Kas yra STEAM?

Kas yra STEAM?

 

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

Tai ugdymo organizavimo modelis, kuriame gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, kūrybiškumo ugdymas ir matematika naudojami mokinių tiriamųjų gebėjimų, bendradarbiavimo ir kritinio mąstymo ugdymui.

STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija);
inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
matematiką (matematika, statistika).
Dauguma pažangių pasaulio valstybių pastaraisiais metais sutelkė dėmesį į STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika) ugdymo reformas, ypatingai daug dėmesio skiriant mokykliniam ugdymui. Siekiama paruošti jaunąją kartą XXI a. iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su karjeros STEAM galimybėmis bei užtikrinti visos šalies konkurencingumo ir produktyvumo augimą. Tačiau nepaisant ateities perspektyvų ir darbų rinkos poreikių, tik ketvirtadalis Lietuvos abiturientų renkasi tiksliųjų, gamtos, technologinių ir inžinerinių mokslų (STEAM) specialybes. STEAM profesijų nepopuliarumą lemia ne tik tai, jog šie mokslai atrodo sudėtingesni, reikalaujantys atidumo, išlavinto loginio mąstymo, bet ir tai, kad dar mokyklose STEAM dalykai dėstomi remiantis formulėmis, teoremomis, aksiomomis, beveik nepateikiant gyvenimiškų pavyzdžių, aktualių kasdienių reiškinių paaiškinimų.

STEAM mokyklų tinklas

Nuo 2014 m. Vilniaus licėjus jungiasi į STEAM mokyklų tinklą ir siekia populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką. Suburta STEAM mokyklos veiklos tobulinimo grupė įsivertino licėjaus pasirengimą tapti STEAM mokykla ir įsitraukti į STEAM ugdymą vykdančių mokyklų tinklą. Įsivertinimo metu išanalizuotos šios sritys: mokyklos infrastruktūra, vertinimas, darbuotojų profesinis tobulėjimas, vadovavimas mokyklai ir mokyklos kultūra, ryšiai, ugdymo programų pritaikymas, mokymas. Mokytojai numatė veiklas, kurios padės sustiprinti silpniausiai įvertintas sritis.

STEAM mokytojų grupė  kuratorė Jolita Milaknienė