Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija

Pirmininkas : Gabrielius Glemža.

Sekretorius: Tumas Beinortas.

Dalyvavo: Vitalijus Stankevič, Marija Abromaitytė, Joris Ališauskas, Ugnė Kleinauskaitė, Augustinas Indrašius, Dominykas Broga, Gabija Radvilaitė, Rūta Kaminskaitė, Justina Vilimaitė, Vilius Metelionis, Kęstutis Gelažius, Vykintas Vaškys, Vytautas Miežys, Agnė Petroševičiūtė, Milda Vaičiūnaitė.

Susirinkime nedalyvavo: Eglė Dieninytė (2e), Sigita Kavaliauskaitė (3c), Emilija Beinortaitė (TB2).

 

 

Darbotvarkė:

 

1. Licėjaus atstovų delegavimas į Vilniaus moksleivių savivaldų forumą.

2. Projektų sistemos apžvalga.

3. Krepšinio aprangų klausimas.

4. Kovo 11-osios šventės svarstymas.

 

 

1. Licėjus gavo pakvietimą Vilniaus licėjaus savivaldos nariams apsilankyti LMS ( Lietuvos moksleivių sąjungos) organizuojamą Vilniaus moksleivių savivaldų forumą. Visais keturiais savanoriais tapo vyriškosios lyties atstovai : Gabrielius Glemža, Dominykas Broga, Vykintas Vaškys ir Vytautas Miežys. Visam seniūnų susirinkimui pritarus, šie keturi vyrai ir buvo deleguoti į LMS‘o posėdį.

 

2. Emilijos Beinortaitės parengta projektų sistema buvo patvirtinta seniūnų tarybos. Ši sistema įsigalės nuo vasario 26 dienos. Prašymo forma ir anketa artimiausiu laikotarpiu bus patalpintos oficialiame licėjaus tinklalapyje. Laukiame licėistų pasiūlymų ir iniciatyvos juos įvykdyti.

 

3. Tumo Beinorto iškelta problema dėl senų licėjaus krepšinio komandos aprangų pakeitimo naujomis buvo apsvarstyta licėjaus seniūnų tarybos ir gavo jos palaiminimą, bei finansavimą. Naujų aprangų užsakymu ir parūpinimu rūpinsis Tumas Beinortas, Vytautas Miežys ir Gabrielius Glemža.

 

4. Vilniaus licėjus gavo pasiūlymą prisidėti prie Užupio gimnazijos organizuojamo renginio kovo 11-osios dienos paminėjimui. Visi seniūnai entuziastingai sutiko, jog Licėjui derėtų priimti šį kvietimą ir prisidėti prie Užupio gimnazijos, organizuojant kovo 11-osios minėjimą ir jame dalyvaujant. Konkretūs už šį darbą atsakingi asmenys liko neįvardinti.

 

 

Vasario 8d. , 2007m.

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai