Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Senatas ir prezidentas · Renovacija

2020 m. VBE ir PUPP tvarkaraščiai ir centrai

2019 – 2020 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I SKYRIUS

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. balandžio 20 d.*

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

3. Menai

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. balandžio 2 d. – 2020 m. gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

2020 m. sausio 30 d. – 2021 m. balandžio 1 d.

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 15, 16, 17    d. (T, K, Pn)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 16, 17 d. (K, Pn)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 17 d. (Pn)

9 val.

9. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. gegužės 4 d. (P)

9 val.

10. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. gegužės 9 d. (Š)

9 val.

11. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2020 gegužės 13 d. (T)

9 val.

12. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. gegužės 18 d. (P) **

9 val.

13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys)

Mokyklinis

2020 m. gegužės 20 d. (T)

9 val.

14. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. gegužės 26 d. (A)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2020 m. gegužės 28 d. (K)

9 val.

16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis Valstybinis

2020 m. gegužės 30 d. (Š)

9 val.

17. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. birželio 3 d. (T) **

9 val.

18. Matematika

Valstybinis

2020 m. birželio 5 d. (Pt)

9 val.

19. Geografija

Valstybinis

2020 m. birželio 9 d. (A)

9 val.

20. Chemija

Valstybinis

2020 m. birželio 11  d. (K)

9 val.

21. Istorija

Valstybinis

2020 m. birželio 15 d. (P)

9 val.

22. Biologija

Valstybinis

2020 m. birželio 17 d. (T)

9 val.

23. Fizika

Valstybinis

2020 m. birželio 19 d. (Pt)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

24. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2020 m. birželio 22 d.

9 val.

25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. birželio 22 d.**

13 val.

26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. birželio 23 d.

9 val.

27. Geografija

Valstybinis

2020 m. birželio 23 d.

13 val.

28. Biologija

Valstybinis

2020 m. birželio 25 d.

9 val.

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. birželio 25 d.

13 val.

30. Matematika

Valstybinis

2020 m. birželio 26 d.

9 val.

31. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. birželio 26 d.**

13 val.

32. Istorija

Valstybinis

2020 m. birželio 29 d.

9 val.

33. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. birželio 29 d.

13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. birželio 30  d.

9 val.

35. Informacinės technologijos

Valstybinis

2020 m. liepos 1 d.

9 val.

36. Fizika

Valstybinis

2020 m. liepos 1 d.

13 val.

37. Chemija

Valstybinis

2020 m. liepos 2 d.

9 val.

38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2020 m. liepos 2 d.

13 val.

39. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2020 m. liepos 3 d.

9 val.

40. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2020 m. liepos 10 d.

9 val.

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku;
** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 3 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 26 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

 

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

Patikrinimas

Data

Pradžia

Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

Pamokų metu

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

Gegužės 21 d.

9.00 val.

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis

Gegužės 22 d.

9.00 val.

Matematika

Birželio 8 d.

9.00 val.

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai