Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija
Pirmininkas: prezidentas Rokas Ignotas.
Sekretorė: senatorė Inga Šermokaitė.
Dalyvavo: viceprezidentė Giedrė Apanavičiūtė, senatoriai Emilija Beinortaitė, Gabija Duoblytė, Algirdas Grybas, Justina Jankauskaitė, Tomas Janulionis, Julija Kod, Jurgis Kovas, Mantas Naujokaitis, Aurimas Račas, Emilis Ruželė, Inga Šermokaitė, Indrė Viltrakytė.

Darbotvarkė:
1. Sekretoriaus rinkimas
2. Iždininko rinkimas
3. Revizoriaus rinkimas
4. Mokinių atstovų į Licėjaus Tarybą rinkimas
5. Dėžutė licėistų pasiūlymams
6. Senato posėdžių datos nustatymas
7. Budėjimas rūbinėje
8. Tarpmokyklinės krepšinio rungtynės
9. Akcija „Atnešk licėjui tualetinio popieriaus ir muilo“
10. Renginių tvarkaraščio skelbimas internete
11. Savaitės gimtadienių skelbimas
12. Straipsniai apie senato veiklą
13. Kontrolinių darbų tvarkaraštis

1. SVARSTYTA. Sekretoriaus rinkimas.
R. Ignotas pranešė, kad senatas turi išsirinkti sekretorių ir pasiūlė šią vietą užimti I. Šermokaitei. Senato nariai vienbalsiai tam pritarė.
NUTARTA. I. Šermokaitė vienbalsiai išrinkta sekretore.

2. SVARSTYTA. Iždininko rinkimas.
R. Ignotas pranešė, kad reikia išsirinkti iždininką. Išsiaiškinus iždininko pareigas į šią vietą pasiūlytas ir vienbalsiai senato narių išrinktas T. Janulionis.
NUTARTA. T. Janulionis vienbalsiai išrinktas iždininku.

3. SVARSTYTA. Revizoriaus rinkimas.
R. Ignotas pranešė, kad senatas turi išrinkti revizorių. Į šią vietą prazidentas pasiūlė R. Bagdžiūną ir informavo, kad R. Bagdžiūnas yra davęs sutikimą užimti šias pareigas.
NUTARTA. „Už“ pasisakė 10 narių, keturi susilaikė, R. Bagdžiūnas išrinktas revizoriumi.

4. SVARSTYTA. Mokinių atstovų į Licėjaus Tarybą rinkimas.
R. Ignotas pranešė, kad reikia išsirinkti tris senatorius, kurie kartu su prezidentu atstovautų moksleiviams Licėjaus Taryboje. A. Grybas papasakojo apie Licėjaus Tarybą ir mokinių atstovų veiklą joje. NUTARTA. Į Licėjaus Tarybą išrinkti A. Grybas (12 balsų), T. Janulionis (6 balsai), E. Ruželė (4 balsai). (Visi balsavo po 2 kartus).

5. SVARSTYTA. Dėžutė licėistų pasiūlymams.
R. Ignotas pasiūlė vėl Licėjuje pakabinti dėžutę, į kurią licėistai galėtų mesti savo pasiūlymus įvairiais Licėjaus veiklos klausimais. Tokia dėžutė jau kabėjo valdant 8-ąjam licėjaus senatui. Diskusijoje A. Grybas pasiūlė taip pat sukurti senatoriams elektroninę konferenciją, į kurią licėjistai taip pat galėtų rašyti savo pasiūlymus.
NUTARTA. A. Grybas sukurs senatoriams elektroninę konferenciją, kurios adresas bus paskelbtas senato stende, taip pat bus pakabinta pasiūlymų dėžutė.

6. SVARSTYTA. Senato posėdžių datos nustatymas.
R. Ignotas pasiteiravo, ar ilgai senato nariams teko laukti iki posėdžio pradžios, apsvarsčius visus variantus paaiškėjo, kad patogiausia diena posėdžiams vykti yra ketvirtadienis.
NUTARTA. Posėdžiai vyks ketvirtadieniais po 8 pamokų. Tikslios posėdžių datos bus praneštos elektroninėje senatorių konferencijoje

7. SVARSTYTA. Budėjimas rūbinėje.
R. Ignotas paklausė senatorių nuomonės, ar reikia sudarinėti budėjimo rūbinėje tvarkaraščius, nes atsiradus spintelėms dalis mokinių lauko drabužius laiko spintelėse ir nebeneša į rūbinę.
NUTARTA. Vienbalsiai nutarta, kad tvarkaraščio sudarinėti nereikia.

8. SVARSTYTA. Tarpmokyklinės krepšinio rungtynės.
R. Ignotas pasiūlė ir toliau organizuoti tarpmokyklines varžybas ir paklausė senatorių, su kurių mokyklų komandomis būtų siūloma suorganizuoti varžybas.
NUTARTA. Visi senatoriai pasidomės galimais šių varžybų dalyviais ir kitame senato posėdyje bus aptartas ryngtynių organizavimas.

9. SVARSTYTA. Akcija „Atnešk licėjui tualetinio popieriaus ir muilo“.
R. Ignotas pasiūlė šią akciją įgyvendinti jau kitą savaitę, nes tualetinio popieriaus atsargos artėja prie pabaigos. Šią akciją organizuoti pasiūlyta A. Račui ir M. Naujokaičiui.
NUTARTA. Lapkričio 12 - 14 dienomis A. Račas ir M. Naujokaitis vykdys akciją „Atnešk licėjui tualetinio popieriaus ir muilo“.

10. SVARSTYTA. Renginių tvarkaraščio skelbimas internete.
A. Grybas perdavė mokytojo B. Skūpo pageidavimą, kad licėjaus puslapis internete atspindėtų licėjaus gyvenimą. Norima į licėjaus puslapyje esantį kalendorių surašyti visus licėjaus renginius.
NUTARTA. Paprašyti visų organizuojančių renginius pranešti senatui informaciją apie renginių paskirtį, pobūdį ir laiką.

11. SVARSTYTA. Savaitės gimtadienių skelbimas.
R. Ignotas pasiūlė tęsti tradiciją ir kiekvieną pirmadienį pakabinti skelbimą su licėistų, tą savaitę švenčiančių gimtadienius, sąrašu. Visi tam pritarė, šį darbą atlikti pasisiūlė E. Ruželė.
NUTARTA. Kiekvieną savaitės pirmadienį skelbti sąrašą licėistų gimusių tą savaitę, skelbimu rūpinsis E. Ruželė.

12. SVARSTYTA. Straipsniai apie senato veiklą.
R. Ignotas pranešė, kad kelis kartus per metus reikia parašyti straipsnį apie senato veiklą į mokyklos laikraštį. G. Duoblytė pasakė galinti atlikti šį darbą.
NUTARTA. Skirti G. Duoblytę atsakinga už senato veiklos aprašymą mokyklos laikraštyje.

13. SVARSTYTA. Kontrolinių darbų tvarkaraštis.
R. Ignotas priminė, kad prieš dvejus metu mokytojų kambaryje kabėjo lapas, kuriame mokytojai žymėdavo kontrolinius darbus. Taip yra tolygiau paskirstomi kontroliniai darbai, o tai lengvina mokymosi procesą.
NUTARTA. Pasitarti su mokytojais ir jiems sutikus pakabinti lentelę kontroliniams darbams žymėti.Posėdžio pirmininkas Rokas Ignotas

Posėdžio sekretorė Inga Šermokaitė
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai