Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija
Posėdyje dalyvavo:

Direktorius Saulius Jurkevičius, Mokytojai: Algis Sindaravičius, Alvyda Daulenskienė, Irena Juozapavičienė.
Tėvų komiteto nariai: Arvydas Beleckas, Kristina Paužienė.
Mokinių savivaldos atstovai: Prezidentas Mantas Nemanis ir Senato nariai: Ugnė Kleinauskaitė, Justina Vilimaitė, Kostas Jakeliūnas.

1. SVARSTYTA. Vadovėlių pirkimas iš moksleivio krepšelio lėšų.

NUTARTA. Patvirtinti vadovėlių sąrašą, kurie bus nupirkti už moksleivių krepšelio lėšas (36 300 Lt).

2. SVARSTYTA. 2% fondo biudžeto (195920 Lt) paskirstymas.

Direktorius pristatė, kad iš 2% paramos fondo buvo nupirkta garso aparatūra (17 380 Lt), TB egzaminų tikrinimo dokumentai (markschemes, 519 Lt). Taip pat atnaujinti mokykliniai baldai (16 318,70 Lt).

Taryba diskutavo, ar verta keisti antrojo aukšto dangą (maždaug 1000 kv. m) už apytiksliai 155 tūkstančius litų. Ketina pakeisti antrojo aukšto koridorių, fojė ir klasių grindų danga.

NUTARTA. Vieningai nuspręsta skirti 2% paramos fondo lėšas antrojo aukšto dangai pakeisti.

3. SVARSTYTA. Antrojo aukšto dangos spalva.

NUTARTA. Senatoriams pasiūlius taryba nusprendė rengti referendumą licėjaus interneto svetainėje ir stende dėl dangos spalvos. Dangos atraižos bus pakabintos ant stendo mokykloje, o už atraižų numerius bus galima balsuoti interneto svetainėje.

4. SVARSTYTA. Direktorius iškėlė klausimą dėl tolimesnės licėjaus sporto salės nuomos karatė būreliui. Kadangi mokyklos finansinė padėtis nebėra kritinėje būklėje, buvo klausiama, ar verta toliau nuomoti salę. Mokiniai skundėsi, kad mažieji karatistai triukšmauja.

NUTARTA. Dėl salės nuomos apsispręsti kita tarybos posėdį. Taip pat į tarybos posėdį pasikvieti karatė būrelio trenerį.

5. SVARSTYTA. Dviejų pirmokių aprangos klausimas. Direktorius išreiškė abejones dėl dviejų mokinių aprangos. Buvo diskutuojama dėl nederamos ir šokiruojančios aplinkinius mokinių aprangos. Mokytojai ir tėvai teigė, kad licėjuje turi būti dėvimi korektiški rūbai. Mokiniai teigė, kad licėjuje neturi būti varžoma mokinių laisvė ir kiekvienas gali rengtis pagal savo skonį ir įpročius. Šios diskusijos truko ilgiausiai ir buvo išsakytos įvairios nuomonės.

NUTARTA. Aptarti šį klausimą Mokytojų tarybos posėdyje. Patarti pirmojo kurso mokinėms rinktis korektiškesnę aprangą. Taryba vieningai pritarė, kad reikia toliau tęsti diskusijas dėl mokinių aprangos licėjuje.

Tarybos pirmininkė
Alyda Daulenskienė

Posėdžio sekretorius
Kostas Jakeliūnas
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai