Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Senatas ir prezidentas · Renovacija

 
Kiti darbuotojai

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Marius Jasinavičius

Raštinės vadovė
Jūratė Švilpaitė

Sekretorė
Jūratė Švilpaitė

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistai:
Darius Šimkus
Irina Čibiraitė


Bibliotekininkė
Zita Grencevičienė

Laborantas(-ė)
Alyda Daulenskienė
Eugenijus Rudminas
Rasa Žemaitaitienė
Bronius Skūpas


Valytojos
Danuta Anuškevič
Galina Loginovienė
Ala Markauskienė
Jolanta Klimienė
Ania Charevič
Roma Ingilevičienė


Rūbininkės
Vanda Česnulienė
Galina Loginovienė

Kiemsargis
Juozas Kazlauskas

Budėtojas(-a) - sargas(-ė)
Danuta Anuškevič
Vanda Vaclova Česnulienė
Gintautas Vainius
Juozas Kazlauskas
Igor Nesterovich

Pastatų prižiūrėtojas
Marius Jasinavičius
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai