05-27 9.00 PUPP Lietuvių kalba ir literatūra
05-30 10.00 Lytiškumo ugdymo konferencija
05-30 9.00 Informacinių technologijų VBE
Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Senatas ir prezidentas · Renovacija

2019 m. VBE ir PUPP tvarkaraščiai ir centrai

2018 – 2019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI I SKYRIUS

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2019 m. vasario 25 d. – 2019 m. balandžio 19 d.*

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

3. Menai

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis) 

Mokyklinis

2019 m. balandžio 2 d. – 2019 m. gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas
5.1.  IV gimnazijų klasių mokiniams
5.2.  III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 
2018  m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.
2019  m. sausio 30 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 24, 25, 26 d. (T, K, Pn)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis 

Valstybinis

2019 m. balandžio 25, 26 d.
(K, Pn)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 26 d. (Pn)

9 val.

9. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 6 d. (P)

9 val.

10. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys 

Valstybinis

2019 m. gegužės 11 d. (Š)  

9 val.

11. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2019 gegužės 15 d. (T)

9 val.

12. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys 

Valstybinis

2019 m. gegužės 20 d. (P) **

9 val.

13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 22 d. (T)

9 val.

14. Chemija

Valstybinis

2019 m. gegužės 28 d. (A)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2019 m. gegužės 30 d. (K)

9 val.

16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis Valstybinis

2019 m. birželio 1 d. (Š)

9 val.

17. Biologija 

Valstybinis  

2019 m. birželio 4 d. (A)

9 val.

18. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 6 d. (K) **

9 val.

19. Fizika

Valstybinis

2019 m. birželio 10 d. (P)

9 val.

20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 12  d. (T)

9 val.

21. Matematika

Valstybinis

2019 m. birželio 14 d. (Pt)

9 val.

22. Istorija

Valstybinis

2019 m. birželio 18 d. (A)

9 val.

23. Geografija

Valstybinis

2019 m. birželio 20 d. (K)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

 24. Lietuvių kalba ir literatūra 

 Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.

 9 val.

 25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 Valstybinis 

2019 m. birželio 21 d.**

 13 val.

 26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 Valstybinis

 2019 m. birželio 25 d.

 9 val.

 27. Biologija

 Valstybinis

 2019 m. birželio 25 d.

 13 val.

 28. Geografija

 Valstybinis

 2019 m. birželio 26 d.

 9 val.

 29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 Valstybinis

 2019 m. birželio 26 d.

 13 val.

 30. Matematika

 Valstybinis

 2019 m. birželio 27 d.

 9 val.

 31. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 Valstybinis

 2019 m. birželio 27 d.**

 13 val.

 32. Istorija

 Valstybinis

2019 m. birželio 28 d.

 9 val.

 33. Muzikologija (I dalis)

 Mokyklinis

2019 m. birželio 28 d.

 13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. liepos 1 d.

 9 val.

 35. Informacinės technologijos

 Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

 9 val.

 36. Fizika

 Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

 13 val.

 37. Chemija

 Valstybinis

2019 m. liepos 3 d.

 9 val.

 38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) 

 Mokyklinis

 2019 m. liepos 3 d.

 13 val.

 39. Muzikologija (II dalis)

 Mokyklinis

 2019 m. liepos 4 d.

 9 val.

 40. Lietuvių kalba ir literatūra

 Mokyklinis

 2019 m. liepos 11 d.

 9 val.

 

2018–2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

Patikrinimas

Data

Pradžia

Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

Pamokų metu

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

Gegužės 24 d.

9.00 val.

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis

Gegužės 27 d.

9.00 val.

Matematika

Birželio 5 d.

9.00 val.

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai