Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Dokumentai · Renovacija

Vilniaus licėjus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų,
einančių šias pareigas,
skaičius
2013 metai 2014 metai
Ugdymo įstaigos administracija
Direktorius

1

5744

5262

Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui)

2

4150

4640

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1767

1903

Tarnautojai ugdymo įstaigose
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas

1,5

2003

2005

Psichologas

0,5

988

1232

Mokytojas

8

1674

1681

Vyresnysis mokytojas

13

2361

2375

Mokytojas metodininkas

21

2930

2942

Mokytojas ekspertas

8

3655

3658

Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Bibliotekos vedėja

1,5

1759

2196

Raštinės vedėja

1,5

1352

1352

Pastatų priežiūros darbininkai (elektrikas, santechnikas ir kt.)

1,5

820

1500

Valytojas

6

834

1000

Sargas

3

1262

1286

Rūbininkas

1,5

749

750

Laborantas

1

748

943

Budėtojas

0,5

375

500

Kiemsargis

1

832

987

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai