Administracija

Administracija

Direktorius

Saulius Jurkevičius

el. paštas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolita Milaknienė

el. paštas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Tarptautinio bakalaureato klasėms

Živilė Gerasimavičienė

telefonas +370 660 36785
el. paštas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Grigorijus Kudrešovas

el. paštas