Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę

Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2024 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V1-4

2024 M. PRIĖMIMO IR STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS LICĖJAUS
TARPTAUTINIO BAKALAUREATO 1 KLASĘ TVARKA

 

 1. Į Tarptautinio bakalaureato klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Lietuvos arba užsienio šalių mokyklose.

 2. Į Tarptautinio bakalaureato klases be stojamųjų egzaminų priimami mokiniai, baigę Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (angl. IB Middle Years programme) ir turintys Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo sertifikatą (angl. IB Middle Years Certificate).

 3. Prašymą priimti į Tarptautinio bakalaureato klasę reikia pateikti internetu per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/svietimas nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. (klasių sąraše rinktis III gimnazijos klasę). Atskirai prašymo licėjui teikti nereikia.

 4. Stojantieji į Tarptautinio bakalaureato klasę laiko du egzaminus: anglų kalbos (40 taškų) ir matematikos (40 taškų). Kiekvieno egzamino trukmė 60 min.

 5. Su egzaminų programomis galima susipažinti licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt/syllabuses.

 6. Stojamieji egzaminai vyks balandžio 13 d. (šeštadienį) 9.00 val. Detali informacija apie egzaminą bus paskelbta balandžio 9 d. interneto svetainėje www.licejus.lt.

 7. Priėmimo komisija po egzaminų nustato kiekvieno egzamino išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę kiekvieno egzamino minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse.

 8. Egzaminų, kurie vyks balandžio 13 d., rezultatai skelbiami gegužės 3 d. licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt.

 9. Mokiniams, kurie 2023–2024 m. m. mokosi užsienio mokyklose, stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 26 d. Apie egzamino laikymą privaloma pranešti elektroninio pašto adresu admission@licejus.lt iki balandžio 22 d.

 10. Egzaminų, kurie vyks rugpjūčio 26 d., rezultatai skelbiami rugpjūčio 30 d.

 11. Priimtų į Tarptautinio bakalaureato klasę mokinių tėvai iki birželio 9 d. savivaldybės e. sistemoje privalo patvirtinti kvietimą mokytis licėjuje.

 12. Atvirų durų diena vyks kovo 14 d. 18.00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda bus paskelbta kovo 13 d. licėjaus interneto svetainėje.

 


Stojamųjų egzaminų programos: