Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija
Pirmininkas: prezidentas Rokas Ignotas.
Sekretorė: senatorė Inga Šermokaitė.
Dalyvavo: viceprezidentė Giedrė Apanavičiūtė, senatoriai Emilija Beinortaitė, Gabija Duoblytė, Algirdas Grybas, Justina Jankauskaitė, Tomas Janulionis, Julija Kod, Mantas Naujokaitis, Aurimas Račas, Emilis Ruželė, Inga Šermokaitė, Indrė Viltrakytė.
Nedalyvavo: Jurgis Kovas.

Darbotvarkė:
1. Kompiuteriniai žodynai
2. Apklausa apie valgyklą
3. Gražiausiai papuoštų durų konkursas
4. Kalėdinis paštas
5. Dovanų perdavimas per Kalėdų Senelį
6. Kalėdinė diena
7. Poilsio zona
8. Fasadinė siena


1. SVARSTYTA. Kompiuteriniai žodynai.
E. Ruželė sužinojo, kad Švietimo ir mokslo ministerija yra nupirkusi žodyną, kuriuo gali naudotis visos Lietuvos mokyklos.
NUTARTA. Paprašyti, kad B. Skūpas kitą kartą tvarkydamas kompiuterius instaliuotų žodynus.

2. SVARSTYTA. Apklausa apie valgyklą.
Kadangi dažnai licėistai mini, kad yra nepatenkinti licėjaus valgykla, tai nutarta surengti apklausą, kurioje licėistai galėtų išsakyti konkrečius pageidavimus. Šį darbą atlikti sutiko J. Kod, J. Jankauskaitė ir E. Beinortaitė.
NUTARTA. J. Kod, J. Jankauskaitė ir E. Beinortaitė 2004 m. sausio mėn. atliks apklausą apie licėjaus valgyklą.

3. SVARSTYTA. Gražiausių durų konkursas.
R. Ignotas priminė, kad kasmet prieš Kalėdas vyksta gražiausiai papuoštų durų konkursas, kurį pasiūlė surengti ir šiemet. Visi senato nariai tam pritarė.
NUTARTA. Surengti gražiausiai papuoštų durų konkursą.

4. SVARSTYTA. Kalėdinis paštas.
R. Ignotas pasiūlė tęsti tradiciją ir padaryti "Kalėdinį paštą“, kuriuo licėistai galėtų siųsti sveikinimus savo draugams, šiai idėjai pritarė visi senatoriai. Kalėdinį paštą išnešioti pasisiūlė I. Viltrakytė, G. Duoblytė, G. Apanavičiūtė, E. Ruželė ir T. Janulionis.
NUTARTA. Nuo gruodžio 15 dienos iki atostogų licėjuje stovės „Kalėdinio pašto“ dėžė. Gruodžio 19 d. sveikinimo laiškus išnešios I. Viltrakytė, G. Duoblytė, G. Apanavičiūtė, E. Ruželė ir T. Janulionis.

5. SVARSTYTA. Dovanų perdavimas per Kalėdų Senelį.
Prezidentas pasiūlė idėją, kad kiekvienas licėistas galėtų per Kalėdų Senelį perduoti dovanas savo draugams licėistams. Šiai idėjai senatoriai pritarė.
NUTARTA. Įgyvendinti šią idėją, informuojant apie jos įgyvendinimo eigą skelbimo lentoje.

6. SVARSTYTA. Kalėdinė diena.
Kad paskutinė diena prieš Kalėdų atostogas atrodytų šventiškesnė, R. Ignotas pasiūlė paprašyti visų licėistų apsirengti raudonos ir baltos spalvos drabužiais.
NUTARTA. Siūlyti ir prašyti visų licėistų š.m. gruodžio 19 d. apsirengti baltos ir raudonos spalvų drabužiais.

7. SVARSTYTA. Poilsio zona.
R. Ignotas priminė Mokytojo R. Jankausko pasiūlymą licėjuje padaryti minkštasuolius, kur licėistai galėtų leisti laiką per langus, per pertraukas bei po pamokų, ir pranešė, kad „Narbutas & Ko“ sutiko įgyvendinti šį projektą, suteikdamas licėjui nuolaidą.
NUTARTA. Pritarti, kad „Poilsio zoną“ licėjuje įrengtų įmonė „Narbutas & Ko“.

8. SVARSTYTA. Fasadinė licėjaus siena.
R. Ignotas pranešė, kad tarėsi su licėjaus direktoriumi S. Jurkevičiumi dėl fasadinės sienos remonto, tačiau šiam pasiūlymui pritarimo nesulaukė, nes padarytas remontas nebūtų ilgalaikis.
NUTARTA. Kol fasadinės sienos būklė bus patenkinama (kaip dabar), jos remonto klausimo nesvarstyti.
Posėdžio pirmininkas Rokas Ignotas
Posėdžio sekretorė Inga Šermokaitė
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai