Naujienos

Naujienos

Projektinis darbas kaip mokymosi metodas ir rezultatas

2021-05- 6

Pristatome integruotą I d klasės projektą – V. Krėvės apsakymo ,,Skerdžius" analizę ir interpretaciją – penkių grupių apmąstymus apie gamtą, požiūrį į seną žmogų, laimės ir džiaugsmo sampratą, nenykstančias vertybes.

 


 

Projektinis darbas kaip mokymosi metodas ir rezultatas

Projektine veikla lietuvių kalbos ir literatūros mokyme(-si) galima vadinti ir problemos sprendimą kūrinyje ir jų sąsajas su gyvenimu, kūrinių lyginimą, mokinių atliktus tiriamuosius darbus, kūrybinius darbus ir kūrybišką, vaizdingą atsakymą į pateiktą klausimą, nes visais atvejais susiejamos kelių dalykų ar temų žinios, jos kūrybiškai pritaikomos. Nuotolinio mokymo metu itin paranku skirti nedidelės apimties, bet įvairias kompetencijas (pažinimo, kultūrinę, pilietinę, kūrybiškumo) ugdančias užduotis. Kompetencija gali būti suprantama kaip nuostatų, žinių ir gebėjimų visuma, realizuojama konkrečiais darbais ar žmogaus pasiekimais pamokose ir gyvenime.

Balandžio mėnesį Ib,c,d klasių mokiniai susipažino su V. Krėvės asmenybe (virtualiai aplankė du muziejus), remdamiesi vadovėlio ir kitų šaltinių medžiaga, išsiaiškino kūrybos tematiką ir problematiką, rašytojo pasaulėžiūrą, jo veiklą, susipažino su kūrybos ir veiklos vertinimu. Perskaitę apsakymą ,,Skerdžius“, aptarę žmogaus ir medžio ryšį, išsiaiškinę ideologinę medžio funkciją lietuvių kultūroje, dirbdami grupėmis ir remdamiesi V. Krėvės apsakymu ,,Skerdžius“, mokiniai parengė integruotus projektus. Rengdami projektą pasitelkė grupės narių gebėjimus piešti (kurti animaciją), naudojosi moderniosiomis technologijomis, parinko muziką. Kiekvienos klasės mokiniai parengė po penkis skirtingus projektus, kuriuos sujungė tas pats apsakymas. Id klasės mokinių visų penkių grupių darbai buvo labai kūrybiški, todėl pasiūliau juos sudėti į vieną ,,projektą“ ir tuo projektu pasidalinti kaip integruotų darbų (veiklų) pavyzdžiu su mokytojais ir mokiniais. Ačiū Domui Beruliui ir Ievai Mikučionytei už visų grupių darbų montažą ir jungtis.

Pristatome integruotą Id klasės projektą – V. Krėvės apsakymo ,,Skerdžius" analizę ir interpretaciją – penkių grupių apmąstymus apie gamtą, požiūrį į seną žmogų, laimės ir džiaugsmo sampratą, nenykstančias vertybes.

https://www.youtube.com/watch?v=IF3oWsr3FXM

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Vida Lisauskienė

Paskutinės naujienos

Visos naujienos