Priėmimo komisijos sudėtis

Priėmimo komisijos sudėtis

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2022 m. lapkričio 21 d.
įsakymu Nr. V1-164

 

VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živilė Gerasimavičienė

Sekretorius – matematikos mokytojas Linas Ulevičius.

Nariai:

          istorijos mokytojas metodininkas Rolandas Čiapas,

          direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja ekspertė Jolita Milaknienė,

         lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Žydronė Siniuvienė,

         matematikos mokytojas Andrius Berniukevičius,

         anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilija Balčiūnaitė,

         licėjaus tarybos atstovas, fizikos mokytojas metodininkas Eugenijus Rudminas.


Atsisiųsti dokumentą