Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Dokumentai · Renovacija

Savivalda


Mokinių savivalda – demokratišku būdu renkama mokinių savivaldos institucija, kolegialiai veikianti su kitomis licėjaus savivaldos institucijomis (licėjaus taryba, mokytojų taryba).

Mokinių savivalda savo veikloje vadovaujasi nuostatais, licėjaus mokinių elgesio ir darbo tvarkos taisyklėmis.

Licėjaus bendruomenė renka licėjaus prezidentą ir senatą - savivaldos organus, į kuriuos gali patekti kiekvienas licėjaus mokinys.

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai