Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija

Pirmininkas: prezidentas Linas Tranas.
Sekretorė: senatorė Rita Klebonaitė.
Dalyvavo: viceprezidentė Ieva Blažytė, revizorius Vytautas Savickas, senatoriai Tumas Beinortas, Vytautas Naujelis, Gabrielius Glemža, Rita Klebonaitė, Vytautas Miežys, Agnė Petruševičiūtė, Linas Kazlauskas.
Nedalyvavo: Kristjonas Čyras, Mindaugas Čekauskas, Bernardas Morkūnas, Ervinas Škikūnas, Paulius Balbieris.

Darbotvarkė:

 1. Viceprezidentės ir revizoriaus priesaika;
 2. Sekretoriaus rinkimai;
 3. Iždininko rinkimai;
 4. Mokinių atstovų į Licėjaus Tarybą rinkimai;
 5. Išėjusių ketvirtokų stendo atnaujinimas;
 6. Konkursas šokių salei išdažyti;
 7. Konkurso šokių salei išdažyti reklama;
 8. Akcija “Atnešk Licėjui tualetinio popieriaus ir muilo”;
 9. “Kiemelio FM” problemų sprendimas;
 10. Skyrelis internetiniame Licėjaus puslapyje “Senatas klausia”;
 11. Autobusų tvarkaraščių atnaujinimas;
 12. Senų ir nenaudingų plakatų problema;
 13. Senatorių rinkiminiai pažadai.

Posėdžio pradžioje prisiekė viceprezidentė Ieva Blažytė ir revizorius Vytautas Savickas.

 1. SVARSTYTA. Sekretoriaus rinkimai.
  L. Tranas pasveikino senatorius, susirinkusius į pirmąjį posėdį ir paraginęs kibti į darbą pranešė, kad senatas turi išsirinkti sekretorių. Į šią vietą buvo pasiūlyta R. Klebonaitės kandidatūra. Senato nariai vienbalsiai tam pritarė.
  NUTARTA. R. Klebonaitė išrinkta sekretore.
 2. SVARSTYTA. Iždininko rinkimai.
  L. Tranas pranešė, kad reikia išrinkti iždininką ir pasiūlė šią vietą užimti V. Miežiui. Senato nariai, pasitarę ir įsitikinę kandidato patikimumu, pritarė šiam siūlymui.
  NUTARTA. V. Miežys išrinktas iždininku.
 3. SVARATYTA. Mokinių atstovų į Licėjaus Tarybą rinkimas.
  Posėdžio pirmininkas paskelbė, kad reikia išrinkti tris senatorius, kurie kartu su prezidentu atstovaus Licėjaus moksleivių interesams Licėjaus Taryboje.
  NUTARTA. Į Licėjaus Tarybos posėdžius eis viceprezidentė I. Blažytė bei senatoriai V. Miežys ir L. Kazlauskas.
 4. SVARSTYTA. 2005-aisiais metais Licėjų baigusių moksleivių stendo atnaujinimas.
  Prezidentas pranešė, jog būtų pats laikas pasirūpinti nauju mokyklą baigusių moksleivių stendu. Šiam darbui reikia kruopštaus ir meniško žmogaus, todėl stendą padaryti pasisiūlė A. Petruševičiūtė, niekas neprieštaravo.
  NUTARTA. Išėjusių ketvirtokų stendo atnaujinimu pasirūpins A. Petruševičiūtė.
 5. SVARSTYTA. Konkursas šokių salei išdažyti.
  L. Tranas iškėlė idėją, kad 104 kabineto (Kultūros klubo (Šokių salės)) sienos labai jau pilkos ir niūrios, taigi jas reiktų pagražinti. Jis pasiūlė surengti konkursą salės sienoms išdažyti. Buvo ilgai svarstytoma dėl konkurso formato. Vyko balsavimas: 2 balsai už internetinį balsavimą, 4 balsai už komisją ir internetinį balsavimą ( dviejų pakopų konkursas ), 2 balsai už viešą balsavimą.
  NUTARTA. Po ilgų diskusijų nuspręsta, kad komisija atrinks geriausius kūrinius ir jie bus įdėti į Licėjaus puslapį internete, kur licėistai galės balsuoti už jiems labiausiai patikusius projektus. Konkursas vyks dvi savaites.
 6. SVARSTYTA. Konkurso Kultūros klubo (104kab.) sienoms išdažyti reklama.
  Susitarus dėl konkurso formos buvo nuspręsta, kad apie jį Licėjaus moksleiviams reikia pranešti taip pat įdomiai, kaip norima, kad sienos būtų nudažytos. Šiam darbui pasisiūlė A.Petruševičiūtė ir I. Blažytė.
  NUTARTA. Reklamos reikalais užsiima A.Petruševičiūtė ir I. Blažytė.
 7. SVARSTYTA. Akcija “Atnešk licėjui tualetinio popieriaus ir muilo”.
  Posėdžio pirmininkas priminė apie akciją “Atnešk licėjui tualetinio popieriaus ir muilo”. Tiesa, praeitais metais tualetinio popieriaus buvo atnešta tiek, kad užteks ir šiems, taigi buvo pasiūlyta šią akciją pakeisti į “Atnešk Licėjui muilo ir dažų”.
  NUTARTA. Akciją organizuoja L. Tranas ir V. Miežys.
 8. SVARSTYTA. “Kiemelio FM” problemų sprendimas.
  Senatorius L. Kazlauskas priminė apie “Kiemelį FM”. Apsvarsčius radijo mazgo problemas ir priemones padėčiai pakeisti, Prezidentas pasisiūlė senatoriui apsiimti “Kiemelio FM” techninės įrangos tvarkymu. Tai buvo nutarta be didelių diskusijų, mat Linas domisi kompiuteriais ir bemaž vienintelis Senate yra kompetetingas šioje srityje.
  NUTARTA. “Kiemelį FM” kuruos L. Kazlauskas.
 9. SVARSTYTA. Skyrelis “Senatas klausia”.
  L. Kazlauskas pasiūlė idėją - Licėjaus interneto puslapyje įdėti naują skyrelį “Senatas klausia”. Jame senato nariai galėtų sužinoti licėistų nuomones įvairiais klausimais.
  NUTARTA. Už skyrelį “Senatas klausia” atsakingas L. Kazlauskas.
 10. SVARSTYTA. Autobusų tvarkaraščių atnaujinimas.
  L. Tranas priminė, kad reikia atnaujinti autobusų tvarkaraščius Licėjuje ir pakabinti juos patogesnėje vietoje. Šiam darbui pasisiūlė T. Beinortą.
  NUTARTA. Už autobusų tvarkaraščius atsakingas T. Beinortas.
 11. SVARSTYTA. Plakatų problema.
  Prezidentas atkreipė dėmesį į tai, kad Licėjuje plakatai dažnai kabo net ir pasibaigus reklamuojamai šventei ir niekas jų nenukabina, todėl liepė pamačius seną plakatą jį tuoj pat nukabinti ir išmesti.
  NUTARTA. Nuo šiol kiekvienas senato narys, pamatęs seną plakatą, turės jį sunaikinti.
 12. SVARSTYTA. Senatorių rinkiminiai pažadai.
  L. Tranas pirmojo senato posėdžio pabaigoje paprašė senatorių kitam posėdžiui prisiminti savo rinkiminius pažadus.
  NUTARTA. Senatorių rinkiminiai pažadai bus aptarti posėdyje Nr.2.
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai