Vertybės

Vertybės

 • AKADEMIŠKUMAS

  Pedagogine tradicija ir patirtimi grindžiamas mokymas(is).

 • KŪRYBIŠKUMAS

  Smalsumas, kritinis mąstymas ir vaizduotė.

 • BENDRUOMENIŠKUMAS

  Demokratiškas, pagarba ir pasitikėjimu grįstas bendravimas.

 • INICIATYVUMAS

  Veiklumas, savarankiškumas ir atvirumas naujovėms

 • BRANDUMAS

  Dora, atsakomybė ir pilietiškumas.