Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija

Senato posėdžio protokolas Nr. 2

Vilniaus licėjaus Senato posėdžio protokolas Nr. 2
2007-12-19

Posėdyje dalyvavo:
Prezidentas Mantas Nemanis;
Sekretorius Žilvinas Lešinskas;
Senatoriai Ugnė Kleinauskaitė, Kostas Jakeliūnas, Gediminas Ziezys.


1. SVARSTYTA. Pasiruošimas gruodžio 20-osios Licėjaus tarybos posėdžiui. Mantas priminė senatoriams, jog ketvirtadienį įvyks pirmasis Licėjaus tarybos susirinkimas, kuriame turi dalyvauti 3 Senato atstovai. Kadangi Senatorių buvo 4, o vietų - tik 3, Gediminas draugiškai nusprendė atsisakyti savo dalyvavimo.
NUTARTA. Licėjaus tarybos posėdyje dalyvaus, aktualius klausimus svarstys ir apie rezultatus bendruomenę informuos Mantas, Žilvinas, Kostas ir Ugnė.

2. SVARSTYTA. Kalėdinio pašto išdalinimas. Senate prisimintas Ugnės pasiūlymas išnaudoti licėjaus fojė stovinčią eglutę ir gražiai įpakuotą Kalėdinį paštą padėti po ja.
NUTARTA. Liceistai šį penktadienį Kalėdinius laiškus ras po eglute.

3. SVARSTYTA. Licėjaus forumas. Mantas informavo Senatorius, jog licėjaus forumas dar nevisiškai baigtas, trūksta gražaus apipavidalinimo, tačiau visi techniniai dalykai sutvarkyti ir, nieko nelaukiant, galima pradėti jo paruošiamuosius darbus oficialiam startui.
NUTARTA. Forumo struktūra ir priežiūra pasirūpins Mantas su Kostu.

4. SVARSTYTA. Studijų pagalba liceistams per ALUMNI. Mantas aptarė su Senatoriais pirmadienį vykusio pokalbio su Domantu Jankausku idėjas ir pasiūlė įkurti specialią pareigybę Senate, kurią užimantis žmogus būtų tiesiogiai atsakingas už tarpininkavimą tarp liceistų ir ALUMNI studijų klausimais.
NUTARTA. Ugnė nuolat skaitys forumo skiltį, kurioje bus galima užduoti įvairius su studijomis susijusius klausimus, ir juos persiųs galintiems padėti ALUMNI‘ams.

5. SVARSTYTA. Ekrano pirkimas. Senate svarstyta, ar licėjui reikia naujo ekrano, ant kurio būtų galima rodyti vaizdą iš projektoriaus.
NUTARTA. Susirinkusieji nusprendė, jog pirkti naują ekraną būtų pernelyg brangu ir švaistūniška, netgi Makiaveliška, ir vietoje to pasistengs įsigyti normalų, lengvai valdomą ekrano stovą. Tuo pasirūpins Gediminas.

6. SVARSTYTA. „ALIAS“ čempionatas. Ugnė pasiūlė „ALIAS“ čempionatą rengti įtraukiant naujus, pačių liceistų sugalvotus žodžius.
NUTARTA. Licėjaus puslapyje bus paskelbta apklausa, ar mokiniai sutiktų dalyvauti „ALIAS“ čempionate, jei vietoje startinio mokesčio reikėtų padaryti 20 kortelių su skirtingais žodžiais.

7. SVARSTYTA. Mainai tarp licėjaus ir Lietuvos universitetų. Mantas pasiūlė suteikti liceistams galimybę savaitę pabūti tikrais studentais, o licėjų baigusiems mokiniams – trumpam sugrįžti į savo buvusią mokyklą. Tai būtų puiki proga liceistams susipažinti su dabartine Lietuvos universitetų padėtimi ir giliau suvokti švietimo sistemos krizę.
NUTARTA. Senatoriai nutarė, jog Mainų tarp mokinių ir studentų nebus. Ši idėja nepasiteisintų, nes, net jei ir pavyktų susitarti su universitetų vadovybe, vargu ar daug kas norėtų visą savaitę trinti mokyklos suolus, o į universitetus nuėję mokiniai susidurtų su įvairiomis patyčiomis bei netolerancijos protrūkiais.

8. SVARSTYTA. Balandžio 1-osios renginiai. Mantas pasiūlė pasirūpinti, jog balandžio pirmoji licėjuje šiais metais būtų tikra šventė.
NUTARTA. Senatoriai šį sumanymą įgyvendins ir balandžio pirmąją išvysime pačias įdomiausias, keisčiausias bei juokingiausias jų idėjas. Bokšteli ant stogo, laukti liko nebedaug!

9. SVARSTYTA. Tylesnių, uždaresnių žmonių prakalbinimas. Senatoriai pasidalino asmenine patartimi, kuomet jiems teko įsitikinti, jog licėjuje yra tikrai nemažai žmonių, turinčių pačių įvairiausių idėjų, tačiau kartais tiesiog neišdrįstančių jų pasakyti viešai.
NUTARTA. Kostas sukurs skelbimų lentą, kur kiekvienas liceistas galės skelbti savo pasiūlymus bei idėjas.

10. SVARSTYTA. Licėjaus statuto priėmimas. Svarstytas bene svarbiausias šiųmetinės savivaldos užsibrėžtas tikslas – suformuoti naują, veikiantį, mokyklos bendruomenės interesus atitikantį licėjaus statutą. Prie šio klausimo buvo praleista daugiausia laiko ir, remiantis ankstesniuoju bei nauju, tačiau dar nebaigtu statutu, atlikti įvairūs pakeitimai, ištaisytos klaidos ir netikslumai, pasiūlytos įvairios naujovės.
NUTARTA. Kitame licėjaus tarybos posėdyje bus pristatytas Senato sukurtas licėjaus statutas. Bendruomenė bus informuota apie ruošiamus pakeitimus, į jų nuomonę taip pat pasistengsime atsižvelgti.

11. SVARSTYTA. Diktofono reikalingumas. Kadangi licėjaus savivaldos susirinkimai tradiciškai būna labai linksmi, juose nuolat nuskamba įspūdingų pokštų, tačiau tai niekaip neatsispindi protokoluose, buvo pasiūlyta viską įrašinėti į diktofoną ir garso įrašus paskelbti internete.
NUTARTA. Kol kas įrašai nebus daromi, nes savivaldos susirinkimų atmosfera gana intymi, ir diktofonas ją sugriautų. Be to, svarbu ne tai, kokie Senatoriai linksmi, o tai, ką gero jie gali nuveikti.

12. SVARSTYTA. Meškafonas. Pristatytas grandiozinis Lietuvos marketingo projektas – Meškafonas. Kadangi senatoriams nuolat reikia palaikyti tarpusavio ryšius, pasiūlyta kiekvienam įsigyti po stilingą Meškafoną. Senatorių šiais metais yra vos 5, tad užtektų visų meškiuko-telefoniuko galūnių skambučiams.
NUTARTA. Dainelė gal ir graži, tačiau kaina – pernelyg didelė. Meškafonų šiais metais Senatoriai neturės.

Posėdžio sekretorius
Žilvinas Lešinskas

Licėjaus Prezidentas
Mantas Nemanis
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai