Priėmimo komisijos sudėtis

Priėmimo komisijos sudėtis

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2024 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V1-3

 

VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živilė Gerasimavičienė

Sekretorė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Asta Karaliūtė Bredelienė.

Nariai:

         direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja ekspertė Jolita Milaknienė, 

         anglų kalbos mokytoja metodininkė Daiva Vyšniauskienė,

         licėjaus tarybos atstovas, fizikos mokytojas metodininkas Eugenijus Rudminas.

 


Atsisiųsti dokumentą