Priėmimas į I licėjaus klasę

Priėmimas į I licėjaus klasę

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2023 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. V1-16

 

2023 M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Į licėjaus I klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę aštuonias klases, gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
 2. Prašymą priimti į licėjaus I klasę reikia pateikti internetu per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/svietimas nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.
 3. Prašymo ir kitų dokumentų atskirai licėjui teikti nereikia.
 4. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas stojamasis egzaminas, kurį sudaro matematika (25 taškai), fizika (15 taškų), lietuvių kalba (25 taškai) ir istorija (15 taškų).
 5. Egzamino trukmė yra 2 val. (120 min.).
 6. Stojamojo egzamino programų nuorodos pateiktos žemiau šiame puslapyje.
 7. Priėmimo komisija po egzamino nustato kiekvieno dalyko minimalų taškų skaičių. Mokiniai, surinkę minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse.
 8. 2022–2023 m. m. Vilniaus miesto ir šalies olimpiadų (lietuvių kalbos, matematikos, informatikos, fizikos, biologijos, istorijos ir geografijos) laimėtojams prie egzamino taškų sumos pridedama: už I vietą – 3 taškai, už II – 2 taškai, už III – 1 taškas. Skaičiuojamas tik vienas aukščiausias pasiekimas. Diplomo kopiją būtina atsiųsti iki balandžio 25 d. adresu priemimas@licejus.lt
 9. Egzaminas vyks balandžio 14 d. (penktadienį). Pradžia 9.00 val.
 10. Mokiniai, atėję į egzaminą, turi pateikti mokinio pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 11. Egzamino rezultatai skelbiami balandžio 28 d. interneto svetainėje www.licejus.lt.
 12. Priimtų į licėjų mokinių tėvai iki gegužės 28 d. savivaldybės e. sistemoje privalo patvirtinti kvietimą mokytis licėjuje.
 13. Atvirų durų diena vyks kovo 9 d. 18.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda bus paskelbta licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt kovo 8 d.

 


Stojamųjų egzaminų programos: