Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija

Vilniaus Licėjaus senato posėdžio protokolas Nr. 2


Pirmininkas : Gabrielius Glemža.
Sekretorius: Tumas Beinortas.

Dalyvavo: Ugnė Kleinauskaitė, Tumas Beinortas, Vykintas Vaškys, Milda Vaičiūnaitė.

Nedalyvavo : Vilius Metelionis.

Darbotvarkė:

 

1. Senato blog’o ( internetinio dienoraščio) poreikio svarstymas.

2. Tarptautiniai mainai.

3. Dalyvavimo savivaldų sąjungose svarstymas.

4. Senato stendas.

5. „Pi“ dienos renginio scenarijaus keitimas.

6. Talentų diena.

 

 

1. SVARSTYTA. Senato „blog’o“ ( internetinio dienoraščio) poreikis.

NUTARTA. Licėjaus savivalda, norėdama artimesnio ryšio su bendruomene ir našesnio licėjaus tinklalapio išnaudojimo, nusprendė artimiausiu metu pradėti vesti internetinį dienoraštį.

 

2. SVARSTYTA. Tarptautiniai mainai.

Prisimindami visai netolimus laikus , licėjaus senato nariai pradėjo svarstyti tarptautinių mainų atnaujinimo galimybę.

NUTARTA. Tumas Beinortas ir Gabrielius Glemža pradės domėtis galimybe surengti tarptautinius mainus.

 

3. SVARSTYTA. Dalyvavimo savivaldų sąjungose klausimas.

Vilniaus licėjaus senatas svarstė galimybę įsitraukti į organizacijų, vienijančių Lietuvos ir Vilniaus mokyklų savivaldas, veiklą. Atsižvelgęs į tai, kad šios organizacijos pasižymi savo pasyvumu ir veiklos ribotumu, Vilniaus licėjaus senatas nenumatytam laikui atsisako tokios galimybės.

NUTARTA. Vilniaus licėjaus savivalda artimiausiu metu neketina įsitraukti į mokyklų savivaldų sąjungas.

 

4. SVARSTYTA. Senato stendas.

Jau opiu tapęs senato stendo klausimas ir toliau kiekvienam iš senatorių neleidžia naktimis užmigti. Po paskutinės fotosesijos, kuri dėl itin mėgėjiškų Gabrieliaus Glemžos fotografavimo įgūdžių ir prasto apšvietimo bei nuotraukų tarpusavio nesiderinimo, nepavyko, buvo nuspręsta kiekvienam iš savivaldos atstovų nusifotografuoti individualiai ir vėliau iš turimų nuotraukų sukurti stendą, temą įamžinančias detales apjungiant piešiniais.

 

5.SVARSTYTA. „Pi“ dienos renginio scenarijaus keitimas.

Dauguma senatorių išsakė nuomonę, kad filmo rodymas „Pi“ dienos metu nesulauks pasisekimo, nes bus rodomas po pamokų, trečiadienį. Tad buvo pereitą prie naujo plano formavimo. Visų pirma buvo atmestas pasiūlimas kviesti Kęstutį Kerbedį, kad šis atliktų dainą „∏enių vynas“.

NUTARTA. Per bendrą ilgąją pertrauką aktų salėje vyks IQ tipo testas, o po penkių pamokų kiemelyje vyks renginys, skirtas geriausiai pasirodžiusiems IQ teste moksleiviams, pagerbti. Taipogi vyks ∏eno gėrimo varžybos, o mokyklos koridorius puoš licėjaus ∏rmūnų veidai.

 

6. SVARSTYTA. Talentų diena.

NUTARTA. Nuspręsta, pasitaikius progai, mokykloje surengti talentų šou.

Kovo 6 d., 2007
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai