Priėmimas į I licėjaus klasę

Priėmimas į I licėjaus klasę

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2021 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. V1-52

 

2021 M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1.  Į licėjaus I klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę aštuonias klases ir deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
 2. Prašymą priimti į licėjaus I klasę reikia pateikti tik internetu per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/svietimas nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 16.00 val. Prašymo ir kitų dokumentų atskirai licėjui teikti nereikia.
 3. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas dviejų dalių egzaminas, kurį sudaro matematikos ir fizikos užduotis (40 taškų) ir lietuvių kalbos ir istorijos užduotis (40 taškų).
 4. Su egzamino dalykų programomis galima susipažinti licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt.
 5. Egzamino trukmė yra 2 val. (120 min.).
 6. Priėmimo komisija po egzamino nustato kiekvienos jo dalies išlaikymo ribą. Minimalų ir didesnį taškų skaičių surinkę mokiniai dalyvauja stojimo konkurse.
 7. 2020–2021 m. m. Vilniaus miesto olimpiadų (lietuvių kalbos, matematikos, informatikos, fizikos ir biologijos) laimėtojams prie egzamino taškų sumos pridedama: už I vietą – 3 taškai, už II – 2 taškai, už III – 1 taškas. Skaičiuojamas tik vienas aukščiausias pasiekimas.
 8. Egzaminas vyks gegužės 15 d. (šeštadienį) dviem srautais: pirmojo pradžia 9.00 val., antrojo - 12.30 val.
 9. Gegužės 11 d. licėjaus interneto svetainėje bus paskelbta informacija apie egzamino eigą ir privalomus saugumo reikalavimus.
 10. Mokiniai, atėję į egzaminą, turi pateikti mokinio pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 11. Egzamino rezultatai skelbiami gegužės 28 d. (penktadienį) licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt.
 12. Priimtų į licėjų mokinių tėvai iki birželio 11 d. savivaldybės e. sistemoje privalo patvirtinti kvietimą mokytis licėjuje.
   

 

Stojamųjų egzaminų programos: