Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija

Pirmininkas: prezidentas Linas Tranas.
Sekretorė: senatorė Rita Klebonaitė.
Dalyvavo: viceprezidentė Ieva Blažytė, senatoriai Tumas Beinortas, Vytautas Naujalis, Gabrielius Glemža, Kristijonas Čyras, Mindaugas Čekauskas, Rita Klbonaitė,Vytautas Miežys, Paulius Balbieris, Ervinas Škikūnas.
Nedalyvavo: senatoriai Agnė Petroševičiūtė, Bernardas Morkūnas, Linas Kazlauskas.

Darbotvarkė:

 1. Atstovo į Licėjaus Tarybą rinkimas;
 2. Senato stendas;
 3. Apšvietimo šokių salėje aptarimas;
 4. Valgyklos problemų sprendimas;
 5. Paroda Licėjuje;
 6. Veidrodžiai persirengimo kambariuose;
 7. Neskaniai kvepiančių vaikinų tualetų problema;
 8. Čiuožyklos Licėjaus kiemelyje įrengimas;
 9. Bebrų stendas;
 10. Dionizo šventė;
 11. Licėjaus dailinimo programa;
 1. SVARSTYTA. Atstovo į Licėjaus Tarybą rinkimas.
  Posėdžio pradžioje prezidentas pranešė liūdną žinią apie padarytą klaidą � į mokyklos Tarybą išrinktą viceprezidentę I. Blažytę. Į Licėjaus Tarybą gali eiti tik senatoriai, todėl vietoj viceprezidentės I. Blažytės reikia išrinkti kitą atstovą. Buvo pasiūlytos dvi kandidatūros: A. Petroševičiūė ir P.Balbieris. Vyko balsavimas: už A. Petroševičiūtę 3 balsai, už P.Balbierį 7 balsai.
  NUTARTA. Senatorių daugumos sprendimu į Licėjaus Tarybos posėdžius eis P.Balbieris.
 2. SVARSTYTA. Senato stendas.
  Kūrybingieji senatoriai per atostogas prikūrė tiek daug įvairių ir orginalių idėjų, kaip nusfotografuoti senato stendui, tačiau po ilgų ginčų ir diskusijų buvo atrinkti du geriausi pasiūlimai: fotografuotis autobuse arba persirengus angelais ir demonais. Ir vėl įvyko balsavimas: 7 balsai už autobusą ir 3 balsai už angelus ir demonus.
  NUTARTA. Didele balsų persvara nuspręsta fotografuotis autobuse.
 3. SVARSTYTA. Apšvietimo šokių salėje aptarimas.
  Viceprezidentė I. Blažytė pasiskundė prastu šokių salės apšvietimu, visi sutiko, kad apšvietimo ten tikrai trūksta ir kad reikia nupirkti lempų.
  NUTARTA. Senato iždininkas V. Miežys pasisiūlė pakalbėti su mokytoju R. Jankausku ir išspręsti šią problemą.
 4. SVARSTYTA. Valgyklos problemų sprendimas.
  Prisiminus vieną Licėjaus problemą, tuoj pat buvo prisiminta ir kita: Paulius Balbieris išreiškė nepasitenkinimą valgykla. Kiti senatoriai taip pat rado ką pasakyti šia tema, tačiau išeitį rasti buvo sunku. Buvo siūlyta nupirkti skambutį, kad butų galima solidžiai pasikviesti pardavėją ne piko metu, tačiau tai jau buvo bandyta įgyvendinti praeitais metais, bet buvo suabejota skambučio naudingumu.
  NUTARTA. Po ilgų ir karštų diskusijų galiausiai buvo nuspręsta šią problemą iš esmės spręsti Licjaus Taryboje.
 5. SVARSYTA. Paroda Licėjuje.
  Prezidentas L Tranas prisiminė R. Jankausko pasiūlymą vietoj jau atsibodusių Vilniaus nuotraukų ant Licėjaus sienų eksponouti tikrą meną. Tam reiktų nupirkti meno albumą, iš jo kirpti nuotraukas ar paveikslus ir kabinti.
  NUTARTA. Senatoriai sutiko su R. Jankausko pasiūlymu ir L. Tranas apsiėmė rūpintis meno albumu.
 6. SVARSTYTA. Veidrodžiai persirengimo kambariuose.
  R. Klebonaitė priminė savo rinkiminį pažadą parūpinti merginų persirengimo kambariui veidrodį. V. Naujalis žadėjo padailinti vaikinų persirengimo kambarį, taip pat pakabinti ten veidrodį.
  NUTARTA. Veidrožiais persirengimo kambariuose rūpinsis R. Klebonaitė ir V. Naujalis.
 7. SVARSTYTA. Neskaniai kvepiančių vaikinų tualetų problema.
  Senatorius K. Čyras pasiskundė, kad vaikinų tualetuose tvyro blogas kvapas ir pasiūlė spręsti šią problemą. Jis sūlė nupirkti oro gaiviklių, tačiau jo pasiūlymą teko atmesti, nes tai nebūtų labai veiksminga. Kiti senatoriai taip pat turėjo idėjų (tokių kaip rengti akcijas, kabinti naudojimosi tualetu instrukcją ir pan.), tačiau diskusijų metu buvo prieita išvada, kad tualeto kvapas atspindi juo besinaudojančius žmones.
  NUTARTA. Šios problemos senatas nespręs, tualetų kvapas priklauso nuo pačių licėistų kultūros lygio.
 8. SVARSTYTA. Čiuožyklos Licėjaus kiemelyje įrengimas.
  G. Glemža nusprendė nelaukti žiemos ir jau dabar siūlo pagalvoti apie čiožyklą Licėjaus kiemelyje.
  Senatoriai apsvarstė šią idėją ir pasiūlė jam palaukti labiau tinkamo oro ir tuomet imtis šios idėjos.
  NUTARTA. Sulaukus tinkamų oro sąlygų įrengti kiemelyje čiuožyklą.
 9. SVARSTYTA. Bebrų stendas.
  Senatorius E. Škikūnas prisiminė savo praeitų metų rinkiminį pažadą pakabinti Licėjuje stendą apie bebrus. Senatoriai neprieštaravo šiai idėjai ir ėmė svarstyti, kur toks stendas turėtų kabėti.
  NUTARTA. E. Škikūnas šiais metais įrengs stendą apie bebrus mokyklos foje.
 10. SVARSTYTA. Dionizo šventė.
  Senatoriai priminė E. Škikūnui dar vieną jo rinkiminį pažadą � Dionizo šventę. E. Škikūnas prisipažino dar nežinantis kaip ir kada ją rengti, bet pažadėjo iki kito posėdžio apie ją pagalvoti.
  NUTARTA. Dionizo šventė išsamiau aptarta bus per kitą posėdį.
 11. SVARSTYTA. Licėjaus dailinimo programa.
  Viceprezidentė I. Blažytė atkreipė dėmesį į tai, kad nuo Licėjaus sienų jau nutrupėjo daug plytelių ir pasiūlė šias „žaizdas� užpiešti linksmais piešiniais.
  NUTARTA. Surasti licėistų, kurie gražiai piešia ir sutiktų padailinti Licėjų savo piešiniais.
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai