Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija
Pirmininkas: prezidentas Rokas Ignotas.
Sekretorė: senatorė Inga Šermokaitė.
Dalyvavo: viceprezidentė Giedrė Apanavičiūtė, senatoriai Emilija Beinortaitė, Gabija Duoblytė, Algirdas Grybas, Justina Jankauskaitė, Tomas Janulionis, Julija Kod, Jurgis Kovas, Mantas Naujokaitis, Aurimas Račas, Emilis Ruželė, Inga Šermokaitė, Indrė Viltrakytė.

Darbotvarkė: 1. Akcija „Atnešk licėjui tualetinio popieriaus ir muilo“ 2. Rinkiminių pažadų įgyvendinimas 3. Skelbimai apie renginius 4. Ekspozicijų licėjaus koridoriuose atnaujinimas 5. Stalo teniso turnyras 6. Kompiuteriniai žodynai 7. Radybų biuras 8. Taisyklės tualetuose 9. Stendas apie saugų seksą 10. Surengti apklausą apie valgyklą 11. Skelbimų tvarkymas 12. Kalėdų dienos renginių organizavimas

1. SVARSTYTA. Akcija „Atnešk licėjui tualetinio popieriaus ir muilo“.
R. Ignotas pranešė, kad šiemet akcija vyko sėkmingai, kaip ir kiekvienais metais aktyviausi buvo pirmojo kurso moksleiviai, tualetinio popieriaus daugiausiai atnešė 1d klasė, o muilo - 3d. R. Ignotas ir G. Apanavičiūtė pažadėjo pasirūpinti apdovanojimu.
NUTARTA. Akcijoje aktyviausiai pasirodžiusių klasių apdovanojimu pasirūpins R. Ignotas ir G. Apanavičiūtė. Apdovanojimai bus įteikti 2003 m. lapkričio 21 d.

2. SVARSTYTA. Rinkiminių pažadų įgyvendinimas.
R. Ignoto prašymu visi senatoriai atnešė rinkiminių pažadų sąrašus, šiame posėdyje jie buvo perskaityti, keletas iš jų apsvarstyta, keletas atidėta iki pavasario, o likusiųjų įgyvendinimo galimybėmis turės pasidomėti juos pažadėję senatoriai ir pasiūlyti juos į senato darbo planą.
NUTARTA. Visi senatorių rinkiminiai pažadai, kurių įgyvendinimui Senatas pritars, bus įtraukti į Senato metinį darbo planą.

3. SVARSTYTA. Skelbimai apie renginius.
Vienas I. Viltrakytės pažadų buvo stenduose nuolatos skelbti naujausią informaciją apie mieste vykstančius renginius, kurie galėtų susilaukti licėistų susidomėjimo.
NUTARTA. Pasiūlyti visiems licėistams radus įdomų skelbimą pakabinti jį skelbimų lentoje.

4. SVARSTYTA. Ekspozicijų licėjaus koridoriuose atnaujinimas.
I. Viltrakytė pasisiūlė įgyvendinti savo rinkiminį pažadą ir pakeisti ekspozicijas licėjaus koridoriuose. NUTARTA. Pavesti I. Viltrakytei rūpintis ekspozicijų licėjaus koridoriuose atnaujinimu.

5. SVARSTYTA. Stalo teniso turnyras.
A. Račas priminė, kad nereikėtų pamiršti sporto renginių, tokių kaip Stalo teniso turnyras, kuris praėjusiais metais susilaukė licėistų susidomėjimo. A. Račas pasakė galintis užsiimti jo organizavimu.
NUTARTA. Pavesti A. Račui organizuoti licėjaus stalo teniso turnyrą.

6. SVARSTYTA. Kompiuteriniai žodynai.
M. Naujokaitis priminė savo pažadą į informatikos kabineto kompiuterius instaliuoti žodyną. Buvo aptartos legalios žodyno versijos gavimo galimybės.
NUTARTA. Iki kito Senato posėdžio kiekvienas senatorius pasidomės, kur būtų galima gauti legalią žodyno versiją visiems informatikos kabineto kompiuteriams.

7. SVARSTYTA. Radybų biuras.
M. Naujokaitis debatų metų pažadėjo įsteigti radybų biurą. Tai būtų stendas (jei niekas neprieštaraus, jis bus pakabintas prie rūbinės), kuriame visi galėtų kabinti skelbimus apie rastus daiktus.
NUTARTA. Pavesti M. Naujokaičiui organizuoti radybų biuro stendo pakabinimą.

8. SVARSTYTA. Taisyklės tualetuose.
M. Naujokaitis pasakė norintis įgyvendinti savo rinkiminį pažadą ir licėjaus tualetuose pakabinti naudojimosi tualetais taisykles.
NUTARTA. J. Kovas ir M. Naujokaitis parašys ir pakabins naudojimosi tualetais taisykles.

9. SVARSTYTA. Stendas apie saugų seksą.
J. Kovas pasisiūlė įvykdyti savo rinkiminį pažadą ir padaryti stendą apie saugų seksą.
NUTARTA. J. Kovas padarys stendą apie saugų seksą.

10. SVARSTYTA. Surengti apklausą apie valgyklą.
A. Račas ir I. Viltrakytė savo rinkiminėse kalbose minėjo, kad tarsis su valgyklos vedėja, kad sumažėtų nusiskundimų licėjaus valgykla.
NUTARTA. Iki kito Senato posėdžio R. Ignotas pasikalbės su valgyklos vedėja.

11. SVARSTYTA. Skelbimų tvarkymas.
R. Ignotas pastebėjo, kad licėjuje labai netvarkingai kabinami skelbimai, nauji skelbimai klijuojami tiesiog ant senų (priešais 115 kabineto duris). J. Jankauskaitė pasisiūlė nuolat nukabinti senus skelbimus ir stengtis palaikyti tvarką.
NUTARTA. Pavesti J. Jankauskaitei rūpintis pakabintų skelbimų tvarka.

12. SVARSTYTA. Kalėdų dienos renginių organizavimas.
R. Ignotas priminė, kad senatas yra atsakingas už Kalėdų dienos (paskutinės dienos prieš atostogas) organizavimą ir paprašė visų senatorių pagalvoti, ką būtų galima suorganizuoti tą dieną.
NUTARTA. Visiems senatoriams šį klausimą apgalvoti ir aptarti per kitą senato posėdį.Posėdžio pirmininkas Rokas Ignotas

Posėdžio sekretorė Inga Šermokaitė
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai