Priėmimas į I licėjaus klasę

Priėmimas į I licėjaus klasę

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2021 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. V1-13

 

2021 M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

1.      Į licėjaus I klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę aštuonias klases ir deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

2.      Prašymą priimti į licėjaus I klasę reikia pateikti tik internetu per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/svietimas nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 16.00 val. Prašymo ir kitų dokumentų atskirai licėjui teikti nereikia.

3.      Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas dviejų dalių egzaminas, kurį sudaro matematikos ir fizikos užduotis (40 taškų) ir lietuvių kalbos ir istorijos užduotis (40 taškų).

4.      Su egzamino dalykų programomis galima susipažinti licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt.

5.      Egzamino trukmė yra 2 val. (120 min.).

6.      Priėmimo komisija po egzamino nustato kiekvienos jo dalies išlaikymo ribą. Minimalų ir didesnį taškų skaičių surinkę mokiniai dalyvauja stojimo konkurse.

7.      2020–2021 m. m. Vilniaus miesto olimpiadų (lietuvių kalbos, matematikos, informatikos, fizikos ir biologijos) laimėtojams prie egzamino taškų sumos pridedama: už I vietą – 3 taškai, už II – 2 taškai, už III – 1 taškas. Skaičiuojamas tik vienas aukščiausias pasiekimas.

8.      Egzaminas vyks gegužės 8 d. (šeštadienį). Pradžia 9.00 val.

9.      Mokiniai, atėję į egzaminą, turi pateikti mokinio pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

10.  Egzamino rezultatai skelbiami gegužės 24 d. (pirmadienį) licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt.

11.  Priimtų į licėjų mokinių tėvai iki birželio 11 d. savivaldybės e. sistemoje privalo patvirtinti kvietimą mokytis licėjuje.

12.  Atvirų durų diena vyks kovo 13 d. (šeštadienį) 10.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda bus paskelbta licėjaus interneto svetainėje kovo 12 d.

 

SUDERINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja
Diana Petkūniene
2021-02-24 įsakymu Nr. A15-246/21(2.1.4-BEU)


 

Stojamųjų egzaminų programos: