Priėmimo komisijos posėdžiai

Priėmimo komisijos posėdžiai

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2021 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. V1-17

 

2021 M. MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS

Posėdžio data Posėdžio darbotvarkė

2021 m. kovo 1 d.

Komisijos darbo tvarkos 2021 m. patvirtinimas.

2021 m. balandžio 6 d.

Pasiruošimas stojamajam egzaminui į I kursą.

2021 m. balandžio 30 d.

Pasiruošimas stojamajam egzaminui į I klasę.

2021 m. gegužės 21 d.

Priėmimas į I klasę. Pasiruošimas stojamajam egzaminui į tarptautinio bakalaureato klasę.

2021 m. birželio 9 d.

Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę.

2021 m. rugpjūčio 30 d.

Priimtų mokinių sąrašų patvirtinimas.