Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija
 • Pirmininkas: prezidentas Paulius Mieželis
 • Sekretorė: senatorė Mantė Kundrotaitė
 • Dalyvavo: viceprezidentas Julijus Bogomolovas, senatoriai Gabrielė Stakaitytė, Miglė Petruškevičiūtė, Simona Stabingytė, Emilija Beinortaitė, Mantė Kundrotaitė, Linas Tranas, Vitalijus Savičius, Aurimas Račas, Emilis Ruželė, Vytautas Martinaitis, Paulius Černiauskas, revizorė Saulė Obcarskaitė
 • Nedalyvavo: Ervinas Škikūnas.
Darbotvarkė:
 1. Sekretoriaus rinkimas
 2. Iždininko rinkimas
 3. Revizoriaus rinkimas
 4. Senatorių susipažinimas ir kontaktai
 5. Mokinių atsovų į Licėjaus Tarybą rinkimas
 6. Ryšiai su visuomene
 7. Akcija „Atnešk licėjui tualetinio popieriaus ir muilo“
 8. Savaitės gimtadienių skelbimas
 9. Išėjusių ketvirtokų stendo atnaujinimas
 10. Licėjaus muziejaus įrengimas
 11. Kabliukų licėjaus tualetuose įrengimas
 12. Budėjimas licėjaus valgykloje
 13. Skambučio valgykloje įrengimas
 14. Senatorių rinkiminiai pažadai
 1. SVARSTYTA. Sekretoriaus rinkimas.
  P. Mieželis pasveikino senatorius, susirinkusius į pirmąjį posėdį ir paraginęs kibti į darbą pranešė, kad senatas turi išsirinkti sekretorių, ir pasiūlė į šią vietą M. Kundrotaitę. Senato nariai vienabalsiai tam pritarė.
  NUTARTA. Mantė Kundrotaitė išrinkta sekretore.

 2. SVARSTYTA. Iždininko rinkimas.
  P. Mieželis pasidžiaugė solidžiu iždu ir pranešė, kad reikia išsirinkti iždininką. Jam pasiūlius šias pareigas užimti E. Ruželei, kandidatas ir senatas vienbalsiai tam pritarė.
  NUTARTA. E. Ruželė išrinktas iždininku.

 3. SVARSTYTA. Revizoriaus rinkimas.
  P. Mieželis pranešė, kad reikia išsirinkti revizorių. Į šias pareigas prezidentas pasiūlė S. Obcarskaitę ir senatas tam vienbalsiai pritarė.
  NUTARTA. Revizore išrinkta S. Obcarskaitė, kuri nedelsdama pradėjo darbą.

 4. SVARSTYTA. Senatorių susipažinimas ir kontaktai.
  Vardan geresnio tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo senatoriai panoro geriau susipažinti. E. Beinortaitė pasisiūlė surinkti senatoriu kontaktus ir sukurti senatorių e-konferenciją.
  NUTARTA. E. Beinortaitė surinks senatorių kontaktus ir išplatins juos naująja e-konferencija.

 5. SVARSTYTA. Mokinių atstovų į Licėjaus Tarybą rinkimas.
  P. Mieželis pranešė, kad reikia išsirinkti tris senatorius, kurie kartu su prezidentu atstovaus licėjaus moksleivių interesams Licėjaus Taryboje.
  NUTARTA. Po ilgų ir aistringų ginčų į Licėjaus Tarybą išrinkti E. Ruželė, V. Martinaitis ir V. Savičius.

 6. SVARSTYTA. Ryšiai su visuomene.
  P. Mieželis priminė, kad būtina palaikyti glaudžius ryšius su licėjaus bendruomene ir būti atviriems visų liceistų pasiūlymams.
  NUTARTA. Senatas nusprendė, kad pasiūlymų dėžutės senatui nebereikia ir nuo šiol XXI amžiaus liceistai savo pasiūlymus galės siųsti e-paštu senatas [eta] licejus [taskas] lt. Laukiame!

 7. SVARSTYTA. Akcija „Atnešk licėjui tualetinio popieriaus ir muilo“.
  P. Mieželis priminė, jog licėistai jau pasigedo tualetinio popieriaus ir muilo. Pranešta, kad reikės vėl surengti šią akciją ir pagerinti visus rekordus.
  NUTARTA. Akcija pasirūpins L. Tranas ir A. Račas. Nugalėtojai bus apdovanoti!

 8. SVARSTYTA. Savaitės gimtadienių skelbimas.
  P. Mieželis pasiūlė tęsti tradiciją internete skelbti ir kiekvieną savaitę licėjuje kabinti švenčiančiųjų gimtadienius sąrašą bei į šį sąrašą įtraukti ir gimtadienius švenčiančius mokytojus, kurie yra lygiai taip pat verti sveikinimų, gėlių ir saldainių. G. Stakaitytė pasisiūlė šiemet tuo pasirūpinti.
  NUTARTA. G. Stakaitytė pasirūpins, kad kiekvieną savaitę licėjuje kabėtų nauji švenčiančiųjų gimtadienius sąrašai.

 9. SVARSTYTA. Išėjusių ketvirtokų stendo atnaujinimas.
  Prezidentas priminė, jog dabar licėjaus koridoriuose kabančio išėjusių ketvirtokų stendo infornaciją visi jau mokame atmintinai, tad jo atnaujinimo darbus pavedė pirmojo kurso senatorėms G. Stakaitytei, M. Petruškevičiūtei ir S. Stabingytei.
  NUTARTA. Išėjusių ketvirtokų stendo atnaujinimu pasirūpins G. Stakaitytė, M. Petruškevičiūtė ir S. Stabingytė.

 10. SVARSTYTA. Licėjaus muziejaus ekspozicijos sudarymas.
  P. Mieželis ir mokytojas R. Jankauskas papasakojo apie licėjaus muziejaus skaitykloje įkūrimo planus. Viską išklausę senatoriai šį didį darbą pavedė A. Račui, L. Tranui, M. Kundrotaitei ir P. Mieželiui.
  NUTARTA. Licėjaus muziejaus ekspoziciją sudarys A. Račas, L. Tranas M. Kundrotaitė ir P. Mieželis. Jiems padės mokytojas R. Jankauskas.

 11. SVARSTYTA. Kabliukų licėjaus tualetuose įrengimas.
  Prezidentas perdavė vienos liceistės prašymą tualetuose įtaisyti kabliukus, ant kurių būtų galima pasikabinti kuprinę užuot ją dėjus ant nešvarių grindų. Senatoriai pasidalinę savo patirtimi džiugiai priėmė šį pasiūlyma, o E. Ruželė ir P. Černiauskas pasišovė jį įgyvendinti.
  NUTARTA. Leisti E. Ruželei ir P. Černiauskui tualetuose įrengti kabliukus.

 12. SVARSTYTA. Budėjimas licėjaus valgykloje.
  Dėl nusiskundimų tvarka licėjaus valgykloje senatoriai kartu su mokytoju R. Jankausku aptarė galimybes įvesti tvarką, tačiau pasvėrę visus „už“ ir „prieš“ senatoriai nusprendė, kad budėjimas licėjaus valgykloje įvestas nebus, o moralės normas nusistato patys liceistai.
  NUTARTA. Budėjimas licėjaus valgykloje ilgųjų pertraukų metu įvestas nebus.

 13. SVARSTYTA. Skambučio licėjaus valgykloje įrengimas.
  Diskusijų apie valgyklą metu kilo mintis valgykloje įrengti skambutį, kuriuo būtų galima solidžiai pasikviesti pardavėją ne piko metu.
  NUTARTA. Su valgyklos vedėja kompromisų ieškos P. Černiauskas

 14. SVARSTYTA. Senatorių rinkiminiai pažadai.
  Po produktyvaus pimojo naujosios licėjaus savivaldos posėdžio prezidentas paprašė senatorių kitam posėdžiui pasiruošti pristatyti savo rinkiminius pažadus.
  NUTARTA. Senatorių rinkiminiai pažadai bus aptarti Posėdyje Nr.2

Posėdžio pirmininkas Paulius Mieželis

Posėdžio sekretorė Mantė Kundrotaitė

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai