Administracija

Administracija

Direktorius

Saulius Jurkevičius

el. paštas: rastine@licejus.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolita Milaknienė

el. paštas: jolita.milakniene@licejus.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Tarptautinio bakalaureato klasėms

Vilija Balčiūnaitė

el. paštas ib@licejus.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Grigorijus Kudrešovas