Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Dokumentai · Renovacija

DOKUMENTAI

 

 

VILNIAUS LICĖJAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VILNIAUS LICĖJAUS 2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

VILNIAUS LICĖJAUS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

VILNIAUS LICĖJAUS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

VILNIAUS LICĖJAUS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA

VILNIAUS LICĖJAUS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO IR E. SISTEMOS ADMINISTRAVIMO NUOSTATAI

 

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai