Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé

 • Apie projektas (PASCH)
 • Schülertheater
 • KLICK
 • CLIL
 • Kalbos kursai
 • Vasaros stovykla

„Mokslas suteikia perspektyvą - daugiakalbystė atveria horizontus.“
Frankas-Walteris Steinmeieris,
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministras.

Projektas „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)

2007 metais Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministras dr. Frankas-Walteris Steinmeieris inicijavo projektą „Mokyklos - ateities partneriai”, kurio tikslas yra sukurti mažiausiai tūkstančio mokyklų - partnerių tinklą visame pasaulyje ir taip atkreipti jaunų žmonių dėmesį į patrauklią šiuolaikinę Vokietiją bei jos visuomenę. Iniciatyvą koordinuoja ir finansuoja VFR užsienio reikalų ministerija, o projekto įgyvendinimo partneriai yra vokiškų mokyklų užsienyje koordinavimo centras (ZfA), Goethe’s institutas, Kultūros ministerijos pedagogų mainų tarnyba (PAD) ir Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD). Iniciatyvoje numatytos papildomos švietimo programos užtikrina ilgalaikį moksleivių ir mokytojų profesinį tobulėjimą. Tad šios iniciatyvos dėka jauni žmonės įgyja kompetencijų, reikalingų studijoms Vokietijoje ir tolesniam jų profesiniam gyvenimui. Skiriamos stipendijos vokiškų mokyklų užsienyje ir mokyklų - partnerių absolventams, norintiems studijuoti Vokietijoje. Tarptautinė premijų skyrimo programa remia moksleivius užsienyje, kurie gali kelias savaites paviešėti Vokietijoje ir įgyti betarpiškos patirties.

PAGRINDINĖS IDĖJOS

Iniciatyvą PASCH apibūdina keturios pagrindinės idėjos:

 • perspektyvos, kurias suteikia švietimas,
 • horizonto išplėtimas daugiakalbystės priemonėmis;
 • prieiga prie kalbos ir švietimo;
 • bendras ateities problemų sprendimas – tarptautinės besimokančiųjų bendruomenės užduotis.

Projekto „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) tikslai

Šia iniciatyva siekiama sukelti ilgalaikį jaunų žmonių susidomėjimą ir susižavėjimą Vokietija, jos visuomene ir vokiečių kalba. Taip atsiranda pasaulinis Vokietijos partnerystės mokyklų tinklas; mokyklos tampa tarptautine besimokančiųjų bendruomene, kurią vienija bendra veikla ir mainai.

Patrauklūs edukaciniai pasiūlymai – tai iniciatyvos PASCH indėlis į ilgalaikę moksleivių ir mokytojų kvalifikaciją, plėtojant jaunų žmonių kompetencijas studijoms Vokietijoje ir tolesniam profesiniam gyvenimui. Be to, siekiama užmegzti intensyvius ir ilgalaikius ryšius su Vokietija, paskatinti mokyklas, jų mokytojus ir moksleivius atvirai keistis idėjomis ir bendradarbiauti. Iniciatyva PASCH glaudžiai susijusi su kitomis užsienio politikos kultūros ir švietimo srityse iniciatyvomis, pavyzdžiui, su savanorių tarnyba „Kulturweit“.

Goetheʼs instituto uždaviniai ir priemonės

Goetheʼs institutas remia daugiau kaip 550 PASCH mokyklų, pradedančių dėstyti vokiečių kalbą arba plečiančių šį dėstomąjį dalyką. Institutas siūlo mokytojams metodinio-didaktinio kvalifikacijos tobulinimo ir kalbos kursus, aprūpina mokyklas šiuolaikiška, multimedijoms tinkama mokymo, mokymosi ir krašto pažinimo medžiaga. Be to, pagal šią iniciatyvą Goethe’s institutas siunčia mokymo ekspertus į kitas pasaulio šalis padėti mokykloms partnerėms. Vokietijoje vykstančiuose kursuose jaunimui moksleiviai iš iniciatyvoje dalyvaujančių mokyklų stiprina vokiečių kalbos žinias, ugdo tarpkultūrinę kompetenciją ir skatina krašto pažinimą. Goethe’s institutas Vilniuje remia Vilniaus licėjų visomis priemonėmis.

Vilniaus licėjus - mokykla partnerė

Viena iš tūkstančio pasaulio mokyklų, atrinktų į šį projektą, yra Vilniaus licėjus. 2008 metais licėjus , pasirašius sutartį, buvo priimtas į projektą. Nors pradžioje projektas buvo numatytas trims metams, bet dėl sėkmingo įgyvendinimo jis tęsiamas . Šis didelis projektas apima daug įvairių mažų projektų, kuriuose mes dalyvaujame. Tai :

 • Tarptautinis mokinių teatras (Schülertheater)
 • Internetinis laikraštis (KLICK)
 • Integruotas mokomojo (biologijos) dalyko ir vokiečių kalbos mokymas (CLIL).
 • Tarptautiniai jaunimo vokiečių kalbos kursai Vokietijoje
 • Mokyklų partnerių (PASCH )vasaros kalbos stovykla Druskininkuose (nuo 2013 m.).

Didžiuojamės, kad buvome atrinkti į šį projektą ir džiaugiamės jo suteiktomis galimybėmis mokiniams tobulinti vokiečių kalbą ir pažinti kitų šalių žmonių dėmesį į patrauklią šiuolaikinę Vokietiją bei jos visuomenę.
„Mokslas suteikia perspektyvą - daugiakalbystė atveria horizontus.“
Frankas-Walteris Steinmeieris,
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministras.

PASCH mokinių teatro projektas -
galimybė atrasti naujus talentus ir puoselėti jų gebėjimus.

Nuo 2010 m. Vilniaus licėjus dalyvauja PASCH mokinių teatro projekte ir pastatėme jau 6 spektaklius. Juos rodėme ne tik tarptautiniuose mokyklų partnerių mokinių teatro festivaliuose Vengrijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Berlyne , bet ir Lietuvos mokinių vokiškai kalbančių grupių festivalyje Vilniuje. 2010 m. teatro grupė su spektakliu „ Dėmesio, dėmesio, reklama" dalyvavo Germanistų dienose Vilniaus universitete, 2013 m. parodėme spektaklį "Nagi, Amerika " Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų konferencijoje "Vokiečių kalba : šiandien ir rytoj" .

Mūsų spektakliai:„Mokslas suteikia perspektyvą - daugiakalbystė atveria horizontus.“
Frankas-Walteris Steinmeieris,
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministras.

KLICK - internetinio laikraščio leidimo projektas.
(Internetzeitung KLICK)

Ruošia įvairių tautų ir kultūrų mokinius bendradarbiavimui globaliame ateities pasaulyje.

Šiame projekte dalyvaujame nuo 2009 m. Du kartus per metus (rudenį ir pavasarį) vyksta du būsimi žurnalistai į internetinio laikraščio leidimo seminarą Berlyne. Licėjaus mokiniai kartu su Vengrijos mokyklų partnerių mokiniais kuruoja „Kultūros“ rubriką. Seminaro metu jaunieji žurnalistai mokosi, kas yra žiniasklaida ir kaip ji veikia, kas yra geras žurnalistas, publicistinis stilius, etiketas ir kaip apskritai rašyti straipsnius: reportažus, interviu, komentarus, recenzijas. Pirmosiomis dienomis dėstoma teorija, žaidžiami įvairūs susipažinimo ir komandiniai žaidimai, vėliau įgytas žinias pritaiko praktiškai – komandose turi pasiruošti interviu su paskirtu žmogumi: truputį sužinoti apie jį, sugalvoti klausimus ir, galiausiai, pakalbinti bei suredaguoti būsimą interviu. Paskutiniąją darbo dieną, parašytus straipsnius skelbia PASCH-net internetinėje svetainėje http://blog.pasch-net.de/klick/ ir vykdo darbų aptarimus.

Šiame projekte dalyvavo jau 18 mokinių.

2017 m. rudens KLICK dirbtuvės Berlyne.

2018 m. rudens KLICK dirbtuvės Berlyne.


„Mokslas suteikia perspektyvą - daugiakalbystė atveria horizontus.“
Frankas-Walteris Steinmeieris,
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministras.

CLIL – integruotas užsienio kalbos ir mokomojo dalyko mokymas

CLIL – trikampio principas: biologija – vokiečių kalba – ryšys su dėstomos kalbos šalimi. Kukli pradžia buvo padaryta vokiečių kalbos stovyklose, kur biologijos ir matematikos mokytojos vedė pamokas vokiečių kalba. Vėliau biologijos ir vokiečių kalbos mokytojos dalyvavo seminaruose Berlyne, mokėsi metodikos dirbti pagal integruotą gamtos mokslų dalyko ir užsienio kalbos mokymo programą. Buvo paruošti du projektai : „Sveikas gyvenimo būdas“ ir „Sveika mityba“. Rezultatas – pravestos 4 integruotos pamokos, sukurtas platus klausimynas ir nufilmuotas trumpas filmukas šioms temomis.

Mokytojos paruošė dar 4 integruotas pamokas „ Ekosistema-medis-ąžuolas“ ir „Vandens reikšmė augalams ir gyvūnams“ ir jas pravedė II D klasėje.

„Mokslas suteikia perspektyvą - daugiakalbystė atveria horizontus.“
Frankas-Walteris Steinmeieris,
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministras.

Tarptautiniai jaunimo vokiečių kalbos kursai

Mokytis vokiečių kalbos reiškia investuoti į ateitį.

Aktyviausi ir kūrybingiausi mokiniai kviečiami į dviejų savaičių tarptautinius jaunimo kursus įvairiuose Vokietijos miestuose. Čia mokiniai turi puikią galimybę pagilinti savo vokiečių kalbos žinias, susipažinti su įdomiausiais miestais bei jų įžymybėmis ir Vokietijos kultūra. Vasaros kalbos kursai puiki galimybė iš arčiau atrasti bei suprasti bendraamžius iš visų pasaulio kampelių. Kursų pabaigoje visi kursų dalyviai gali laikyti skirtingo kalbos lygio (A1, A2, B1 arba B2) egzaminą vokiečių kalbos diplomui (Goethe Zertifikat) gauti. Kalbos kursuose dalyvavo jau 17 mokinių.

Kalbos kursai mokytojams

4 mokytojai dalykininkai (istorijos, biologikos, lietuvių kalbos, matematikos) tobulinosi vokiečių kalbos kursuose Berlyno Goethe‘s institute.

Plačiau...


„Mokslas suteikia perspektyvą - daugiakalbystė atveria horizontus.“
Frankas-Walteris Steinmeieris,
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministras.

Mokyklų partnerių (PASCH )vasaros kalbos stovykla
Druskininkuose 2018

Rugsėjo 26-29 dienomis Druskininkuose vyko PASCH-Medienworkshop „Mit Bildern erzählen“ , kurį organizavo Goethe institutas Vilniuje. Vilniaus licėjų atstovavo Dovilė Plukaitė, Žilvinas Aleksa, Vaiva Žukauskaitė, Ieva Jasiukevičiūtė, Martyna Kemeklytė, Vėja Šovaitė, Laura Milaknytė, Jarl Branting.
Mokinius lydėjo vokiečių k. mokytoja Inga Lenktytė.

Mokinių atsiliepimai apie vokiečių kalbos stovyklą...Mokyklų partnerių (PASCH )vasaros kalbos stovykla
Druskininkuose 2017

2017 m. liepos 2 - 11 d. Druskininkuose vyko tarptautinė mokyklų partnerių (PASCH) vokiečių kalbos stovykla, kurią jau penktus metus organizavo Goethe Institutas. Įdomią ir įvairiapusišką užsiėmimų programą stovyklos dalyviams rengė vokiečių kalbos mokytojų ir projekto koordinavimo komanda iš Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir Austrijos. Lietuvą atstovavo licėjaus mokiniai Jorigė Mazūraitė, Justas Dijokas, Austėja Bazaraitė, Agnietė Mazūraitė, Gabija Smailytė, Ugnė Milašiūtė, Giedrė Grigalionytė, Sergej Stoma bei mokytoja Inga Lenktytė.

Mokinių atsiliepimai apie vokiečių kalbos stovyklą...Mokyklų partnerių (PASCH )vasaros kalbos stovykla
Druskininkuose 2016

Lietuvos kurorte Druskininkuose vyko 2016 m. liepos 2-11 dienomis mokyklų partnerių (PASCH) vasaros kalbos stovykla. Į miesto kempingą atvyko 14-17 metų mokiniai iš Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos, kurių tikslas - intensyviai mokytis vokiečių kalbos, susipažinti su kultūra ir, žinoma, susidraugauti ir kartu gerai praleisti laiką. Įdomią ir įvairiapusišką užsiėmimų programą stovyklos dalyviams rengė vokiečių kalbos mokytojų ir projekto koordinavimo komanda iš Lenkijos, Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos ir Vokietijos. Nagrinėjamos įvairios temos: komunikacija be informacinių technologijų, muzika, kelionės ir laisvalaikis, maistas ir gėrimai, mada, gamtos apsauga ir jos tausojimas.

Licėjų (Lietuvą) atstovavo Akvilė Jasevičiūtė, Gabija Čepurnaitė, Vidmantė Jurgaitytė, Ūla Sereikaitė, Greta Žemgulytė, Rokas Dovydas Mickevičius, Liepa Gudaitytė bei vokiečių kalbos mokytoja Inga Lenktytė.

Daugiau informacijos bei gražių akimirkų adresu

.

Mokyklų partnerių (PASCH )vasaros kalbos stovykla
Druskininkuose 2015

Projekte dalyvaujame nuo 2013m. Lietuvos kurorte Druskininkuose vyksta mokyklų partnerių (PASCH) vasaros kalbos stovykla. Į miesto kempingą atvyksta 14-17 metų mokiniai iš Lenkijos, Kaliningrado, Baltarusijos ir Lietuvos, kurių tikslas - intensyviai mokytis vokiečių kalbos, susipažinti su kultūra ir, žinoma, susidraugauti ir kartu gerai praleisti laiką. Įdomią ir įvairiapusišką užsiėmimų programą stovyklos dalyviams rengia vokiečių kalbos mokytojų ir projekto koordinavimo komanda iš Lenkijos, Baltarusijos, Lietuvos, Kaliningrado srities ir Vokietijos. Nagrinėjamos įvairios temos: moderni komunikacija, kino menas ir jaunimas, kelionės ir laisvalaikis, maistas ir gėrimai, mada, mokykla ir švietimas.

Projekte dalyvavo jau 13 mokinių.


Daugiau nuotraukų

Daugiau nuotraukų...

Daugiau nuotraukų...


(c) Vilniaus licėjus, Autoriai