Priėmimo į Tarptautinio bakalaureato klasę rezultatai

Priėmimo į Tarptautinio bakalaureato klasę rezultatai

Priimti 45 mokiniai.

Priimtųjų konkursinis balas yra nuo 74 iki 48

Priimtų mokinių sąrašas pdf