Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
Stojimo tvarka : · į I licėjaus klasę · į Tarptautinio bakalaureato klasę · Priėmimo komisija · Priėmimo komisijos posėdžiai ·

 

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
Sauliaus Jurkevičiaus
2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V1-18

 

2017 M. MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

 

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilija Balčiūnaitė.
Sekretorė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Vida Lisauskienė.
Nariai:
  1. direktorius, istorijos mokytojas ekspertas Saulius Jurkevičius,
  2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja ekspertė Jolita Milaknienė,
  3. metodinės tarybos pirmininkė, biologijos mokytoja ekspertė Alyda Daulenskienė,
  4. matematikos mokytoja ekspertė Zina Šiaulienė,
  5. fizikos mokytojas metodininkas Eugenijus Rudminas.
  6.  

     

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai