Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę

Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2023 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. V1-16

2023 M. PRIĖMIMO IR STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS LICĖJAUS I KLASĘ
IR TARPTAUTINIO BAKALAUREATO 1 KLASĘ TVARKA

Priėmimas į Tarptautinio bakalaureato klasę

 1. Į Tarptautinio bakalaureato klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Lietuvos arba užsienio šalių mokyklose.
 2. Į Tarptautinio bakalaureato klases be stojamųjų egzaminų priimami mokiniai, baigę Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (angl. IB Middle Years programme) ir turintys Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo sertifikatą (angl. IB Middle Years Certificate).
 3. Prašymą priimti į Tarptautinio bakalaureato klasę reikia pateikti internetu per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/svietimas nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. Klasių sąraše rinktis III gimnazijos klasę.
 4. Prašymo ir kitų dokumentų atskirai licėjui teikti nereikia.
 5. Vilniaus licėjaus mokiniai prašymą priimti į Tarptautinio bakalaureato klasę pateikia licėjaus direktoriui nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.
 6. Stojantieji į Tarptautinio bakalaureato klasę laiko du egzaminus: anglų kalbos (40 taškų) ir matematikos (40 taškų).
 7. Kiekvieno egzamino trukmė 60 min.
 8. Visi stojamuosius egzaminus laikantys mokiniai dalyvauja bendrame konkurse.
 9. Stojamieji egzaminai vyks balandžio 22 d. (šeštadienį) 9.00 val.
 10. Mokiniams, kurie 2022–2023 m. m. mokosi užsienio mokyklose, stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 25 d.
 11. Stojantieji, kurie laikys egzaminus rugpjūčio 25 d., privalo apie tai pranešti elektroninio pašto adresu priemimas@licejus.lt iki balandžio 20 d.
 12. Stojamojo egzamino programų nuorodos pateiktos žemiau šiame puslapyje.
 13. Priėmimo komisija po egzaminų nustato kiekvieno egzamino išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę kiekvieno egzamino minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse. Konkurso balą sudaro išlaikytų egzaminų taškų suma.
 14. Egzaminų, kurie vyks balandžio 22 d., rezultatai skelbiami gegužės 5 d. licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt.
 15. Priimtų į Tarptautinio bakalaureato klasę mokinių tėvai iki gegužės 12 d. savivaldybės e. sistemoje privalo patvirtinti kvietimą mokytis licėjuje.
 16. Egzaminų, kurie vyks rugpjūčio 25 d., rezultatai skelbiami rugpjūčio 29 d.
 17. Atvirų durų diena vyks kovo 16 d. 18.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda bus paskelbta licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt kovo 15 d.

 

Stojamųjų egzaminų programos: