingas, įtraukiantis, turiningas ir apdovanojantis procesas. Todėl norime, kad vaikai kasdien eksperimentuotų, tyrinėtų, atrastų, klaustų, gilintųsi, augtų žingeidūs ir trokštantys tapti savo gyvenimo kūrėjais.

Tad kartu auginkime kritiškai mąstančią, kūrybingą ir smalsią kartą!  (c) Vilniaus licėjus, Autoriai