Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija

Pirmininkas: prezidentas Rokas Ignotas
Posėdžio sekretorė: senatorė Justina Jankauskaitė
Dalyvavo: viceprezidentė Giedrė Apanavičiūtė, senatoriai Emilija Beinortaitė, Gabija Duoblytė, Aurimas Račas, Emilis Ruželė, Justina Jankauskaitė.
Nedalyvavo: Algirdas Grybas, Tomas Janulionis, Jurgis Kovas, Julija Kod, Mantas Naujokaitis, Inga Šermokaitė, Indrė Viltrakytė.

Darbotvarkė:
1. Vilniaus Moksleivių Sąjungos taryba (VMS)
2. Moksleivių apdovanojimai
3. Licėjaus atributika
4. Apklausa apie rūkymą, alkoholio vartojimą
5. Licėjaus muziejus
6. Stalo tenisas aktų salėje
7. Senatorių kabinetas
8. Licėjaus Tarptautinio Bakalaureato klasės reklama

1. SVARSTYTA. Vilniaus Moksleivių Sąjungos taryba (VMS).
R. Ignotas sužinojo, kad vyksta kasmetiniai rinkimai į Vilniaus Moksleivių Sąjungos tarybą.
NUTARTA. Kandidatu į VMS tarybą senatas vienbalsiai išrinko Emilį Ruželę.

2. SVARSTYTA. Moksleivių apdovanojimai.
Balandžio 29 d., po kino festivalio,vyks Licėjaus moksleivių apdovanojimai. R. Ignotas priminė, jog šiam renginiui vis dar neišrinktas vedėjas (-ai).
NUTARTA. Senatoriai pasiūlė porą kandidatų, iš kurių vienas (arba daugiau) taps vedėju.

3. SVARSTYTA. Licėjaus atributika.
Kitos mokyklos turi savo atributiką (marškinėlius, tušinukus ir t.t). Tai kodėl Licėjus turi būti išimtis?
NUTARTA. Licėjaus atributikos išleidimu pasirūpins G. Duoblytė.

4. SVARSTYTA. Apklausa apie rūkymą, alkoholio vartojimą.
Pasiūlyta padaryti apklausą apie rūkymą ir alkoholio vartojimą. Šiais klausimais licėistų pasiteirauti sutiko E. Beinortaitė, J. Kod ir J. Jankauskaitė.
NUTARTA. E. Beinortaitė, J. Kod ir J. Jankauskaitė 2004 m. gegužės mėn. atliks šią apklausą.

5. SVARSTYTA. Licėjaus muziejus.
Senate buvo priminta, kad Licėjus dar neturi savo muziejaus.
NUTARTA. Prezidentas pasidžiaugė, jog jau atsirado licėistų, kurie greitai įrengs šį muziejų.

6. SVARTSTYTA. Stalo tenisas aktų salėje.
R. Ignotas pranešė licėjaus direktoriaus S. Jurkevičiaus pasiūlymą, aktų (arba šokių) salėje pastatyti stalo tenisą. NUTARTA. Pasiteirauti kitų licėistų ir, tik sužinojus daugumos nuomonę, priimti sprendimą.

7. SVARSTYTA. Senatorių kabinetas.
E. Ruželė pasiūlė įrengti atskirą kabinetą licėjaus moksleivių savivaldai.
NUTARTA. Senatoriai šiam pasiūlymui nepritarė.

8. SVARSTYTA. Licėjaus Tarptautinio Bakalaureato klasės reklama.
A. Grybas papasakojo, jog ketina atlikti Licėjaus TB klasės reklamą po visą Lietuvą. Bus padaryti ir išdalinti lankstinukai su informacija apie Licėjaus TB klasę.
NUTARTA. Dauguma senatorių pritarė šiam A. Grybo ketinimui.

Posėdžio pirmininkas Rokas Ignotas
Posėdžio sekretorė Justina Jankauskaitė

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai