Neformalusis ugdymas

Neformalusis ugdymas

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2022 m. rugsėjo 30 d.
įsakymo Nr. V1-144

2022-2023 M. M. NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Būrelio pavadinimas Būrelio
vadovas
Klasė Kab.
Nr.
I II III IV V

Grožinės literatūros tekstų analizė ir interpretacija

Aida Balčiūnienė

I

309

     

14.05–14.50

 

Japonų kalba

Koichi Sato

I-IV

202

     

15.00–16.30

 

Debatai vokiečių kalba

Vida Pasausienė

I-III

203

   

13.05–13.50

   

Medicininė vokiečių kalba

Inga Lenktytė

II-IV

202

   

15.45–16.30

   

Nestandartinių uždavinių sprendimo metodai bei idėjos

Benas Budvytis

II-III

213

       

14.05–15.35

Įdomesni algoritmai ir projektų programavimas

Bronius Skūpas

I-IV

315

 

15.45–17.15

     

Tinklinis

Daiva Janulienė

I-IV

Sporto s.

   

15.00–16.30

   

Senoji Vilniaus architektūra

Ričardas Jankauskas

I-IV

101

   

15.45–16.30

15.45–16.30

 

Mokinys – mokiniui
Informatikų būrelis

Aidas Agejevas, IIIc
Kipras Deksnys, IIb

I-IV

314

   


15.00–16.30

   

Mokinys – mokiniui
Matematikų būrelis

Paulius Aleknavičius, IIIc

I-IV


212

 


15.00–16.30

     

Mokinys – mokiniui
Biologų būrelis

Justas Miliauskas, IIb
Evelina Gaižutytė, IIIa

I-IV

116

 


15.45–17.15

     

Mokinys – mokiniui
Fizikų būrelis

Simonas Zalatorius, TB2
Benas Raišutis, IVb

I-IV

115

   

15.00–16.30

   

_____________________________________________________________