Pirmadienis, 1-a pamoka

IA
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IB
I_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
I_K.K_mLinoreta Vasilevičienė
IC
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
ID
I_P.P.Laura Valantė
211-as kabinetas
IE
I_EtikRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IIA
II_LietAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IIB
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIC
II_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IID
II_Tech_ITIrina Čibiraitė
315-as kabinetas
II_Tech_BTSimas Ignatavičius
Bio laboratorija
IIIA
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIIC
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIID
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
TB1
IB_fiz_SLMykolas Mališauskas
1-as kabinetas
IB_bio_HLAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IVA
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IVB
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IVC
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
TB2
IB_che_SLVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IB_CS_SLBronius Skūpas
314-as kabinetas
IB_eko_HLDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas

Pirmadienis, 2-a pamoka

IA
I_GeogLinoreta Vasilevičienė
317-as kabinetas
IB
I_IstLaura Valantė
211-as kabinetas
IC
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
ID
I_EtikRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IE
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IIA
II_LietAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IIB
II_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IIC
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IID
II_Tech_ITIrina Čibiraitė
315-as kabinetas
II_Tech_BTSimas Ignatavičius
Bio laboratorija
IIIA
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
IV_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
III_EtikErnestas Šidlauskas
212-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
212-as kabinetas
TB1
IB_fiz_SLMykolas Mališauskas
1-as kabinetas
IB_bio_HLAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IVA
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_K.K_vIveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IV_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
IVB
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_K.K_vIveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IV_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
IVC
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_K.K_vIveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IV_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
TB2
IB_che_SLVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IB_CS_SLBronius Skūpas
314-as kabinetas
IB_eko_HLDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas

Pirmadienis, 3-ia pamoka

IA
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IB
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IC
I_ChemRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
ID
I_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
I_K.K_mLinoreta Vasilevičienė
IE
I_IstLaura Valantė
211-as kabinetas
IIA
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIB
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IIC
II_EkonDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas
IID
II_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
201-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Bio_ASimas Ignatavičius
110-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Bio_ASimas Ignatavičius
110-as kabinetas
TB2
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
1-as kabinetas

Pirmadienis, 4-a pamoka

IA
I_AnglRegina Jonušienė
313-as kabinetas
I_AnglJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
IB
I_I.T.Darius Šimkus
315-as kabinetas
I_I.T.Irina Čibiraitė
314-as kabinetas
IC
I_ChemRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
ID
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IE
I_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
I_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
IIA
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IIB
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IIC
II_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IID
II_EtikErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_IT_MBronius Skūpas
Skaitykla
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_IT_MBronius Skūpas
Skaitykla
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_IT_MBronius Skūpas
Skaitykla
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
201-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Bio_ASimas Ignatavičius
110-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Bio_ASimas Ignatavičius
110-as kabinetas
TB2
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
1-as kabinetas

Pirmadienis, 5-a pamoka

IA
I_IstLaura Valantė
215-as kabinetas
IB
I_I.T.Darius Šimkus
315-as kabinetas
I_I.T.Irina Čibiraitė
314-as kabinetas
IC
I_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
ID
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IE
I_ChemRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IIA
II_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IIB
II_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
II_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
IIC
II_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IID
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_IT_MBronius Skūpas
Skaitykla
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_IT_MBronius Skūpas
Skaitykla
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_IT_MBronius Skūpas
Skaitykla
TB1
IB_che_HLVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IB_eko_SLDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_geo_SLRima Bačkienė
210-as kabinetas
IB_ist_SLSaulius Jurkevičius
209-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas

Pirmadienis, 6-a pamoka

IA
I_FizDarius Šimkus
2-as kabinetas
IB
I_P.P.Laura Valantė
215-as kabinetas
IC
I_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
ID
I_Ž.S.Irina Čibiraitė
111-as kabinetas
IE
I_ChemRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IIA
II_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
II_K.K_bLinoreta Vasilevičienė
IIB
II_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IIC
II_EtikErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IID
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IIIA
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_che_HLVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IB_eko_SLDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_geo_SLRima Bačkienė
210-as kabinetas
IB_ist_SLSaulius Jurkevičius
209-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas

Pirmadienis, 7-a pamoka

IA
I_Ž,S-2Irina Čibiraitė
111-as kabinetas
IB
I_Ž,S-2Irina Čibiraitė
111-as kabinetas
IC
I_Angl_ICJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
I_Angl_ICRegina Jonušienė
313-as kabinetas
ID
IE
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IIA
II_Tech_ITDarius Šimkus
315-as kabinetas
II_Tech_BTAlma Čekauskienė
Bio laboratorija
II_P.P_BALaura Valantė
215-as kabinetas
IIB
II_Tech_BTAlma Čekauskienė
Bio laboratorija
II_P.P_BALaura Valantė
215-as kabinetas
IIC
II_Tech_ITDarius Šimkus
315-as kabinetas
IID
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IIIA
III_Liet_MRima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_M_mAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
III_K.K_vIveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
IIIB
III_Liet_MRima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_M_mAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
III_K.K_vIveta Nadzeikienė
Sporto salė
IIIC
III_Liet_MRima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_M_mAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
III_K.K_vIveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
IIID
III_Liet_MRima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
III_K.K_vIveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
TB1
IB_ist_SLSaulius Jurkevičius
209-as kabinetas
IB_geo_SLRima Bačkienė
210-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IVA
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_EkoDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas
IV_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
III_K.K_vIveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_PsiLinas Ulevičius
211-as kabinetas
IVB
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_EkoDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas
IV_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IV_PsiLinas Ulevičius
211-as kabinetas
III_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
IVC
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_EkoDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas
IV_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
III_K.K_vIveta Nadzeikienė
Sporto salė
TB2
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
201-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas

Pirmadienis, 8-a pamoka

IA
IB
IC
ID
IE
IIA
II_Tech_ITDarius Šimkus
315-as kabinetas
II_Tech_BTAlma Čekauskienė
Bio laboratorija
IIB
II_Tech_BTAlma Čekauskienė
Bio laboratorija
IIC
II_Tech_ITDarius Šimkus
315-as kabinetas
IID
IIIA
III_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
III_Che_MRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IIIB
III_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
III_Che_MRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IIIC
III_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
III_Che_MRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IIID
III_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
III_Che_MRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
TB1
IB_ist_SLSaulius Jurkevičius
209-as kabinetas
IB_geo_SLRima Bačkienė
210-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IVA
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_EkoDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas
IV_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IV_PsiLinas Ulevičius
211-as kabinetas
IVB
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_EkoDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas
IV_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IV_PsiLinas Ulevičius
211-as kabinetas
IVC
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_EkoDaiva Strielkūnienė
112-as kabinetas
IV_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
TB2
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
201-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas

Pirmadienis, 9-a pamoka

IA
IB
IC
ID
IE
IIA
IIB
IIC
IID
IIIA
IIIB
IIIC
IIID
TB1
IVA
IVB
IVC
TB2

Antradienis, 1-a pamoka

IA
I_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
I_K.K_mLinoreta Vasilevičienė
IB
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IC
I_GeogJolita Milaknienė
317-as kabinetas
ID
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IE
I_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IIA
II_EtikErnestas Šidlauskas
110-as kabinetas
IIB
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIC
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IID
II_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IIIA
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
314-as kabinetas
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
314-as kabinetas
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
314-as kabinetas
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
314-as kabinetas
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_liet_SLRima Mackevičienė
311-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_CS_HLBronius Skūpas
315-as kabinetas
IB_mat_SLJonaitienė Danguolė
1-as kabinetas

Antradienis, 2-a pamoka

IA
I_GeogLinoreta Vasilevičienė
317-as kabinetas
IB
I_IstLaura Valantė
111-as kabinetas
IC
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
ID
I_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IE
I_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IIA
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIB
II_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IIC
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IID
II_BioSimas Ignatavičius
4-as kabinetas
IIIA
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
314-as kabinetas
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_K.K_m2Daiva Janulienė
Sporto salė
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
314-as kabinetas
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_K.K_m2Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v2Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
314-as kabinetas
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_K.K_m2Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v2Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
314-as kabinetas
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_K.K_m2Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v2Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_liet_SLRima Mackevičienė
311-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_CS_HLBronius Skūpas
315-as kabinetas
IB_mat_SLJonaitienė Danguolė
1-as kabinetas

Antradienis, 3-ia pamoka

IA
I_ChemRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IB
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IC
I_Ž.S.Irina Čibiraitė
317-as kabinetas
ID
I_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IE
I_Voki_PVida Pasausienė
201-as kabinetas
I_Pran_PAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IIA
II_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IIB
II_ChemVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IIC
II_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
II_K.K_bLinoreta Vasilevičienė
IID
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIIA
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_ist_SLSaulius Jurkevičius
206-as kabinetas
IB_geo_SLRima Bačkienė
313-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_bio_HLAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
1-as kabinetas

Antradienis, 4-a pamoka

IA
I_ChemRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IB
I_GeogLinoreta Vasilevičienė
317-as kabinetas
IC
I_EtikRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
ID
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IE
I_IstLaura Valantė
111-as kabinetas
IIA
II_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IIB
II_ChemVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IIC
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IID
II_Pran_PAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
II_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
IIIA
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_K.K_m3Daiva Janulienė
Sporto salė
IIIB
III_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
III_K.K_v3Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_K.K_m3Daiva Janulienė
Sporto salė
IIIC
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
III_K.K_v3Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_K.K_m3Daiva Janulienė
Sporto salė
IIID
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
III_K.K_v3Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_K.K_m3Daiva Janulienė
Sporto salė
TB1
IB_ist_SLSaulius Jurkevičius
206-as kabinetas
IB_geo_SLRima Bačkienė
313-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_K.K_m3Daiva Janulienė
Sporto salė
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_bio_HLAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
1-as kabinetas

Antradienis, 5-a pamoka

IA
I_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IB
I_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IC
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
ID
I_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IE
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IIA
II_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
II_P.P_ACLaura Valantė
111-as kabinetas
IIB
II_P.P_ACLaura Valantė
111-as kabinetas
II_EtikErnestas Šidlauskas
214-as kabinetas
IIC
II_Pran_pAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
II_Voki_pVida Pasausienė
201-as kabinetas
II_P.P_ACLaura Valantė
111-as kabinetas
IID
II_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
II_K.K_bLinoreta Vasilevičienė
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
1-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
1-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
1-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
1-as kabinetas
TB1
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
211-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IVA
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IV_IT_MBronius Skūpas
315-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IVB
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IV_IT_MBronius Skūpas
315-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IVC
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IV_IT_MBronius Skūpas
315-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
TB2
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
306-as kabinetas
IB_TOKLinas Ulevičius
209-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas

Antradienis, 6-a pamoka

IA
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IB
I_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IC
I_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
ID
I_GeogJolita Milaknienė
317-as kabinetas
IE
I_GeogLinoreta Vasilevičienė
318-as kabinetas
IIA
II_Pran_pAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
II_Voki_pVida Pasausienė
201-as kabinetas
II_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
II_P.P_CALaura Valantė
111-as kabinetas
IIB
II_Pran_pAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
II_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
II_Voki_pVida Pasausienė
201-as kabinetas
II_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
IIC
II_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
II_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
II_P.P_CALaura Valantė
111-as kabinetas
IID
II_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
1-as kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
214-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
1-as kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
214-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
1-as kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
214-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Bio_BAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
1-as kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
214-as kabinetas
TB1
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
211-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IVA
IV_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IV_K.K_m2Daiva Janulienė
Sporto salė
IV_K.K_v2Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_IT_MBronius Skūpas
315-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IVB
IV_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IV_K.K_m2Daiva Janulienė
Sporto salė
IV_K.K_v2Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_IT_MBronius Skūpas
315-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IVC
IV_Che_BVirginija Barbaravičiūtė
110-as kabinetas
IV_K.K_m2Daiva Janulienė
Sporto salė
IV_K.K_v2Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_IT_MBronius Skūpas
315-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
TB2
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
306-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas

Antradienis, 7-a pamoka

IA
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IB
I_EtikErnestas Šidlauskas
214-as kabinetas
IC
I_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
ID
I_Voki_PVida Pasausienė
201-as kabinetas
I_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
IE
I_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
IIA
II_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IIB
IIC
II_GeogLinoreta Vasilevičienė
215-as kabinetas
IID
II_P.P.Laura Valantė
111-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_K.K_m4Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v4Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_K.K_m4Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v4Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_K.K_m4Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v4Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_K.K_m4Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v4Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
TB1
IB_CS_SLBronius Skūpas
315-as kabinetas
IB_env_SLSimas Ignatavičius
3-ias kabinetas
IB_psi_SLLinas Ulevičius
209-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IVA
IV_Pra_A2Asta Pinkevičienė
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Pra_A2Asta Pinkevičienė
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Pra_A2Asta Pinkevičienė
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_geo_SLRima Bačkienė
210-as kabinetas
IB_ist_SLSaulius Jurkevičius
212-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas

Antradienis, 8-a pamoka

IA
I_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
IB
I_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
IC
I_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
I_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
ID
IE
IIA
IIB
IIC
IID
IIIA
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
III_TikErnestas Šidlauskas
214-as kabinetas
IIIB
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
III_TikErnestas Šidlauskas
214-as kabinetas
IIIC
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
III_TikErnestas Šidlauskas
214-as kabinetas
IIID
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
III_TikErnestas Šidlauskas
214-as kabinetas
TB1
IB_CS_SLBronius Skūpas
315-as kabinetas
IB_env_SLSimas Ignatavičius
3-ias kabinetas
IB_psi_SLLinas Ulevičius
209-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IVA
IV_Bio_MAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IV_Mat_MValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Bio_MAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IV_Mat_MValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Bio_MAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IV_Mat_MValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_geo_SLRima Bačkienė
313-as kabinetas
IB_ist_SLSaulius Jurkevičius
212-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas

Antradienis, 9-a pamoka

IA
IB
IC
ID
IE
IIA
IIB
IIC
IID
IIIA
IIIB
IIIC
IIID
TB1
IVA
IVB
IVC
TB2

Trečiadienis, 1-a pamoka

IA
I_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
I_TikyErnestas Šidlauskas
318-as kabinetas
IB
I_TikyErnestas Šidlauskas
318-as kabinetas
IC
I_TikyErnestas Šidlauskas
318-as kabinetas
ID
I_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
I_K.K_mLinoreta Vasilevičienė
IE
I_AnglRegina Jonušienė
313-as kabinetas
I_AnglJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
IIA
II_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IIB
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IIC
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IID
II_DailRimvydas Markeliūnas
104-as kabinetas
IIIA
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Fiz_BMykolas Mališauskas
110-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
IIIB
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_PsiLinas Ulevičius
112-as kabinetas
IIIC
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Fiz_BMykolas Mališauskas
110-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_PsiLinas Ulevičius
112-as kabinetas
IIID
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Fiz_BMykolas Mališauskas
110-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_PsiLinas Ulevičius
112-as kabinetas
TB1
IB_che_HLVirginija Barbaravičiūtė
4-as kabinetas
IB_eko_SLDaiva Strielkūnienė
317-as kabinetas
IVA
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_IT_ADarius Šimkus
315-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IVB
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_IT_ADarius Šimkus
315-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IVC
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_IT_ADarius Šimkus
315-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
TB2
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_liet_SLInga Žemaitytė
215-as kabinetas

Trečiadienis, 2-a pamoka

IA
I_Pran_PAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
I_Voki_pInga Lenktytė
202-as kabinetas
I_P.P-1Laura Valantė
211-as kabinetas
IB
I_Pran_PAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
I_Voki_pInga Lenktytė
202-as kabinetas
I_Voki_PVida Pasausienė
201-as kabinetas
IC
I_Pran_PAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
I_Voki_pInga Lenktytė
202-as kabinetas
I_P.P-1Laura Valantė
211-as kabinetas
ID
I_Angl_IDJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
I_Angl_IDRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IE
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IIA
II_DailRimvydas Markeliūnas
104-as kabinetas
IIB
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IIC
II_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IID
II_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
II_K.K_bLinoreta Vasilevičienė
IIIA
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Fiz_BMykolas Mališauskas
110-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
IIIB
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_PsiLinas Ulevičius
112-as kabinetas
IIIC
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Fiz_BMykolas Mališauskas
110-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_PsiLinas Ulevičius
112-as kabinetas
IIID
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Fiz_BMykolas Mališauskas
110-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_PsiLinas Ulevičius
112-as kabinetas
TB1
IB_che_HLVirginija Barbaravičiūtė
4-as kabinetas
IB_eko_SLDaiva Strielkūnienė
317-as kabinetas
IVA
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_IT_ADarius Šimkus
315-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IVB
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_IT_ADarius Šimkus
315-as kabinetas
IV_Ang_M_kPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IVC
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_IT_ADarius Šimkus
315-as kabinetas
IV_Ang_M_kPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
TB2
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_liet_SLInga Žemaitytė
215-as kabinetas

Trečiadienis, 3-ia pamoka

IA
I_FizDarius Šimkus
317-as kabinetas
IB
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IC
I_Angl_ICJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
I_Angl_ICRegina Jonušienė
313-as kabinetas
ID
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IE
I_Ž.S.Irina Čibiraitė
311-as kabinetas
IIA
II_ChemVirginija Barbaravičiūtė
5-as kabinetas
IIB
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIC
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IID
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IIIA
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Inga Lenktytė
202-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_K.K_v5Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Inga Lenktytė
202-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_K.K_v5Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Inga Lenktytė
202-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_K.K_v5Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_K.K_m5Daiva Janulienė
Sporto salė
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_K.K_v5Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_K.K_m5Daiva Janulienė
Sporto salė
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
312-as kabinetas
IVA
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
III_K.K_v5Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
110-as kabinetas
IVB
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
110-as kabinetas
III_K.K_m5Daiva Janulienė
Sporto salė
IVC
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
110-as kabinetas
TB2
IB_bio_SLAlyda Daulenskienė
IB_fiz_SLDanutė Aleksienė
1-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_env_SLSimas Ignatavičius
3-ias kabinetas

Trečiadienis, 4-a pamoka

IA
I_DailRimvydas Markeliūnas
104-as kabinetas
IB
I_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
I_K.K_mLinoreta Vasilevičienė
IC
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
ID
I_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IE
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IIA
II_ChemVirginija Barbaravičiūtė
5-as kabinetas
IIB
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IIC
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IID
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
315-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
315-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
315-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
312-as kabinetas
IVA
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
110-as kabinetas
IVB
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
110-as kabinetas
IVC
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_Ist_TAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Che_ARasa Žemaitaitienė
110-as kabinetas
TB2
IB_bio_SLAlyda Daulenskienė
IB_fiz_SLDanutė Aleksienė
1-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_env_SLSimas Ignatavičius
3-ias kabinetas

Trečiadienis, 5-a pamoka

IA
I_IstLaura Valantė
211-as kabinetas
IB
I_GeogLinoreta Vasilevičienė
317-as kabinetas
IC
I_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
ID
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IE
I_FizMykolas Mališauskas
110-as kabinetas
IIA
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIB
II_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IIC
II_DailRimvydas Markeliūnas
104-as kabinetas
IID
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_K.K_m6Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v6Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
315-as kabinetas
III_K.K_m6Daiva Janulienė
Sporto salė
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_K.K_v6Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
315-as kabinetas
III_K.K_m6Daiva Janulienė
Sporto salė
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_IT_A_BIrina Čibiraitė
315-as kabinetas
III_K.K_m6Daiva Janulienė
Sporto salė
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_K.K_v6Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_mat_SLAndrius Berniukevičius
3-ias kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Ang_M_kPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
III_K.K_v6Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Ang_M_kPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
III_K.K_v6Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Ang_M_kPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
III_K.K_v6Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
TB2
IB_che_HLVirginija Barbaravičiūtė
1-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_TOKLinas Ulevičius
209-as kabinetas

Trečiadienis, 6-a pamoka

IA
I_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
I_K.K_mLinoreta Vasilevičienė
IB
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IC
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
ID
I_ChemRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IE
I_P.P.Laura Valantė
211-as kabinetas
IIA
II_LietAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IIB
II_TikyErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IIC
II_Tech_ITDarius Šimkus
315-as kabinetas
II_TikyErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
II_Tech_BTSimas Ignatavičius
Bio laboratorija
IID
II_TikyErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
II_Tech_BTSimas Ignatavičius
Bio laboratorija
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_MAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Bio_M_kAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_MAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_MAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Bio_M_kAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_MAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Bio_M_kAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
TB1
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_mat_SLAndrius Berniukevičius
3-ias kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
TB2
IB_che_HLVirginija Barbaravičiūtė
1-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas

Trečiadienis, 7-a pamoka

IA
I_P.P-2Laura Valantė
211-as kabinetas
IB
I_AnglRegina Jonušienė
313-as kabinetas
I_AnglJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
IC
I_P.P-2Laura Valantė
211-as kabinetas
ID
I_ChemRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IE
IIA
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
II_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
IIB
II_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IIC
II_Tech_ITDarius Šimkus
315-as kabinetas
II_Tech_BTSimas Ignatavičius
Bio laboratorija
IID
II_Tech_BTSimas Ignatavičius
Bio laboratorija
IIIA
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_fiz_SLMykolas Mališauskas
2-as kabinetas
IB_bio_HLAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IVA
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_K.K_v4Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_EtikErnestas Šidlauskas
318-as kabinetas
IV_K.K_m4Daiva Janulienė
Sporto salė
IVB
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_K.K_v4Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_EtikErnestas Šidlauskas
318-as kabinetas
IV_K.K_m4Daiva Janulienė
Sporto salė
IVC
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_K.K_v4Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_EtikErnestas Šidlauskas
318-as kabinetas
IV_K.K_m4Daiva Janulienė
Sporto salė
TB2
IB_eko_SLDaiva Strielkūnienė
317-as kabinetas
IB_psi_SLLinas Ulevičius
209-as kabinetas

Trečiadienis, 8-a pamoka

IA
IB
IC
ID
IE
IIA
IIB
IIC
IID
IIIA
III_Fiz_MDanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
3-ias kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
IIIB
III_Fiz_MDanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
3-ias kabinetas
IIIC
III_Fiz_MDanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
3-ias kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
IIID
III_Fiz_MDanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
III_Bio_ASimas Ignatavičius
3-ias kabinetas
TB1
IB_fiz_SLMykolas Mališauskas
2-as kabinetas
IB_bio_HLAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IVA
IV_Liet_MAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_TikErnestas Šidlauskas
318-as kabinetas
IVB
IV_Liet_MAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_TikErnestas Šidlauskas
318-as kabinetas
IVC
IV_Liet_MAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_TikErnestas Šidlauskas
318-as kabinetas
TB2
IB_eko_SLDaiva Strielkūnienė
317-as kabinetas
IB_psi_SLLinas Ulevičius
209-as kabinetas

Trečiadienis, 9-a pamoka

IA
IB
IC
ID
IE
IIA
IIB
IIC
IID
IIIA
IIIB
IIIC
IIID
TB1
IVA
IVB
IVC
TB2

Ketvirtadienis, 1-a pamoka

IA
I_EtikErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IB
I_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IC
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
ID
I_DailRimvydas Markeliūnas
112-as kabinetas
IE
I_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IIA
II_LietAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IIB
II_GeogJolita Milaknienė
317-as kabinetas
IIC
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IID
II_ChemVirginija Barbaravičiūtė
5-as kabinetas
IIIA
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_CS_SLBronius Skūpas
315-as kabinetas
IB_env_SLSimas Ignatavičius
110-as kabinetas
IB_psi_SLLinas Ulevičius
201-as kabinetas
IVA
IV_Bio_AAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2

Ketvirtadienis, 2-a pamoka

IA
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IB
I_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IC
I_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
ID
I_GeogJolita Milaknienė
209-as kabinetas
IE
I_DailRimvydas Markeliūnas
112-as kabinetas
IIA
II_GeogLinoreta Vasilevičienė
317-as kabinetas
IIB
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIC
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IID
II_ChemVirginija Barbaravičiūtė
5-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngAna Masiul
203-ias kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
TB1
IB_CS_SLBronius Skūpas
315-as kabinetas
IB_env_SLSimas Ignatavičius
110-as kabinetas
IB_psi_SLLinas Ulevičius
201-as kabinetas
IVA
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_K.K_v5Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_K.K_m5Daiva Janulienė
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_K.K_v5Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_K.K_m5Daiva Janulienė
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_K.K_v5Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_K.K_m5Daiva Janulienė
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
1-as kabinetas

Ketvirtadienis, 3-ia pamoka

IA
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IB
I_DailRimvydas Markeliūnas
112-as kabinetas
IC
I_GeogJolita Milaknienė
317-as kabinetas
ID
I_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IE
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IIA
II_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
II_K.K_bLinoreta Vasilevičienė
IIB
II_Tech_ITIrina Čibiraitė
315-as kabinetas
II_Tech_ITDarius Šimkus
314-as kabinetas
IIC
II_ChemVirginija Barbaravičiūtė
5-as kabinetas
IID
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIIA
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIIB
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IT III M-2Bronius Skūpas
Skaitykla
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIIC
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IT III M-2Bronius Skūpas
Skaitykla
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IIID
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IT III M-2Bronius Skūpas
Skaitykla
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
III_AngRegina Jonušienė
313-as kabinetas
TB1
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_liet_SLRima Mackevičienė
311-as kabinetas
IVA
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_EtikErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_EtikErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_EtikErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
202-as kabinetas
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
1-as kabinetas
IB_angl_B***Ana Masiul
203-ias kabinetas

Ketvirtadienis, 4-a pamoka

IA
I_AnglRegina Jonušienė
313-as kabinetas
I_AnglJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
IB
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IC
I_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
ID
I_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IE
I_Voki_PVida Pasausienė
201-as kabinetas
I_Pran_PAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IIA
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIB
II_Tech_ITIrina Čibiraitė
315-as kabinetas
II_Tech_ITDarius Šimkus
314-as kabinetas
IIC
II_ChemVirginija Barbaravičiūtė
5-as kabinetas
IID
II_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IIIA
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_K.K_m7Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v7Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_K.K_m7Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v7Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_EtikErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_K.K_m7Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v7Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_EtikErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_K.K_m7Daiva Janulienė
Sporto salė
III_K.K_v7Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_EtikErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
III_Mat_MZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_liet_SLRima Mackevičienė
311-as kabinetas
IVA
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IVB
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Bio_ASimas Ignatavičius
4-as kabinetas
IVC
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Fiz_AEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IV_Bio_ASimas Ignatavičius
4-as kabinetas
TB2
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
202-as kabinetas
IB_angl_B****Ana Masiul
203-ias kabinetas

Ketvirtadienis, 5-a pamoka

IA
I_I.T.Irina Čibiraitė
315-as kabinetas
I_I.T.Darius Šimkus
314-as kabinetas
IB
I_AnglRegina Jonušienė
313-as kabinetas
I_AnglJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
IC
I_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
I_K.K_mLinoreta Vasilevičienė
ID
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IE
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IIA
II_EkonDaiva Strielkūnienė
2-as kabinetas
IIB
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IIC
II_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IID
II_Pran_PAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
II_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
IIIA
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
Geografija AJolita Milaknienė
317-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
Geografija AJolita Milaknienė
317-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
Geografija AJolita Milaknienė
317-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_Vok_B1Vida Pasausienė
201-as kabinetas
Geografija AJolita Milaknienė
317-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_bio_HLAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
309-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_che_SLVirginija Barbaravičiūtė
5-as kabinetas
IB_CS_SLBronius Skūpas
Skaitykla
IB_env_SLSimas Ignatavičius
110-as kabinetas

Ketvirtadienis, 6-a pamoka

IA
I_I.T.Irina Čibiraitė
315-as kabinetas
I_I.T.Darius Šimkus
314-as kabinetas
IB
I_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IC
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
ID
I_Angl_IDJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
I_Angl_IDRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IE
I_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
I_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
IIA
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_Pran_pAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
II_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
IIB
II_Pran_pAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
II_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
II_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
IIC
II_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
II_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
IID
II_EkonDaiva Strielkūnienė
317-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Vok_MVida Pasausienė
201-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Vok_MVida Pasausienė
201-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Vok_MVida Pasausienė
201-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Vok_MVida Pasausienė
201-as kabinetas
TB1
IB_bio_HLAlyda Daulenskienė
4-as kabinetas
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
309-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Liet_TAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_che_SLVirginija Barbaravičiūtė
5-as kabinetas
IB_CS_SLBronius Skūpas
Skaitykla
IB_env_SLSimas Ignatavičius
110-as kabinetas

Ketvirtadienis, 7-a pamoka

IA
I_Ž.S-1Irina Čibiraitė
215-as kabinetas
I_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
IB
I_Ž.S-1Irina Čibiraitė
215-as kabinetas
I_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
IC
I_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
ID
I_FizEugenijus Rudminas
2-as kabinetas
IE
I_AnglRegina Jonušienė
313-as kabinetas
I_AnglJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
IIA
II_TikyErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IIB
II_EkonDaiva Strielkūnienė
317-as kabinetas
IIC
II_TikyErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IID
II_TikyErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IIIA
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
IIIB
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III IT M-1Bronius Skūpas
315-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IIIC
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III IT M-1Bronius Skūpas
315-as kabinetas
IV_K.K_m3Daiva Janulienė
Sporto salė
III_Mat_TValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IIID
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III IT M-1Bronius Skūpas
315-as kabinetas
IV_K.K_m3Daiva Janulienė
Sporto salė
III_Mat_TValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB1
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
306-as kabinetas
IVA
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_K.K_v3Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_K.K_m3Daiva Janulienė
Sporto salė
IVB
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_K.K_v3Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_K.K_m3Daiva Janulienė
Sporto salė
IVC
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_K.K_v3Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_K.K_m3Daiva Janulienė
Sporto salė
TB2
IB_bio_SLAlyda Daulenskienė
IB_fiz_SLDanutė Aleksienė
1-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas

Ketvirtadienis, 8-a pamoka

IA
I_TikyErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IB
I_TikyErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IC
ID
I_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
I_TikyErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IE
I_Pran_pŠeleg Monika
206-as kabinetas
I_TikyErnestas Šidlauskas
309-as kabinetas
IIA
IIB
IIC
IID
IIIA
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
IIIB
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IIIC
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IIID
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB1
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_angl_litVilija Balčiūnaitė
306-as kabinetas
IVA
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_IT_MBronius Skūpas
315-as kabinetas
IVB
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_IT_MBronius Skūpas
315-as kabinetas
IVC
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IV_Vok_B1Inga Lenktytė
202-as kabinetas
IV_IT_MBronius Skūpas
315-as kabinetas
TB2
IB_bio_SLAlyda Daulenskienė
IB_fiz_SLDanutė Aleksienė
1-as kabinetas
IB_vokVida Pasausienė
201-as kabinetas
IB_angl_B**Ana Masiul
203-ias kabinetas

Ketvirtadienis, 9-a pamoka

IA
IB
IC
ID
IE
IIA
IIB
IIC
IID
IIIA
IIIB
IIIC
IIID
TB1
IVA
IVB
IVC
TB2

Penktadienis, 1-a pamoka

IA
I_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IB
I_ChemRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IC
I_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
I_Angl_ICRegina Jonušienė
313-as kabinetas
ID
I_Angl_IDJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
IE
I_I.T.Darius Šimkus
315-as kabinetas
I_I.T.Irina Čibiraitė
314-as kabinetas
IIA
II_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IIB
II_DailRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
IIC
II_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
II_K.K_bLinoreta Vasilevičienė
IID
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIIA
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_TikErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_TikErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_TikErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_TikErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_che_HLVirginija Barbaravičiūtė
4-as kabinetas
IB_CS_HLBronius Skūpas
Skaitykla
IB_ist_HLSaulius Jurkevičius
210-as kabinetas
IVA
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_liet_SLInga Žemaitytė
215-as kabinetas

Penktadienis, 2-a pamoka

IA
I_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IB
I_ChemRasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
IC
I_DailRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
ID
I_Voki_PVida Pasausienė
201-as kabinetas
I_Angl_IDRegina Jonušienė
313-as kabinetas
IE
I_I.T.Darius Šimkus
315-as kabinetas
I_I.T.Irina Čibiraitė
314-as kabinetas
IIA
II_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IIB
II_K.K_mDaiva Janulienė
Sporto salė
II_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
IIC
II_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IID
II_GeogLinoreta Vasilevičienė
317-as kabinetas
IIIA
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_TVida Lisauskienė
309-as kabinetas
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_AngJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_AZita Kacėnienė
212-as kabinetas
TB1
IB_che_HLVirginija Barbaravičiūtė
4-as kabinetas
IB_CS_HLBronius Skūpas
Skaitykla
IB_ist_HLSaulius Jurkevičius
210-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
IV_AngDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IV_Mat_TBenas Budvytis
216-as kabinetas
IV_Mat_AValdas_Vanagas
211-as kabinetas
TB2
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_liet_SLInga Žemaitytė
215-as kabinetas

Penktadienis, 3-ia pamoka

IA
I_Pran_PAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
I_Voki_pInga Lenktytė
202-as kabinetas
IB
I_Pran_PAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
I_Voki_pInga Lenktytė
202-as kabinetas
I_Voki_PVida Pasausienė
201-as kabinetas
IC
I_Angl_ICJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
I_Pran_PAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
I_Voki_pInga Lenktytė
202-as kabinetas
ID
I_I.T.Irina Čibiraitė
314-as kabinetas
I_I.T.Darius Šimkus
315-as kabinetas
IE
I_FizMykolas Mališauskas
2-as kabinetas
IIA
II_LietAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IIB
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IIC
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IID
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_K.K_v8Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_K.K_m8Daiva Janulienė
Sporto salė
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_K.K_v8Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_K.K_m8Daiva Janulienė
Sporto salė
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_K.K_v8Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_K.K_m8Daiva Janulienė
Sporto salė
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_K.K_v8Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
III_K.K_m8Daiva Janulienė
Sporto salė
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
212-as kabinetas
TB1
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
211-as kabinetas
IVA
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
IVB
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
IVC
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
TB2
IB_eko_SLDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_psi_SLLinas Ulevičius
214-as kabinetas

Penktadienis, 4-a pamoka

IA
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IB
I_AnglRegina Jonušienė
313-as kabinetas
I_AnglJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
IC
I_K.K_bIveta Nadzeikienė
Sporto salė
I_K.K_mLinoreta Vasilevičienė
ID
I_I.T.Irina Čibiraitė
314-as kabinetas
I_I.T.Darius Šimkus
315-as kabinetas
IE
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IIA
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IIB
II_BioAlma Čekauskienė
3-ias kabinetas
IIC
II_Pran_pAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
II_Voki_pVida Pasausienė
201-as kabinetas
IID
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IIIA
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
209-as kabinetas
IIIB
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
209-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
212-as kabinetas
IIIC
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
209-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
212-as kabinetas
IIID
III_Liet_ARima Mackevičienė
311-as kabinetas
III_Fiz_ADanutė Aleksienė
1-as kabinetas
III_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
III_EtikErnestas Šidlauskas
209-as kabinetas
III_Mat_TValdas_Vanagas
212-as kabinetas
TB1
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_mat_HLJonaitienė Danguolė
211-as kabinetas
IVA
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
IVB
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
IVC
IV_Ist_BRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IV_Ist_AAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IV_Geo_BJolita Milaknienė
317-as kabinetas
TB2
IB_eko_SLDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
IB_angl_B*Ana Masiul
203-ias kabinetas
IB_psi_SLLinas Ulevičius
214-as kabinetas

Penktadienis, 5-a pamoka

IA
I_AnglRegina Jonušienė
313-as kabinetas
I_AnglJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
IB
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IC
I_I.T.Irina Čibiraitė
314-as kabinetas
I_I.T.Darius Šimkus
315-as kabinetas
ID
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IE
I_GeogLinoreta Vasilevičienė
317-as kabinetas
IIA
II_Tech_BTAlma Čekauskienė
Bio laboratorija
IIB
II_LietVida Lisauskienė
IIC
II_MatBenas Budvytis
216-as kabinetas
IID
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IIIA
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Inga Lenktytė
202-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
IIIB
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Inga Lenktytė
202-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
IIIC
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Inga Lenktytė
202-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
IIID
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
TB1
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_fiz_HLMykolas Mališauskas
2-as kabinetas
IB_eko_HLDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
IB_TOKLinas Ulevičius
311-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_K.K_m6Daiva Janulienė
IV_K.K_v6Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_Mat_AValdas_Vanagas
212-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_K.K_m6Daiva Janulienė
IV_K.K_v6Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_Mat_AValdas_Vanagas
212-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_K.K_m6Daiva Janulienė
IV_K.K_v6Iveta Nadzeikienė
Sporto salė
IV_Mat_AValdas_Vanagas
212-as kabinetas
TB2
IB_fiz_HLDanutė Aleksienė
1-as kabinetas
IB_mat_SLJonaitienė Danguolė
211-as kabinetas

Penktadienis, 6-a pamoka

IA
I_MatMiglė Šatkauskienė
318-as kabinetas
IB
I_LietInga Žemaitytė
215-as kabinetas
IC
I_I.T.Irina Čibiraitė
314-as kabinetas
I_I.T.Darius Šimkus
315-as kabinetas
ID
IE
I_AnglRegina Jonušienė
313-as kabinetas
I_AnglJūratė Vėlyvienė
307-as kabinetas
IIA
II_Tech_BTAlma Čekauskienė
Bio laboratorija
IIB
II_AnglPalmira Bitinienė
306-as kabinetas
II_AnglDalia Račkauskienė
206-as kabinetas
IIC
II_LietVida Lisauskienė
309-as kabinetas
IID
II_IstRolandas Čiapas
112-as kabinetas
IIIA
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Inga Lenktytė
202-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
IIIB
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Inga Lenktytė
202-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
IIIC
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Inga Lenktytė
202-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
IIID
III_Che_ARasa Žemaitaitienė
5-as kabinetas
III_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
III_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
III_Pra_A2Asta Pinkevičienė
210-as kabinetas
III_Vok_A2Vida Pasausienė
201-as kabinetas
TB1
IB_liet_HLAsta Karaliūtė
209-as kabinetas
IB_fiz_HLMykolas Mališauskas
2-as kabinetas
IB_eko_HLDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
IVA
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_EtikErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IVB
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_EtikErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IVC
IV_Liet_AAida Balčiūnienė
214-as kabinetas
IV_AngRima Sukackienė
312-as kabinetas
IV_EtikErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
TB2
IB_fiz_HLDanutė Aleksienė
1-as kabinetas
IB_mat_SLJonaitienė Danguolė
211-as kabinetas

Penktadienis, 7-a pamoka

IA
I_Voki_PInga Lenktytė
202-as kabinetas
IB
IC
ID
IE
IIA
II_Voki_pVida Pasausienė
201-as kabinetas
IIB
II_Voki_pVida Pasausienė
201-as kabinetas
IIC
IID
IIIA
III_Ist_BAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_EkoDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
III_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IIIB
III_Ist_BAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_EkoDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
III_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IIIC
III_Ist_BAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_EkoDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
III_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IIID
III_Ist_BAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_EkoDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
III_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
TB1
IB_TOKLinas Ulevičius
311-as kabinetas
IB_mat_SLAndrius Berniukevičius
211-as kabinetas
IVA
IV_Fiz_BDarius Šimkus
1-as kabinetas
IV_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IVB
IV_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IVC
IV_Fiz_BDarius Šimkus
1-as kabinetas
IV_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
TB2
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas

Penktadienis, 8-a pamoka

IA
IB
IC
ID
IE
IIA
IIB
IIC
IID
IIIA
III_Ist_BAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_EkoDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
III_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IIIB
III_Ist_BAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_EkoDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
III_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IIIC
III_Ist_BAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_EkoDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
III_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
IIID
III_Ist_BAlgis Sindaravičius
111-as kabinetas
III_EkoDaiva Strielkūnienė
4-as kabinetas
III_FilErnestas Šidlauskas
317-as kabinetas
TB1
IB_mat_SLAndrius Berniukevičius
211-as kabinetas
IVA
IV_Fiz_BDarius Šimkus
1-as kabinetas
IV_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
IVB
IV_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IVC
IV_Fiz_BDarius Šimkus
1-as kabinetas
IV_DaiRimvydas Markeliūnas
110-as kabinetas
IV_MuzRičardas Jankauskas
104-as kabinetas
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas
TB2
IB_pra_BAsta Pinkevičienė
210-as kabinetas

Penktadienis, 9-a pamoka

IA
IB
IC
ID
IE
IIA
IIB
IIC
IID
IIIA
IIIB
IIIC
IIID
TB1
IVA
IVB
IVC
TB2