Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
· Ugdymo procesas 2019/2020 m.m. · Egzaminų sesijos laikymo taisyklės · Mokinių elgesio taisyklės · Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas · Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka · Atleidimo nuo pamokų lankymo tvarka
· Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas


2019-2020 m. m. ugdymo proceso organizavimas

I, II, III ir TB1 klasėms ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d. – baigiasi 2020 m. birželio 23 d.
IV klasėms ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d. – baigiasi 2020 m. gegužės 22 d.
Tarptautinio bakalaureato (TB2) klasei ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d. – baigiasi 2020 m. balandžio 30 d.

Pusmečiai ir sesija

I pusmetis II pusmetis

I-III ir TB1 klasėms

I-III klasėms

2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d.

2020 m. sausio 27 d. – 2020 m. birželio 23 d.

IV klasėms

IV klasėms

2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d.

2020 m. sausio 27 d. – 2020 m. gegužės 22 d.

TB2 klasei

TB2 klasei

2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d.

2020 m. sausio 27 d. – 2020 m. balandžio 30 d.

Egzaminų sesija

I – II klasėms
2020 m. birželio 1 – 5 d.

III klasėms
2020 m. birželio 1 – 5 d.

IV klasėms bandomųjų egzaminų sesija
2020 m. vasario 3 – 7 d.

TB1 klasei
2020 m. birželio 3 – 12 d.

TB2 klasei
2020 m. kovo 16 - 25 d.

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos atostogos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

Vasaros

2020-06-25

2019-08-31

Mokytojų tarybos posėdžiai Tėvų susirinkimai Tėvų komiteto posėdžiai Licėjaus tarybos posėdžiai

Rugpjūčio 27 d.

Rugsėjo 5 d.

Rugsėjo 12 d.

Rugpjūčio 29 d.

Rugpjūčio 30 d.

Vasario 6 d.

Vasario 13 d.

Sausio 9 d.

Lapkričio 28 d.

Gegužės 14 d.

Gegužės 21 d.

Gegužės 28 d.

Sausio 30 d.

     

Balandžio 23 d.

     

Gegužės 14 d.

     

Birželio 26 d.

     

 

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai