Egzaminų tvarkaraštis

Egzaminų tvarkaraštis

 

2020-2021 m. m. sesijos tvarkaraštis

I kursas

Gegužės 31 d. – birželio 4 d.

Lietuvių kalba.
Matematika.

II kursas

Gegužės 31 d. – birželio 4 d.

Užsienio kalba (1-oji).
Pasirenkamas egzaminas, kuris turi atitikti pasirinktą mokytis III klasėje dalyką išplėstiniu kursu. Galima rinktis iš šių mokomųjų dalykų: fizikos, chemijos, biologijos ir istorijos.

III kursas

Gegužės 31 d. – birželio 4 d.

Lietuvių kalba ir literatūra.
Trys pasirenkamieji egzaminai iš mokomųjų dalykų, kuriuos mokinys mokosi išplėstiniu kursu ir užsienio kalbų B1/B2 lygio.

IV kursas

Vasario 1 – 5 d.

Lietuvių kalba ir literatūra.
Trys pasirenkamieji egzaminai, kurie turi atitikti pasirinktus brandos egzaminus.

Tarptautinis bakalaureatas
I kursas

Birželio 2 – 11 d.

Privaloma laikyti šešis egzaminus, kurie turi atitikti pasirinktus mokomuosius dalykus.

Tarptautinis bakalaureatas
II kursas

Kovo 15 – 24 d.

Privaloma laikyti šešis egzaminus, kurie turi atitikti pasirinktus mokomuosius dalykus.