Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
· į I licėjaus klasę · į TB klasę · Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas · Priėmimo komisija · Priėmimo komisijos posėdžiai ·

 

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V1-12

 

2019 M. MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

 

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilija Balčiūnaitė.

Sekretorė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Mackevičienė.

Nariai:

  • istorijos mokytojas metodininkas Rolandas Čiapas,
  • direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja ekspertė Jolita Milaknienė,
  • metodinės tarybos pirmininkė, biologijos mokytoja ekspertė Alyda Daulenskienė,
  • matematikos mokytojas Valdas Vanagas,
  • fizikos mokytojas metodininkas Eugenijus Rudminas.
  •  

     

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai