Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija

Pirmininkas : Gabrielius Glemža.
Sekretorius: Tumas Beinortas.
Dalyvavo: Vitalijus Stankevič, Marija Abromaitytė, Joris Ališauskas, Ugnė Kleinauskaitė, Augustinas Indrašius, Dominykas Broga, Gabija Radvilaitė, Eglė Dieninytė, Sigita Kavaliauskaitė, Rūta Kaminskaitė, Justina Vilimaitė, Vilius Metelionis, Kęstutis Gelažius, Vykintas Vaškys, Vytautas Miežys, Agnė Petroševičiūtė, Milda Vaičiūnaitė, Emilija Beinortaitė.

Darbotvarkė:

1. Senato narių rinkimai;
2. Sekretoriaus rinkimai;
3. Autobusų tvarkaraščiai fojė;
4. Laikrodžių klausimas;
5. Kino festivalio reklama;
6. Internetinės konferencijos organizavimas;
7. Gimtadienių sąrašas;
8. „Pi“ dienos organizavimas;
9. Projektas „Moksleivių iniciatyvos“;
10. Šachmatų turnyras;
11. Krepšinio turnyras „Senato taurė“;
12. Subkultūrų mugė;

1. SVARSTYTA. Senato narių rinkimai.
Kiekvienas kursas ir Tarptautinio Bakalaureato klasės iškėlė po kandidatą, išskyrus antrakursius, kurie gana sunkiai apsisprendė, kurį seniūną, Dominyką Brogą ar Tumą Beinortą, deleguoti rinkimams. Galiausiai buvo apsispręstą dėl Tumo Beinorto kandidatūros. Visi pasiūlyti kandidatai buvo išrinkti. NUTARTA. Naujaisiais senatoriais tapo:

Ugnė Kleinauskaitė 1b
Tumas Beinortas 2d
Vilius Metelionis 3d
Vykintas Vaškys 4b
Milda Vaičiūnaitė TB1

2. SVARSTYTA. Sekretoriaus rinkimai.
Norint išvengti painiavos buvo nuspręsta sekretoriumi rinkti senatorių, kad jis galėtų protokoluoti tiek Senato, tiek Seniūnų susirinkimo posėdžius. Savanorių neatsirado, tad ši pozicija buvo pasiūlyta Tumui Beinortui, kuris galiausiai sutiko imtis šio atsakingo darbo.
NUTARTA. Tumas Beinortas tapo naujuoju Seniūnų susirinkimo ir Senato sekretoriumi.

3. SVARSTYTA. Autobusų tvarkaraščiai fojė.
Nuo praėjusių metų licėjuje buvę autobusų ir troleibusų tvarkaraščiai paseno, o galiausiai buvo pašalinti iš licėjaus fojė. Kadangi visi pritarė, kad tai itin naudingas atributas, buvo nuspręsta atspausdinti naujuosius tvarkaraščius. Šį darbą apsiėmė padaryti Vilius Metelionis ir Dominykas Broga.
NUTARTA. Dominykas Broga ir Vilius Metelionis atspausdins naujus autobusų ir troleibusų tvarkaraščius ir iškabins juos fojė.

4. SVARSTYTA. Laikrodžių klausimas.
Norint išvengti bereikalingo vėlavimo į pamokas, susijusio su nevienodą laiką rodančiais laikrodžiais, buvo nuspręsta visus laikrodžius sureguliuoti, kad jų rodomas laikas būtų identiškas. Šis darbas nugulė ant pirmokų Vitalijaus ir Jorio pečių.
NUTARTA. Vitalijus Stankevič ir Joris Ališauskas suvienodins licėjaus laikrodžius.

5 . SVARSTYTA. Kino festivalio reklama.
Nieko nelaukiant buvo nuspręsta pradėti galvoti apie licėjaus filmų festivalio reklamą. Šį darbą pasišovė atlikti Eglė Dieninytė ir Augustinas Indrašius.
NUTARTA. Eglė Dieninytė ir Augustinas Indrašius pradės organizuoti reklamą licėjaus filmų festivaliui.

6. SVARSTYTA. Internetinės konferencijos organizavimas.
Norint suaktyvinti savivaldos veiklą buvo nuspręsta sukurti internetinę diskusiją įvairiems klausimams aptarti, šį darbą kilniaširdiškai pasisiūlė atlikti senatorius Vykintas Vaškys.
NUTARTA. Vykintas Vaškys sukurs internetinę licėjaus savivaldos konferenciją.

7. SVARSTYTA. Gimtadienių sąrašas
Kadangi buvo pasigęsta gimtadienių sąrašo jį nedelsiant pasisiūlė padaryti Marija Abromaitytė.
NUTARTA. Marija Abromaitytė šiuos metus bus atsakinga už gimtadienių sąrašą.

8. SVARSTYTA. „Pi“ dienos organizavimas
Kilo nauja idėja suorganizuoti originalią šventę licėjuje. Tai - „Pi“ diena´. Šios idėjos vystymui sudaryta darbo grupė : Vykintas Vaškys, Agnė Petroševičiūtė, Dominykas Broga, Vytautas Miežys, Milda Vaičiūnaitė,Ugnė Kleinauskaitė ir Gabrielius Glemža.
NUTARTA. „Pi“ dienos darbo grupė sugalvos detalesnį šventės planą ir artimiausiu metu jį pristatys Senatui ir Seniūnų susirinkimui.

9. SVARSTYTA. Projektas „Moksleivių iniciatyvos“
Projektas „Moksleivių iniciatyvos“ tai būdas įtraukti moksleivius į mokyklos gyvenimą, padėti jiems realizuoti savo idėjas. Pirmiausia reikia sukurti paraiškos formas, kurias turės užpildyti kiekvienas dalyvis.
NUTARTA. Emilija Beinortaitė sukurs paraiškos formas, o Gabrielius Glemža prašys trumpą projekto pristatymą.

10. SVARSTYTA. Šachmatų turnyras.
Buvo nuspręsta surengti šachmatų turnyrą Senato taurei laimėti. Jį surengti pasiryžo Dominykas Broga ir Rūta Kaminskaitė.
NUTARTA. Dominykas Broga ir Rūta Kaminskaitė suorganizuos licėjaus šachmatų taurės varžybas.

11. SVARSTYTA. Krepšinio turnyras „Senato taurė“.
Koks turnyras „Senato taurė“ be pačios taurės ? Būtent jos gavimo alternatyvomis pažadėjo pasidomėti Vilius Metelionis.
NUTARTA. Vilius Metelionis suieškos taurę licėjaus Krepšinio turnyrui „Senato taurė“.

12. SVARSTYTA. Subkultūrų mugė.
Tumas Beinortas iškėlė mintį surengti mokykloje subkultūrų mugę. Kai kurie seniūnai suabejojo tokio renginio tikslingumu, tad buvo pasiūlyta Tumui savo idėją išgryninti ir konkretizuoti.
NUTARTA. Tumas Beinortas artimiausiu metu pateiks Senatui konkretų pasiūlymą dėl subkultūrų mugės perspektyvos ir jos reikalingumo.

Sausio 18d. , 2007m.
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai