Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
· Ugdymo procesas 2020/2021 m.m. · Egzaminų sesijos laikymo taisyklės · Mokinių elgesio taisyklės · Dokumentai

DOKUMENTAI

 

VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, KŪNO KULTŪROS IR KITŲ DALYKŲ PRIVALOMO PAMOKŲ (AR JŲ DALIES) LANKYMO TVARKA

VILNIAUS LICĖJAUS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS BEI INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai