Naujienos

Naujienos

Projektas „IV IT kalbos"

2022-11-28

Nuo 2022 metų sausio mėn. licėjus dalyvauja pilotiniame projekte „IV IT kalbos“, kurį įgyvendina SĮ „Vilniaus planas“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir VšĮ „Vilniaus švietimo pažangos centras“.

Nuo metų pradžios pilotuojamas projekto „IV IT kalbos“ kursas „Kompiuterinės įrangos sauga (angl. Cyber and Hack)“.

Projekto tikslas: sudaryti galimybę mokiniams ugdytis aukštesnį informatinį mąstymą, siekiant saugiai, atsakingai bei kūrybiškai spręsti aplinkos diktuojamus iššūkius naudojant informacines technologijas (įveiklinant sukurtus produktus atskleisti technologijas kaip būdą ir priemones gyvenimo kokybei gerinti, mažinant technologijų poveikį aktyvaus ir produktyvaus laisvalaikio praleidimui), nuolatos tobulinti mokytojų ir mokinių skaitmeninę kompetenciją.

Projekto uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas mokyklose veiksmingai taikyti skaitmenines technologijas ugdant IV IT kalbas;
 • Parengti IV IT kalbų mokomąją medžiagą ir įgalinti mokytojus bei mokinius ja naudotis;
 • Didinti IT kalbų naudojimą integruojant tiek į formalųjį, tiek ir į neformalųjį ugdymą;
 • Sukurti sistemą, galinčią keisti IT kalbas ir leisti mokiniams rinktis pagal polinkius ir pomėgius.

Projekto įgyvendinimo etapai (modulių pilotavimas):

 • 2022 m. (sausio – gegužės mėn.) – Modulis Kompiuterinės įrangos sauga (angl. Cyber and Hack), dalyvavo Ie klasės mokiniai.
  Įsitraukė 5 Vilniaus miesto gimnazijos: Vilniaus licėjus, Salomėjos Nėries gimnazija, Basanavičiaus gimnazija ir Žirmūnų gimnazija.
 • 2022 m. (rugsėjo – gruodžio mėn.) – Modulis Kompiuterinės įrangos sauga (angl. Cyber and Hack), dalyvauja licėjaus keturių I klasių mokiniai.
  Įsitraukė 9 Vilniaus miesto gimnazijos: Vilniaus licėjus, Jono Basanavičiaus gimnazija, Salomėjos Nėries gimnazija, Žirmūnų gimnazija, Ozo gimnazija, Užupio gimnazijos, Simono Daukanto gimnazija, Vasilijaus Kačialovo gimnazija, Antakalnio gimnazija.
 • 2023 m. – Modulis Skaitmeninės medijos ir NFT dizainas (Produktų dizainas kaip vaizdas, garsas, piešimas, kūrimas) (angl. Media and NFC Design).
 • 2023-2024 m. – Modulis Įrenginių valdymas ir programavimas (angl. Robotics and Programming) iš pasirinktų programavimo kalbų.
 • 2023-2024 m. – Modulis Elektroninis sportas (angl. E-sport), tai  žaidimas ir/ar jų kūrimas.

Laukiami rezultatai:

 • IT gebėjimų stiprinimas pagal platųjį IT apibrėžimą, nuo siauro suvokimo, kad IT yra tik programavimas ir robotika.
 • Atliepiant mokinių polinkius ir poreikius (sauga, piešimas, analizė, e-sportas, algoritmai),  supažindinimas su technologijų praktine nauda kasdieniniame gyvenime.
 • Mokytojų ir mokinių skaitmeninių kompetencijų tobulinimas.

2022-2023 m. m. projekte dalyvauja 105 I kl. mokinių, kuriems veiklas organizuoja informacinių technologijų mokytojai Irina Čibiraitė ir Darius Šimkus. Licėjuje projektą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Milaknienė.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Projektą įgyvendina UAB Vilniaus planas.

Apie projektą plačiau skaitykite https://vilniausplanas.lt/naujiena/vilniaus-moksleiviai-pratinami-prie-it-saugos

Paskutinės naujienos

Visos naujienos