05-27 9.00 PUPP Lietuvių kalba ir literatūra
05-30 10.00 Lytiškumo ugdymo konferencija
05-30 9.00 Informacinių technologijų VBE
Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
· Ugdymo procesas 2018/2019 m.m. · Egzaminų sesijos laikymo taisyklės · Mokinių elgesio taisyklės
· Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas · Atleidimo nuo pamokų lankymo tvarka · Maitinimas


2018-2019 m. m. ugdymo proceso organizavimas

I, II, III ir TB1 klasėms ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d. – baigiasi 2019 m. birželio 21 d.
IV klasėms ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d. – baigiasi 2018 m. gegužės 24 d.
Tarptautinio bakalaureato (TB2) klasei ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d. – baigiasi 2019 m. balandžio 30 d.

Pusmečiai ir sesija

I pusmetisII pusmetis

I-III ir TB1 klasėms

I-III klasėms

2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 25 d.

2019 m. sausio 28 d. – 2019 m. birželio 21 d.

IV klasėms

IV klasėms

2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 25 d.

2019 m. sausio 28 d. – 2019 m. gegužės 24 d.

TB2 klasei

TB2 klasei

2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 25 d.

2019 m. sausio 28 d. – 2019 m. balandžio 30 d.

Egzaminų sesija

I – II klasėms
2019 m. birželio 3 – 7 d.

III klasėms
2019 m. birželio 3 – 7 d.

IV klasėms bandomųjų egzaminų sesija
2019 m. vasario 4 – 8 d.

TB1 klasei
2019 m. birželio 3 – 12 d.

TB2 klasei
2019 m. kovo 18 - 27 d.

AtostogosPrasidedaBaigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos atostogos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019-06-25

2019-08-30

Mokytojų tarybos posėdžiaiTėvų susirinkimaiTėvų komiteto posėdžiaiLicėjaus tarybos posėdžiai

Rugpjūčio 27 d.

Rugsėjo 20 d.

Rugsėjo 27 d.

Spalio 4 d.

Rugpjūčio 31 d.

Vasario 7 d.

Vasario 14 d.

Vasario 6 d.

Lapkričio 29 d.

Gegužės 16 d.

Gegužės 23 d.

Gegužės 30 d.

Sausio 31 d.

Balandžio 11 d.

Gegužės 16 d.

Birželio 27 d.

Tėvų susitikimai su mokytojais
2018 m. spalio 29 d.

11.00–15.00 val.

2019 m. vasario 20 d.
11.00–15.00 val.

2019 m. balandžio 17 d.

15.30–19.00 val.

2019 m. vasario 21 d.
15.00–19.00 val.

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai