Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé

  • Apie techninės kūrybos varžybas
  • Rezultatai
  • Nuotraukos
  • Nuostatai
  • Partneriai
  • Remėjai


2018 m. vasario 7 d. Vilniaus licėjus organizuoja TechHero – Techninės kūrybos varžybos Vilniaus miesto ir šalies gimnazijų I-IV klasių mokiniams.

Varžybos skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti, siekiant įprasminti šį svarbų istorinį įvykį ir paskatinti mokinius savo kūrybingumu ir išradingumu kurti šalies modernią ateitį. Taip pat šiomis varžybomis siekiama populiarinti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino ir matematikos sričių) dalykų mokymąsi ir ugdyti mokinių praktinius įgūdžius. Keturių dalyvių komandos, gavusios techninę užduotį, ieškos problemos sprendimo ir iš duotų medžiagų kurs savo idėjos produktą. Tai pirmos tokios techninės kūrybos varžybos Vilniaus miesto gimnazijų mokiniams.

Pagrindinis varžybų prizas – 3D spausdintuvas mokyklai.

Varžybų partneriai: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA), Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybiškumo ir inovacijų centras „LinkMenų fabrikas“.

Varžybų atgarsiai


Pirmajame techninės kūrybos hakatone gimnazijoms „TechHero 2018“ kurį globojo VGTU „LinkMenų fabrikas“ bei Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA), susirungė 14 komandų iš visos Lietuvos. Dalyvius vertino inžinerijos atstovai iš mokslo ir verslo sektoriaus. Vertingais prizais apdovanotos net 8 komandos. Taip pat visi dalyviai buvo apdovanoti UAB „Maxima“ ir leidyklos „Šviesa“ įsteigtais prizais.

Geriausiu prototipu išrinktas Kauno jėzuitų gimnazijos sukurtas prietaisas, skirtas neįgaliesiems ir padedantis vienus trūkstamus jutimus pakeisti kitais, pavyzdžiui, aklumą kompensuojant garsu. Komanda laimėjo kompanijų „Proftools“ ir „3D Creative“ įsteigtą prizą – 3D spausdintuvą mokyklai ir bilietus į socialinio verslo hakatoną „ChangeMakers’ON“.

Net dvi komandos – Vilniaus licėjaus ir Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos – apdovanotos VGTU „LinkMenų fabriko“ 3 mėnesių narystėmis. Čia jos toliau plėtos išmanaus šaldytuvo idėją. Abiem komandoms pristačius skirtingus prototipus išmaniems šaldytuvams, komisija pasiūlė suvienyti jėgas ir projektą plėtoti kartu.

„Micro:bit“ rinkinys, kurį įsteigė iniciatyva „Kompiuteriukai vaikams“, atiteko Vilniaus Valdorfo mokyklos komandai, sukūrusiai namų sistemą, padedančią susitelkti į mokymąsi, ribojant interneto prieigą ir kitus trikdžius.

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos auklėtinius, pasiūliusius automatinę atliekų rūšiavimo sistemą namams, Europos socialinio verslumo ir inovatyvių studijų institutas pakvietė į socialinio verslo hakatoną „ChangeMakers’ON“.

Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokiniai, nustebinę komisiją originalumu, laimėjo rėmėjo „Trafi“ įsteigtą prizą – kvietimus visai komandai į „Login“ konferenciją. Jų idėja – specialus automobilio rakteliams ir teisėms laikyti skirtas seifas, kurį galima atidaryti tik esant blaiviam.

VGTU inžinerijos licėjaus mokiniai, pasiūlę išmanaus kambario koncepciją, buvo pakviesti apsilankyti virtualios realybės pramogų centre „VR kambarys“.

Progimnazijos „Magis“ mokiniai apdovanoti „Robotikos akademijos“ kursais už automatinio maisto dozatoriaus naminiams gyvūnams prototipą. Taip pat tai buvo ir pati jauniausia komanda, sudaryta iš 6–7 klasių mokinių.

Plačiau apie renginį galite paskaityti Emilės Znutaitės straipsnyje, o taip pat:

http://linpra.lt/2018/02/02/technines-kurybos-varzybose-techhero-14-komandu-is-lietuvos-gimnaziju/

https://www.emokykla.lt/neformalus/pradzia/pirmajame-lietuvos-gimnazistu-hakatone-isradimai-ismaniems-namams/14969

http://www.svietimonaujienos.lt/pirmajame-lietuvos-gimnazistu-hakatone-isradimai-ismaniems-namams/

www.regionunaujienos.lt/pirmajame-lietuvos-gimnazistu-hakatone-isradimai-ismaniems-namams/


NUOTRAUKOS

Daugiau nuotraukų galite peržiūrėti nuotraukų galerijoje.

VARŽYBŲ NUOSTATAIPATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus
direktoriaus 2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V1-2

 

MOKINIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS VARŽYBŲ, SKIRTŲ LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI, NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus licėjaus bendruomenės iniciatyva organizuojamos TechHero – Techninės kūrybos varžybos (toliau – Varžybos), skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, siekiant įprasminti šį svarbų istorinį įvykį ir paskatinti mokinius savo kūrybingumu ir išradingumu kurti šalies modernią ateitį.

2. Varžybų partneriai: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA), Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybiškumo ir inovacijų centras ,,LinkMenų fabrikas“.

3. Varžybų nuostatai reglamentuoja techninės kūrybos varžybų tikslą, uždavinius, dalyvių registravimo, varžybų organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką.

 

II. VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Varžybų tikslas – populiarinti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų/dizaino ir matematikos ugdymo sričių) dalykų mokymąsi ir skatinti mokinių kūrybiškumą.

5. Varžybų uždaviniai:

5.1. ugdyti mokinių domėjimąsi STEAM mokomaisiais dalykais;

5.2. skatinti mokinius taikyti tiksliųjų ir taikomųjų mokslų teorines žinias praktinėms užduotims spręsti bei ieškoti kūrybiškų problemos sprendimo būdų;

5.3. lavinti mokinių komandinio darbo įgūdžius bei gebėjimą pristatyti sukurtą produkto prototipą.

 

III. DALYVIAI IR REGISTRACIJA

6. Varžybos skirtos Vilniaus miesto ir šalies gimnazijų (I – IV klasių) mokiniams.

7. Iš vienos ugdymo įstaigos Varžybose leidžiama dalyvauti tik vienai komandai.

8. Komandą gali sudaryti ne daugiau kaip keturi toje pačioje gimnazijoje besimokantys I–IV klasių mokiniai.

9. Mokinių komandos registruojasi užpildydamos internetinę registracijos formą, kurioje nurodo:

9.1. mokyklą, kuriai atstovauja komanda;

9.2. lydinčio (atsakingo) mokytojo vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą;

9.3. dalyvių (mokinių) vardus, pavardes, klasę, el. pašto adresus.

10. Registracija į Varžybas vykdoma iki 2018 m. sausio 25 d. adresu www.licejus.lt/techhero

11. Į Varžybas bus pakviesta 12 anksčiausiai užsiregistravusių komandų. Apie kvietimą bus pranešta mokykloms atskiru laišku sausio 29 d.

 

IV. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

12. Varžybos vyks – 2018 m. vasario 7 d. Varžybų vieta – Vilniaus licėjus, Širvintų g. 82. Varžybų pradžia – 9.30 val. (dalyvių registracija nuo 8.30 val.). Detalesnė Varžybų programa bus išsiųsta po komandų registracijos tik pakviestoms mokykloms.

13. Varžybų metu gavę techninę užduotį dalyvių komandos iš duotų medžiagų kurs idėją ir produkto prototipą.

14. Varžybų užduočiai įgyvendinti skiriamos 4 valandos.

15. Komandas darbo metu konsultuoti gali tik Varžybų organizatorių paskirti atstovai ir lydintys (atsakingi) mokytojai.

16. Darbo metu komandos gali naudotis tik joms suteiktomis medžiagomis (kartono lakštai, elektronikos detalės, panaudotos priemonės ir kt.), taip pat renginio vietoje esančiais įrankiais (litavimo stotelės, karšti klijai ir kt.) ir prietaisais (spausdintuvas, kompiuteriai, lazerinės pjovimo staklės, plėvelės pjaustyklė). Kuriant idėją bei jos produkto prototipą leidžiama naudotis ir atsivežtais kompiuteriais (kompiuterinėmis programomis).

17. Komandos pristato savo kūrinius (galutinį produktą). Pristatymo trukmė iki 5 min.

 

V. KOMANDŲ DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

18. Komandų idėjas ir jų produktus vertina iš anksto sudaryta bei organizatorių patvirtinta vertinimo komisija.

19. Komandų darbai vertinami pagal šiuos kriterijus:

19.1. problemos sprendimas. Komandos pateikia idėją problemai spręsti, o jų sukurto produkto pagrindinė funkcija – tą idėją įgyvendinti;

19.2. produkto ekonomiškumas. Sukurta idėja yra technologiškai įgyvendinama, turi optimalius gamybos kaštus;

19.3. nauda visuomenei. Produktas sprendžia realią problemą, atnešą naudą visuomenei, turi plačias panaudojimo galimybes;

19.4. produkto perspektyvumas. Produktas turi plėtros galimybių, gali būti tobulinimas, yra ergonomiškas, turi išliekamąją vertę;

19.5. sprendimo kūrybiškumas. Sukurtas originalus problemos sprendimo būdas, produktas yra patrauklus.

20. Varžybų laimėtojai paskelbiami ir apdovanojami renginio pabaigoje:

20.1. geriausiai įvertintos komandos apdovanojamos Varžybų partnerių ir rėmėjų įsteigtais prizais.

20.2. visos renginyje dalyvaujančios komandos apdovanojamos Varžybų atributika ir organizatorių diplomais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Visa su renginiu susijusi informacija skelbiama internetiniame puslapyje https://licėjus.lt

22. Varžybose sukurti dalyvių darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako darbą pristatę Varžybų dalyviai.

23. Informaciją apie renginį teikia Vilniaus licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Milaknienė tel. 8 612 71154, el. paštu jolita.milakniene@licejus.lt ir informacinių technologijų mokytojas dr. Bronius Skūpas tel. 8 684 77349, el. paštu bronius.skupas@licejus.lt 

24. Varžybų organizatoriai ir partneriai pasilieka teisę renginio nuotraukas, vaizdo medžiagą naudoti žiniasklaidoje ir publikuoti internetinėse svetainėse.

 

                                  ________________________________________________________

PARTNERIAI

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA) tiki, kad kuriant Lietuvos gerovę, svarbu puoselėti ir ugdyti talentus.

O kartu su sparčiai besikeičiančiomis technologijomis ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste turi keistis ir švietimas. Inžinerinės pramonės įmonėms atstovaujanti LINPRA rūpinasi inžinerinių profesijų specialistų mokymo kokybės pagerinimu, įgyvendina mokinius ir studentus įtraukiančius projektus, siekia ugdyti mokinių kompetencijas STEAM srityse.

Manome, jog geriausia investicija – tai jaunimo skatinimas kurti ir savo gebėjimus bei žinias panaudoti Lietuvai, kad mūsų šalis išliktų vieninga, tvirta ir konkurencinga Europos kontekste."

 

 

VGTU „LinkMenų fabrikas"

Vienas iš pagrindinių renginio partnerių - VGTU „LinkMenų fabrikas“. Kūrėjų meka, kurioje yra viskas nuo įrankių iki specialistų, padėsiančių įgyvendinti ir pristatyti tavo idėjas pasauliui! 

 

REMĖJAI

Proftools

Proftools - vienas iš pagrindinio prizo, 3D spausdintuvo mokyklai, steigėjų. Garsėjanti savo robotikos ir mechatronikos sprendimais pramonei, ši kompanija žengia koja kojon su technologijomis ir savo kuriamuose procesuose diegia pažangias vaizdo atpažinimo sistemas bei integruoja pramoninius ir automatinius mobilius robotus. Kompanija tikisi, kad naudodami 3D spausdintuvą mokiniai ne tik labiau susidomės inžinerija, bet ir turtins savo jau turimas tiksliųjų mokslų žinias. 

 

 

Trafi

Trafi – tai mobilumo platforma, leidžianti planuoti keliones mieste. Programėlės naudotojai gali palyginti visus miesto transporto pasirinkimus ir priimti optimaliausią sprendimą atsižvelgiant į kelionės trukmę, kainą bei patogumą. Lietuvių startuolis šiuo metu veikia 16-oje miestų Europoje, Azijoje bei Pietų Amerikoje. 2016 metais „Trafi“ tapo pagrindiniu kelionės pagalbininku bei oficialia Rio de Žaneiro Olimpinių žaidynių programėle Brazilijoje, o kompanijos sukurti produktai pritraukė per 4 milijonus vartotojų. Tai puikus pavyzdys, kaip informacinių technologijų įgūdžiai bei pažangios idėjos lengvina žmonių gyvenimus visame pasaulyje.

 

 

Kompiuteriukai vaikams

„Lietuva - geriausių IT talentų šalis pasaulyje“, - sako Kompiuteriukai vaikams, dar vienas renginio rėmėjas, siekiantis tuos talentus atrasti ir padėti jų kūrybinėms svajonėms išsipildyti.

Įmonė įsitikinusi, kad darbas su technologijomis reikalauja ne tik programavimo įgūdžių, bet ir daugybės kitų gebėjimų, tokių kaip kūrybiškumas ar loginis mąstymas, o šios savybės turi būti ugdomos jau nuo vaikystės. Būtent todėl kompanija vykdo didžiausią nevyriausybinį IT edukacijos projektą Lietuvoje, kurio tikslas - padovanoti kiekvienam šalies penktokui po kompiuteriuką. 
BBC micro:bit yra kišenės dydžio kompiuteris, kuriuo programuoti galima vos per kelias minutes. „Kompiuteriukai vaikams“ įsteigė po micro:bit kompiuteriuką TechHero varžybų nugalėtojams. Savo dovana įmonė siekia ne tik žadinti mokinių susidomėjimą technologijomis, bet ir pasveikinti Lietuvą modernios valstybės šimtmečio proga.

 

Virtual realybės kambarys

Tikime, kad technologijos gali pasitarnauti ir pramogaujant, tad džiaugėmes pristatydami vieną iš virtualios realybės pionerių Lietuvoje ;)

"VR kambarys - tai vienas pirmųjų ir vienas didžiausių virtualios realybės kambarių Vilniuje, tai vieta, kurioje negalioja jokios taisyklės, jas kuri tu! Viena įdomiausių ateities pramogų, virtuali realybė tapo pasiekiama ranka - skraidyk kosmose, slidinėk Alpėse ar kovok matricoje, rinktis tau, daugiau nei 150 žaidimų ir virtualios realybės patirčių.

Laimėk valandos trukmės pramogą su dviem VR akiniais kompanijai iki 8 asmenų VR Kambaryje, Kauno g. 3A, kuriame su savo draugais pramogausi erdviame, nuo kitų svečių atskirtame kambaryje.

Pajausk ateitį dabar!"

 

Europos socialinio verslumo ir inovatyvių studijų institutas

Organizatoriai net neabejoja, kad varžybų dalyviai pristatys potencialias verslo idėjas. Atstovė Simona Simulyte iš Europos socialinio verslumo ir inovatyvių studijų instituto (European Social Entrepreneurship And Innovative Studies Institute) ieškos jūsų idėjų ir net dvi komandas pakvies į socialinio verslo hakatoną ChangeMakers‘ON!

Institutas yra ne pelno siekianti organizacija, visame pasaulyje prisidedanti prie globalios verslininkystės sklaidos bei padedanti verslams teikdama mentoriavimo, mokymų, konsultavimo ir kitas paslaugas. Pagrindiniais savo misijos tikslais institutas paskelbė kovą su skurdu bei planetos resursų išsaugojimą, o tiesiausi keliai šių globalių pokyčių link – švietimas bei inovatyvių technologijų plėtra. Organizacija tiki, kad šiuolaikiniai mokymo metodai, darnaus verlso idėjų vystymas kuria teigiamą poveikį visuomenės raidai bei atneša socialinę naudą žmonėms. Nuo 2010 iki 2016 metų institutas suteikė mokymus daugiau nei 6500 žmonių, sukūrė per 100 lyderystės, vadybos ir socialinių programų, išugdė 97 start-up'us, o jų klientų bei partnerių tinklas vienijo daugiau nei pusę tūkstančio verslininkų iš 27 pasaulio šalių.

ChangeMakers'ON hakatonas - tai dviejų dienų renginys, skirtas verslias idėjas paversti pelningais ir socialiai atsakingais verslais. Jo metu dalyviams bus suteikta visa reikalinga pagalba siekiant jų idėjas išgryninti, numatyti iššūkius ir, svarbiausia, imtis konkrečių veiksmų bei savo iniciatyva keisti pasaulį!

 

3D Creative

UAB 3D Creative šūkis - „Mes įkūnijame ateities sprendimus". Tai didžiausia 3D plastiko ir smėlio spausdinimo įmonė Baltijos šalyse - daugiau nei 300 inžinerijos, automobilių bei aviacijos pramonės, odontologijos, medicinos, architektūros bei juvelyrikos, ugdymo įstaigų ir kitų sričių specialistų pasitiki mūsų profesionalų kompetencija, paslaugų bei įrengimų kokybe ir tikslumu. Investicija į mokinių iniciatyvas skatina mūsų jaunuomenės kūrybingumo, sprendimų ieškojimo ir sprendimų priėmimo ugdymą, galimybę klysti ir mokytis iš klaidų, kas šiuolaikinėje visuomenėje yra svarbios savybės. Kūrybiška ir atsakinga visuomenė užtikrina ne tik verslo vystymąsi, bet ir visuomenės pilietiškumą 

 

Leidykla Šviesa

 

Manome, kad mokymasis mokykloje, namie, lauke, kelionėje, su knyga ar planšete, telefonu rankoje ar bet kuria kita patrauklia forma yra įdomus, prasmingas, įtraukiantis, turiningas ir apdovanojantis procesas. Todėl norime, kad vaikai kasdien eksperimentuotų, tyrinėtų, atrastų, klaustų, gilintųsi, augtų žingeidūs ir trokštantys tapti savo gyvenimo kūrėjais.

Tad kartu auginkime kritiškai mąstančią, kūrybingą ir smalsią kartą!  (c) Vilniaus licėjus, Autoriai