Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus licėjus
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Etatas 1,0
Darbo sutartis  Neterminuota
Pareiginės algos koeficientas: 8,95
Pareigybė lygis A2
Pareigybės aprašymas Vilniaus licėjaus direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas
Informacija apie įstaigą: Kontaktinis asmuo - direktorius, el. paštas rastine@licejus.lt, tel. 85 2775836
  Prašymas ir dokumentai dalyvauti konkurse teikiami el. paštu rastine@licejus.lt Dokumentai priimami iki 2021 m. balandžio 5 d. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus licėjus
Pareigos: Pastatų priežiūros darbininkas
Etatas  1,0
Darbo sutartis Neterminuota
Pareiginės algos koeficientas: 5,05
Pareigybė lygis C
Reikalavimai Atlikti nesudėtingus statybos remonto darbus Mokyklos pastato viduje ir lauke, prižiūrėti ir remontuoti Mokyklos vidaus ir lauko inventorių.
Informacija apie įstaigą: Kontaktinis asmuo - direktorius,
el. paštas rastine@licejus.lt,
tel. 85 2775836
  Prašymas ir dokumentai dalyvauti konkurse teikiami el. paštu rastine@licejus.lt Dokumentai priimami iki 2021 m. balandžio 5 d. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.