Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija

Pirmininkas : Gabrielius Glemža.
Sekretorius: Gabrielius Glemža

Dalyvavo: Ugnė Kleinauskaitė, Vilius Metelionis, Vykintas Vaškys, Milda Vaičiūnaitė.

Nedalyvavo : Tumas Beinortas.

Darbotvarkė:

 

1. Vienos pokylio organizavimas.

2. „Pi“ dienos organizavimas.

3. „Madų šou“ šventės organizavimo klausimas.

4. Rankų džiovintuvų įrengimas.

5. Rogučių šventės organizavimas.

6. Senato ir seniūnų susirinkimo stendas.

 

 

1. SVARSTYTA. Vienos pokylio organizavimas.

Gabrielius Glemža pasiūlė Vilniaus licėjuje surengti precedento neturintį renginį – Vienos pokylį. Po itin trumpos diskusijos buvo nuspręsta, kad šis renginys yra visiškai nereikalingas ir nesusilauks didelio susidomėjimo licėjaus bendruomenės tarpe.

NUTARTA. Vienos pokylis artimiausiu metu mokykloje rengiamas nebus.

 

2. SVARSTYTA.„Pi“ dienos organizavimas.

Dar sykį buvo viešai išsakytas pasiryžimas organizuoti šį renginį. Nuspręsta po pamokų rodyti Darren‘o Aronofsky‘io filmą „Pi“.

NUTARTA. Atsakingi už renginį asmenys (Vykintas Vaškys, Agnė Petroševičiūtė, Dominykas Broga, Vytautas Miežys, Milda Vaičiūnaitė, Ugnė Kleinauskaitė ir Gabrielius Glemža) toliau brandins su švente susijusias idėjas.

 

3. SVARSTYTA. „Madų šou“ šventės organizavimo klausimas.

Kadangi už „Madų šou“ organizavimą yra atsakingas senatas, tad buvo svarstyta šio renginio organizaciniai klausimai, kaip antai : asmenų, nepriklausančių savivaldai, įtraukimas į renginio organizavimą, renginio finansavimas, prizų steigimas. Norint supažindinti licėjaus pirmokus su šiuo renginiu, buvo nuspręsta kaip įmanoma greičiau suorganizuoti praėjusio „Madų šou“ video medžiagos peržiūrą.

NUTARTA. Surengti video medžiagos peržiūrą.

 

4. SVARSTYTA. Rankų džiovintuvų įrengimas.

Buvo iškelta problema, susijusi su licėjaus viešaisiais tualetais. Nusiplovus rankas nėra jokios galimybės jas nusisausinti ir vėliau dėl to kyla daug nepatogių situacijų, sukeliančių diskomfortą licėistams. Buvo nuspręsta labiausiai naudojamuose licėjaus tualetuose, esančiuose prie valgyklos, įrengti rankų džiovintuvus. Vykintui Vaškiui buvo pavesta pasikalbėti su ūkvedžiu ir išsiaiškinti šios idėjos realizavimo galimybes.

NUTARTA. Senatorius Vykintas Vaškys išsiaiškins, ar įmanoma įrengti rankų džiovintuvus licėjaus tualetuose.

 

5. SVARSTYTA. Rogučių šventės organizavimas.

Siautėjant žiemai prezidentas Gabrielius Glemža pasiūlė surengti rogučių varžybas. Jam padėti pasišovė senatoriai Vykintas Vaškys ir Ugnė Kleinauskaitė. Prieš pat posėdį Vykintas Vaškys ir Gabrielius Glemža išbandė prie licėjaus sukrautą smėlio krūvą ir statomo vandens pramogų parko teritorijoje esančius kalnus. Paaiškėjo, kad nei vienas iš minėtų objektų nėra tinkami tokioms varžyboms, tačiau kalno paieškos bus tęsiamos. Senatoriai pritarė tokios šventės organizavimui.

NUTARTA. Artimiausiu metu licėistai bus kviečiami sudalyvauti rogučių šventėje.

6. SVARSTYTA. Senato ir seniūnų susirinkimo stendas.

Kaip ir kiekvienais metais senatas, o šįmet ir seniūnų susirinkimas, turi paruošti stendą, kuriame prisistato licėjaus bendruomenei. Šių metų temos autorė , Milda Vaičiūnaitė, pasiūlė visoms savivaldos merginoms nusifotografuoti dirbant vyriškus darbus, o vaikinams – moteriškus.

NUTARTA. Artimiausiu metu licėistai bus pradžiuginti naujuoju licėjaus senato ir seniūnų susirinkimo stendu.

 

Sausio 31 d., 2007

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai