11-21 14.55 Kvadrato turnyras
Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
· į I licėjaus klasę · į TB klasę · Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas · Priėmimo komisija · Priėmimo komisijos posėdžiai ·

 

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
Sauliaus Jurkevičiaus
2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V1-11

 

2018 M. MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

 

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilija Balčiūnaitė.
Sekretorė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Asta Karaliūtė Bredelienė.
Nariai:
  1. direktorius, istorijos mokytojas ekspertas Saulius Jurkevičius,
  2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja ekspertė Jolita Milaknienė,
  3. metodinės tarybos pirmininkė, biologijos mokytoja ekspertė Alyda Daulenskienė,
  4. matematikos mokytojas Valdas Vanagas,
  5. fizikos mokytojas metodininkas Eugenijus Rudminas.
  6.  

     

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai