Misija

Misija

Sudaryti sąlygas gabiems ir motyvuotiems mokiniams siekti aukštos mokymosi kokybės, padėti atskleisti ir plėtoti savitus kiekvieno mokinio gebėjimus bei ugdyti vertybines ir dorovines nuostatas. Puoselėti tolerantišką aplinką ir pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą. Stiprinti bendruomenės tradicijas, skatinti visų jos narių kūrybiškumą bei iniciatyvumą.