Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija

Seniūnų susirinkimo protokolas Nr. 3

Vilniaus licėjaus Seniūnų susirinkimo protokolas Nr. 3
2007-12-19

Susirinkime dalyvavo: Prezidentas Mantas Nemanis; Sekretorius Žilvinas Lešinskas (3d); Seniūnai: Augustina Gabrilavičiūtė (1a), Gytis Radzevičius (1b), Darius Stonys (1c), Monika Petniūnaitė (1d), Gediminas Ziezys (1e), Ieva Drūlytė (2a), Ugnė Kleinauskaitė (2b), Laura Žurauskaitė (2d), Greta Štikelytė (3b), Jonas Klimas (3c), Žilvinas Lešinskas (3d), Morta Vilkaitė (4a), Rūta Kaminskaitė (4b), Marius Vaicekauskas (4d); Susirinkime nedalyvavo: Austėja (2c), Kotryna Pilipavičiūtė (3a), Elzė Saldžiūnaitė (3c), Justina Vilimaitė (4c);


1. SVARSTYTA. Arbatos ir šviežių bandelių akcija licėjuje. Mantas priminė nelabai seną pasiūlymą į licėjų atvežti tik ką iškeptų bandelių ir pasakė, jog jos jau užsakytos ir teliko išsirinkti žmogų, kuris ketvirtadieniais galėtų viską sutvarkyti.
NUTARTA. Žilvinas mielai sutiko neiti į pamokas ir pasirūpinti bandelių atgabenimu bei arbatos užkaitimu. Kitą ketvirtadienį vietoje arbatos pasiūlysime šviežio ožkos pieno.

2. SVARSTYTA. Naujo kopijavimo aparato įsigijimas.
NUTARTA. Mantas nueis pasikalbėti su direktoriumi ir pasiūlys įsigyti naują kopijavimo aparatą, nes senasis visiškai nebeveikia.

3. SVARSTYTA. Stalo futbolas. Stalo tenisas – ne vienintelis būdas praleisti laisvą laiką licėjuje. Na, taip buvo bent jau pernai. Mantas pasiūlė pabandyti sutaisyti senuosius stalo futbolo stalus (pokalbioje eigoje paaiškėjo, kad jo brolio klasės draugas nelegaliai dirba elektriku), o jei nepavyks – nupirkti 1 naują.
NUTARTA. Artimiausiu metu licėjuje atsiras stalo futbolo stalai. Laukti liko nebedaug.

4. SVARSTYTA. Sūpynės licėjaus kiemelyje. Austėja pasiūlė įgyvendinti jos seną vaikystės svajonę – mokykloje įrenti sūpynes.
NUTARTA. Pasiūlymas tikrai originalus, tačiau sunkiai įgyvendinamas. Deja, sūpynių licėjuje kol kas nestatysime.

5. SVARSTYTA. Tarpmokykliniai mainai su „Užupio“ gimnazija. Mantas pasiūlė šiais metais dar kartą surengti mokinių mainus.
NUTARTA. Organizuosime mainus su „Užupio“ gimnazija. Dalyvauti galės po 10 mokinių iš 2 bei 3 kursų. Jei bus daug norinčių, dalyvius atrinks specialiai tam sudaryta komisija, kurios narys bus ir Povilas Joniškis.

6. SVARSTYTA. Nacionalinio diktanto konkursas. Mantas seniūnams pristatė antrokės Marijos sugalvotą idėją – suteikti progą liceistams išbandyti savo lietuvių kalbos žinias rašant nacionalinį diktantą.
NUTARTA. Po labai ilgų diskusijų, vieno balso persvara nuspręsta, jog diktanto liceistai nerašys ir jokių su lietuvių kalba susijusių užduočių neatlikinės – tam trūksta entuziazmo.

7. SVARSTYTA. Apdovanojimo „Už nuopelnus licėjui“ įteikimas. Yra manančių, jog licėjuje visuomet lieka žmonių, kurie nuveikia išties nemažai, tačiau lieka taip ir neįvertinti. Mantas pasiūlė kiekvienų mokslo metų pabaigoje mokinių savivaldos nariams išrinkti labiausiai licėjui nusipelniusį žmogų ir jį apdovanoti.
NUTARTA. Atskiro apdovanojimo nebus, tačiau šiais metais trečiakursiai pasistengs surengti gerus „Valio“ apdovanojimus.

8. SVARSTYTA. Licėjaus internetinis puslapis. Buvo pristatytas antrokų Mato Brazdeikio ir Antano Uršulio sukurtas licėjaus tinklalapis. Kol kas jam dar trūksta informacijos, tad reikėjo žmonių, kurie galėtų ja aprūpinti.
NUTARTA. Greta, Morta ir Mantas imsis rašyti informaciją licėjaus internetiniam puslapiui.

9. SVARSTYTA. Užsienio universitetų perspektyvos (angl. prospectus). Žilvinas pasidalijo patirtimi pareikšdamas, jog yra įvairios skrajutės apie studijas yra gana naudingas informacijos šaltinis. Jis taip pat pasiūlė susisiekti su užsienio šalių universitetais ir parašyti, jog šie atsiųstų daugiau panašių lankstinukų.
NUTARTA. Viskuo pasirūpins Žilvinas su Kostu.

10. SVARSTYTA. Licėjaus bibliotekos pagyvinimas. Mantas pristatė seną Viliaus Metelionio sumanymą, kurį tikriausiai jis pats pamiršo: licėjui užprenumeruoti bent po 1 žurnalų „Times“ ar „The Guardian“ egzempliorių bei visokios papildomos mokslinės literatūros anglų kalba (pvz. ruošimuisi olimpiadoms, savišvietai).
NUTARTA. Idėja nebloga, tačiau tai labai skaudžiai atsieitų savivaldos biudžetui, tad jos įgyvendinimas atidedamas.

11. SVARSTYTA. Įklotų saugykla ir pisuarai mergaičių tualetuose. Netikėtai buvo pasiūlyta atnaujinti licėjaus tualetus pagal XXIa. standartus ir pastatyti ten įklotų saugyklą. Mantas taip pat nusistebėjo, jog kažkodėl mergaičių tualetuose nėra pisuarų ir užsibrėžė šią neteisybę ištaisyti. Po to įsivyravo nejauki tyla...
NUTARTA. Padorumo sumetimais, nei įklotų saugyklos, nei pisuarų nebus.

12. SVARSTYTA. Tarptautiniai mainai. Jei jau organizuojame mainus su „Užupiu“, galėtumėm pasikviesti į licėjų ir keletą mokinių iš užsienio.
NUTARTA. Seniūnai pasitar su direktoriumi, o Ugnė nusiūs pelėdą į Hogvartsą.

13. SVARSTYTA. Licėjaus pokalbių svetainė. Buvo prisiminti seni laikai, kuomet „Skype‘as“ dar nebuvo toks populiarus, ir licėjus turėjo savo mIRC kanalą. Pasiūlyta naujajame tinklalapyje įkurti kažką panašaus.
NUTARTA. Internetiniams pašnekesiams ir taip yra krūva programų, tad vargu ar šis projektas susilauktų pasisekimo. Atmesta.

Posėdžio sekretorius
Žilvinas Lešinskas

Licėjaus Prezidentas
Mantas Nemanis
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai