Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé

Ką reikėtų žinoti apie studijas Lietuvoje ir užsienyje

Tai ne bandymas daryti įtaką, o tik noras pasidalinti sukaupta patirtimi. Yra formuojama nuomonė, kad geros studijos galimos tik užsienyje. Vienareikšmiško atsakymo niekas neduos. Renkantis studijas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, būtina rimtai apsvarstyti savo tikslus. Nereikėtų pasiduoti paviršutiniškiems stereotipams ar trumpalaikėms madoms. Todėl būtina susirinkti kuo daugiau informacijos ir pasverti visus argumentus už ir prieš.

Studijos Lietuvoje Studijos užsienyje

Bakalauro studijų kokybė yra panašaus lygio kaip ir užsienyje. Be to, Lietuvoje jos teikia platesnį bendrąjį universitetinį išsilavinimą.

Ypač geruose universitetuose atsiveria didesnės galimybės siekti aukštos mokymosi kokybės, tačiau daug universitetų yra panašaus ar net prastesnio lygio kaip Lietuvoje.

Pastaraisiais metais universitetuose įvyko daug pasikeitimų (įrengtos naujos laboratorijos, bibliotekos, atnaujinta kompiuterinė technika, modernizuotos studijų programos, keitėsi dėstytojai), todėl suformuoti stereotipai nebeatitinka tikrovės.

Yra studijų programų, kurių neteikia Lietuvos universitetai.

Įvairiose studijų programose yra labai gerų dėstytojų.

Dauguma buvusių licėjaus mokinių teigia, kad magistrantūros studijų kokybė yra aukštesnė nei Lietuvoje.

Kam sekasi mokytis, gali studijuoti nemokamai ir net gauti skatinamąsias stipendijas. Be to, Lietuvoje daug pigiau kainuoja pragyvenimas.

Nors studijoms galima gauti paskolas, tačiau jas reikės grąžinti, o ir pragyvenimas brangiai kainuoja.

Įvairios programos suteikia galimybę mokytis vieną ar kelis semestrus užsienyje ir gauti lėšų pragyvenimui. Taigi yra puiki galimybė mokytis ir Lietuvoje, ir užsienyje.

Baigus mokslą, galima tikėtis gauti didesnį darbo užmokestį.

Išsaugomi socialiniai ryšiai su tėvais, draugais ir savo tėvyne. Užmezgama daugiau socialinių ryšių savo aplinkoje.

Įgyjama betarpiška galimybė susipažinti su kitos šalies gyvenimo ypatybėmis.

Atsiveria daug galimybių dalyvauti visuomeninėje ir politinėje veikloje, daryti įtaką įvairiems socialinio gyvenimo reiškiniams.

Akcentuojami studijų užsienyje pliusai, bet aiškiai neįvardijami iššūkiai, kurie laukia po studijų.

Plačios veiklos galimybės po paskaitų (chorai, studentų teatrai ir t. t.)

Svetimoje aplinkoje yra sudėtingiau įsitvirtini, o visavertiškai integruotis dar sunkiau.

Yra studijų programų, kurias visavertiškai galima mokytis tik lietuvių kalba (pvz., teisė, lietuvių k. ir literatūra, istorija).

Baigus studijas užsienyje, pakankamai sudėtinga ne tik sugrįžti į Lietuvą, bet ir sugrįžus integruotis į Lietuvos gyvenimą.

Privačiuose Lietuvos universitetuose dalį studijų lėšų padengia studijų krepšelis.

Sugrįžęs į Lietuvą, prarandi svetimoje šalyje jau užmegztus socialinius ryšius.

Visada galima išvažiuoti pasitobulinti į užsienį jau supratus savo tikruosius ketinimus.

Jeigu esi iniciatyvus, gali Lietuvoje uždirbti pakankamai, kad prideramai gyventum. Be to, galima bandyti kurti savo verslą dar studijų metais.

Jeigu nori išlaikyti ryšį su lietuvių kalba ir kultūra, galima dalyvauti užsienio lietuvių bendruomenių veikloje.

Labai svarbu studijas susieti su savo gyvenimo perspektyva. Prieš apsisprendžiant atsakyti sau į kelis klausimus: Kokios gyvenimo vertybės yra Tau svarbiausios? Su kokiu kraštu ketini sieti savo ateitį?

Kur ketini kurti šeimą ir auginti savo vaikus?

Dar svarstai? Tuomet perskaityk ir šį straipsnį "Studijų Lietuvoje ir užsienyje privalumai bei trūkumai"

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai