Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Dokumentai · Renovacija

 
Mokytojai
Tikyba

Mokytojas metodininkas Ernestas Šidlauskas


Etika


Mokytojas metodininkas Ričardas Jankauskas
Mokytojas metodininkas Ernestas Šidlauskas


Filosofija


Mokytojas metodininkas Ernestas Šidlauskas


Lietuvių kalba

Mokytoja ekspertė Vida Lisauskienė
Mokytoja metodininkė Aida Balčiūnienė
Mokytoja metodininkė Anželika Keršinskienė
Mokytoja ekspertė Asta Karaliūtė-Bredelienė
Vyr. mokytoja Inga Žemaitytė


Anglų kalba

Mokytoja metodininkė Vilija Balčiūnaitė
Mokytoja metodininkė Regina Jonušienė
Mokytoja metodininkė Rima Sukackienė
Mokytoja metodininkė Dalia Račkauskienė
Vyr. mokytoja Palmira Bitinienė
Vyr. mokytoja Jūratė Vėlyvienė
Vyr. mokytoja Laura Vizbarienė
Mokytojas Gediminas Dragūnas


Vokiečių kalba

Mokytoja metodininkė Vida Pasausienė
Mokytoja metodininkė Inga Lenktytė


Prancūzų kalba

Mokytoja ekspertė Gintarė Baciuškienė


Istorija

Mokytojas ekspertas Saulius Jurkevičius
Mokytojas metodininkas Rolandas Čiapas
Mokytojas metodininkas Algis Sindaravičius
Mokytoja Laura Valantė


Matematika

Mokytojas ekspertas Benas Budvytis
Mokytoja metodininkė Danguolė Jonaitienė
Mokytoja metodininkė Miglė Meidutė
Mokytojas Valdas Vanagas
Vyr. mokytojas Linas Ulevičius


Informatika

Mokytoja metodininkė Irina Čibiraitė
Mokytojas metodininkas Bronius Skūpas
Vyr. mokytojas Darius Šimkus
Vyr. mokytojas Virgilijus Saulius


Ekonomika

Mokytoja ekspertė Daiva Strielkūnienė


Fizika

Mokytoja ekspertė Danutė Aleksienė
Mokytojas metodininkas Eugenijus Rudminas
Vyr. mokytojas Darius Šimkus
Mokytojas Mykolas Mališauskas


Chemija

Mokytoja ekspertė Rasa Žemaitaitienė
Mokytoja ekspertė Virginija Barbaravičiūtė


Biologija

Mokytoja ekspertė Alyda Daulenskienė
Mokytoja metodininkė Alma Čekauskienė
Vyr. mokytojas Simas Ignatavičius


Geografija

Mokytoja ekspertė Jolita Milaknienė
Mokytoja metodininkė Linoreta Vasilevičienė
Mokytoja metodininkė Rima Bačkienė


Menai

Dailė
Vyr. mokytojas Rimvydas Markeliūnas
Muzika
Mokytojas metodininkas Ričardas Jankauskas


Fizinis ugdymas

Mokytoja ekspertė Iveta Nadzeikienė
Mokytoja metodininkė Linoreta Vasilevičienė
Mokytoja metodininkė Daiva Janulienė


Psichologija

Vyr. mokytojas Linas Ulevičius


Neformalusis ugdymas

Japonų kalba
Būrelio vadovas Koichi Sato
Improvizacijos teatras
Būrelio vadovas Paulius Tamolė

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai