Priėmimas į I licėjaus klasę

Priėmimas į I licėjaus klasę

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2024 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V1-4

 

2024 M. PRIĖMIMO IR STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS LICĖJAUS I KLASĘ TVARKA

 1. Į licėjaus I klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę aštuonias klases ir deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

 2. Prašymą priimti į licėjaus I klasę reikia pateikti internetu per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/svietimas nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. Atskirai prašymo licėjui teikti nereikia.

 3. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas stojamasis egzaminas, kurį sudaro matematikos (25 taškai), fizikos (15 taškų), lietuvių kalbos (25 taškai) ir istorijos (15 taškų) užduotys.

 4. Egzamino trukmė yra 2 val. (120 min.).

 5. Priėmimo komisija po egzamino nustato kiekvienos jo dalies išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja konkurse.

 6. Su egzamino programomis galima susipažinti licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt/programos.

 7. 2023–2024 m. m. Vilniaus miesto ir šalies olimpiadų laimėtojams prie egzamino taškų sumos pridedama: už I vietą – 3 taškai, už II – 2 taškai, už III – 1 taškas. Skaičiuojamas tik vienas aukščiausias pasiekimas. Diplomo kopiją būtina atsiųsti iki balandžio 19 d. adresu priemimas@licejus.lt

 8. Egzaminas vyks balandžio 6 d. (šeštadienį) 9.00 val. Detali informacija apie egzaminą bus paskelbta balandžio 4 d. interneto svetainėje www.licejus.lt.

 9. Egzamino rezultatai skelbiami balandžio 26 d. licėjaus interneto svetainėje.

 10. Priimtų į licėjų mokinių tėvai iki birželio 9 d. savivaldybės e. sistemoje privalo patvirtinti kvietimą mokytis licėjuje.

 11. Atvirų durų diena vyks kovo 7 d. 18.00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda bus paskelbta kovo 6 d. licėjaus interneto svetainėje.

 


Stojamųjų egzaminų programos: