Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija

Seniūnų susirinkimo protokolas Nr. 1

Vilniaus licėjaus Seniūnų susirinkimo protokolas Nr. 1
2007-11-20

Susirinkime dalyvavo:
Prezidentas Mantas Nemanis;
Sekretorė Ugnė Kleinauskaitė (2b);
Seniūnai: Augustina Gabrilavičiūtė (1a), Gytis Radzevičius (1b), Darius Stonys (1c), Agnė Skripkaitė (1d), Gediminas Ziezys (1e), Ieva Drūlytė (2a), Ugnė Kleinauskaitė (2b), Laura Žurauskaitė (2d), Kotryna Pilipavaičiūtė (3a), Greta Štikelytė (3b), Elzė Saldžiūnaitė (3c), Jonas Klimas (3c), Žilvinas Lešinskas (3d), Morta Viekaitė (4a), Rūta Kaminskaitė (4b), Justina Vilimaitė (4c), Marius Vaicekauskas (4d), Dominykas Broga (atstovavo Kostui Jakeliūnui, TB1), Mantas Storpirštis (atstovavo Kostui Jakeliūnui, TB1), Milda Vaičiūnaitė (TB2).
Susirinkime nedalyvavo: Anželika Belotelova (2c), Kostas Jakeliūnas (TB1).


1. SVARSTYTA. Naujos savivaldos rinkimai. Kiekvienas kursas pristatė savo kandidatus į senatą, vyko atviras balsavimas.
NUTARTA. Naujieji senatoriai:
Gediminas Ziezys (1e)
Ugnė Kleinauskaitė (2b)
Žilvinas Lešinskas (3d)
Justina Vilimaitė (4d)

Tarptautinio Bakalaureato senatoriaus rinkimai sukėlė daug diskusijų, nes vieno iš kandidatų susirinkime nebuvo, tad iš pradžių buvo nuspręsta palaukti, kol Kostas grįš į Lietuvą. Vėliau, siekiant nemažinti susirinkimo produktyvuvo, buvo perbalsuota ir nuspręsta rinkti TB atstovą nelaukiant Kosto (mat neišrinkus viso senato nebūtumėme galėję tęsti susirinkimo). Po ilgų diskusijų, balsavimų, perbalsavimų ir panašių ceremonijų, TB senatoriumi tapo
Kostas Jakeliūnas (TB1)

2. SVARSTYTA. Greta (3b) pateikė šiukšlių rūšiavimo licėjuje idėją, kuri buvo sutikta su gana dideliu entuziazmu.
NUTARTA. Greta pakalbės su direktoriumi ir paskambins į savivaldybę, kad ši parūpintų mums tris spalvotus konteinerius. Taip pat pabandysime gauti galvalinių elementų konteineriuką.

3. SVARSTYTA. Dominykas (TB1) garsiai išreiškė pasipiktinimą maisto pasirinkimu valgykloje, jam pritarė didžioji dalis seniūnų, kurie dar ir mielai pasidalijo savo apsinuodijimų licėjaus maistu patirtimi, nagų, rastų bandelėse, spalvomis ir ilgiais ir panašiais faktais, kurie veikiau tinka į „apiekąnereikiakalbėtijeinorivalgyti“ skiltį. Taip pat buvo iškelta problema, jog daugelis žmonių, sąžiningai stovinčių eilėse, paprasčiausiai nespėja pavalgyti per jiems skirtą ilgąją pertrauką.
NUTARTA. Justina (4c) pasiryžo rašyti pasipiktinimo valgyklos tvarka laišką direktoriui ir valgyklos darbuotojoms.

4. SVARSTYTA. Licėjaus internetinio puslapio moderatorių klausimas.
NUTARTA. Pakalbėti su Broniumi dėl galimybės suteikti dar dviems liceistams moderavimo teises, kad jie galėtų trinti reklamines, rusiško turinio ar panašias žinutes bei pasirūpintų spartesniu renginių nuotraukų patalpinimu licėjaus internetiniame puslapyje. Šios minties įgyvendinimo ėmėsi Mantas (3b), Gytis (1b) ir Ugnė (1b).

5. SVARSTYTA. Licėjaus atributikos (marškinėlių, ženkliukų) klausimas.
NUTARTA. Šiais metais bus išleista nauja maršiknėlių, ženkliukų bei galbūt puodelių serija su licėjaus atributika. Morta (4a), Gediminas (1e), Kotryna (3a), Mantas (3b) rengs marškinėlių modelio piešimo konkursą.

6. SVARSTYTA. Kopijavimo aparato akcijų pardavinėjimas, siekiant padidinti jo veikiamumą.
NUTARTA. Dominykas (TB1) kitame seniūnų susirinkime plačiau pristatys šią idėją.

7. SVARSTYTA. Mantas (3b) pasiūlė padaryti Studijų stendą. Mintis greitai buvo numesta šonan, bet buvo sugalvotas kitas, daug veiksmingesnis, pasiūlymas – susisiekti su Licėjaus ALUMNI organizacija ir gauti kelių paskutinių kartų liceistų elektroninių paštų adresus, sugrupuoti juos pagal specialybę/universitetus ir paviešinti taip, kad visi, kam ši informacija aktuali, galėtų prie jos prieiti bei sužinoti, kas kur ir kaip iš tikrųjų yra iš pirmų lūpų.
NUTARTA. Mantas (3b) susisieks su ALUMNI‘u ir surinks elektroninio pašto adresus.

8. SVARSTYTA. Diskusijų + debatų klubo klausimas.
NUTARTA. To imsis Simas (3b) ir Mantas (3b).

9. SVARSTYTA. Visų posėdžių / susirinkimų protokolavimas. Taip siekiame didinti informacijos plitimą (ir kokybę) licėjaus koridoriais. Į tai įeina ir mokytojų posėdžių protokolavimas. Jei mokytojai patys nesutiks / nenorės to daryti, senatas naudosis savo teise į kiekvieną pedagogų tarybos posėdį atsivesti du žmones ir kalbės apie galimybę deleguoti dar ir trečią asmenį, kuris protokoluotų.
NUTARTA. Mantas (3b) pakalbės su direktoriumi šiuo klausimu.

10. SVARSTYTA. Laikrodžių sinchronizavimo klausimas.
NUTARTA. Gediminas (1e), Augustina (1a) ir Darius (1c) pratęs pirmakursių tradiciją ir imsis šio pasiaukojimo reikalaujančio darbo.

11. SVARSTYTA. Gimtadienių sąrašų kabinimas. Atmetus mintį padaryti vieną labai ilgą sąrašą, prikabinti jį foje ant lubų ir po gimtadienio vis išbraukinėti vardus...
NUTARTA. (Kaip netikėta!) Šio darbo imsis Gediminas (1e), Augustina (1a) ir Darius (1c).

12. SVARSTYTA. Autobusų tvarkaraščių paskelbimas.
NUTARTA. Vėl demonstruodami didelį darbingumą, šią pareigą prisiims Gediminas (1e), Augustina (1a) ir Darius (1c).

13. SVARSTYTA. Gyvoji biblioteka licėjaus foje.
NUTARTA. Mantas (3b) pakalbės su Rūta (3b), kuri kitam seniūnų susirinkimui pasiruoš išsamesnį pasakojimą apie šį projektėlį.

14. SVARSTYTA. Kiemelio FM gyvinimas. Galvota ne tik leisti muziką, bet ir kalbinti liceistus įvairiomis temomis, rengti rytinių naujienų rubriką, pranešti apie gimtadienius ir t.t.
NUTARTA. Gyvinti Kiemelį FM, neleisti pertraukų metu susikaupti ir šiaip žadinti šypsenas liceistų veiduose imsis Mantas (3b), Giedrius Kudelis (TB1), Mantas Storpirštis (TB1) ir Dominykas Broga(TB1). Dėkojame jiems.

(Šioje vietoje seniūnai šiek tiek pralinksmėjo ir pradėjo siūlyti nelabai realius tikslus, kurie surašyti apačioje. Į juos siūlyčiau žvelgti šiek tiek pro pirštus)

15. SVARSTYTA. Ugnė (2b) pusiau rimtai, pusiau pašmaikštaudama pasiūlė kiemelyje įrengti triušiukų veisyklą ir riedlenčių parką. Tai paįvairintų liceistų laisvalaikį, praplėstų valgiaraštį ir padidintų licėjaus metines pajamas.
NUTARTA. Triušiukų nebus. Riedlenčių parko taip pat.

16. SVARSTYTA. Švieslentės reikiamumo licėjaus foje klausimas. Visi seniūnai pritarė minčiai, kad švieslentė yra labai reikalingas dalykas, joje galėtų būti rodomas krepšinio (ne tik licėjaus) varžybų tvarkaraštis, informacija apie autobusų vėlavimus / skubėjimus, kam, beje, reikėtų ir bokštelio ant licėjaus stogo (žr. 17-ą punktą), rodyklė, nurodanti autobusų tvarkaraščių vietą, taip pat ten būtų galima pranešinėti apie tądien švenčiamus gimtadienius, rastus pamestus daiktus, akcijų biržos naujienas, dolerio kurso kitimą, vis primenamos matematikos ir fizikos formulės, lietuvių kalbos kirčiavimo taisyklės, 69, auksinės mokytojų frazės.
NUTARTA. Jei kas ir imsis šio sumanymo įgyvendinimo, tai bus Kostas (TB1). Galimi įgyvendinimo būdai: 1) galima pirkti (senamadiška ir neįdomu) švieslentę ir kabinti kur nors foje arba 2) galima paimti didelį lakštą popieriaus, iškirpti norimą tekstą (ar skaičių), kitoje lakšto pusėjė įjungti lempą ir gėrėtis savo darbu.

17. SVARSTYTA. Bokštelio ant licėjaus stogo statymas. Apgalvota mintis, kad bokštelis būtų labai naudingas, nes nuo jo galima stebėti, kur yra reikiami autobusai ar troleibusai, o tada radijo ryšiu perduoti tiesiai į licėjaus foje šią informaciją, taip siekiant mažinti susirgusių dėl ilgo stovėjimo stotelėje belaukiant visuomeninio transporto liceistų skaičių.
NUTARTA. Bokštelio nebus. Taigi taip ir praėjo pirmasis naujojo seniūnų būrio susirinkimas. Tikimės, kad sužinojote šį tą naujo (na, bent jau švieslentė – tikrai nauja ir pakankamai originali idėja), nevalgėte skaitydami 3-io punkto bei neišsikraustėte iš to, ko nėra. Seniūnai – žmonės paprasti ir niekuo neišsiskiriantys - jiems irgi gali aptemti protas.

P.S. Būtumėme labai dėkingi, jei pamatę, jog kažkuris iš šių 14 punktų ilgą laiką nėra įgyvendinamas, apie tai praneštumėte arba prezidentui, arba už jį atsakingam seniūnui ir paragintumėte dirbti.

Posėdžio sekretorė
Ugnė Kleinauskaitė

Licėjaus Prezidentas
Mantas Nemanis
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai